Wps

Falle...

  1. Eich bod wedi teipio'r cyfeiriad yn anghywir.
  2. Eich bod wedi cynnwys prif lythrennau neu fylchau yn y cyfeiriad.
  3. Bod y dudalen wedi symud, wedi'i diweddaru neu wedi'i dileu.

Triwch...

  1. Fynd nôl i www.s4c.co.uk
  2. Gysylltu â ni helo@s4c.co.uk

neu

Falle nad oedd y ddolen wedi gweithio'r tro cyntaf. Cliciwch 'Back' yn eich porwr a thriwch eto neu cliciwch 'Refresh/Reload'.

Uh-oh

Check...

  1. Have you typed the web address correctly?
  2. Does the address you've typed contain capital letters or spaces?
  3. Maybe that page has been moved, updated or deleted.

Try...

  1. Going back to www.s4c.co.uk
  2. Contacting us on helo@s4c.co.uk

or

Maybe the link didn't work the first time. Click 'Back' on your browser and try again or click 'Refresh/Reload'.

Wedi eu rhestru yma mae datganiadau diweddaraf Adran y Wasg S4C:
Ebrill, 2006

GWOBRAU BAFTA CYMRU S4C

Enillodd raglenni S4C 13 o wobrau yn seremoni nos Sadwrn Bafta Cymru, gan gynnwys y tlws am Y Golygydd Gorau, a wobrwywyd i Wendy Richards, a fu farw'r llynedd, am y gyfres ddrama Con Passionate (Apollo).

Enillodd raglen a gynhyrchwyd gan BBC Cymru i S4C, y portread o’r diweddar Gwynfor Evans, Gwynfor Yr Aelod Dros Gymru?, Wobr Gwyn Alf Williams, sy’n cael ei dyfarnu i’r rhaglen neu gyfres ddogfen sy’n cyfrannu orau at ddealltwriaeth o hanes Cymru.

Llwyddodd Popeth yn Gymraeg (Cwmni Da), cyfres gyda’r bardd Ifor ap Glyn yn teithio bob cwr o Gymru yn cyflawni gwahanol dasgau heb droi unwaith at y Saesneg, i ennill y categori Rhaglen Nodwedd Orau.

Enillodd y rhaglen ddogfen bwerus Nôl i Ethiopia (ITV Cymru), a gyflwynwyd gan y newyddiadurwr Tweli Griffiths, a ddychwelodd i Ethiopia ar ôl ugain mlynedd i chwilio am blentyn a gyfarfu yno wrth ohebu yn ystod y newyn mawr, y wobr am Y Materion Cyfoes Gorau.

Cipiodd y rhaglen ddogfen Codi Angor (Fresh Catch), a oedd yn olrhain bywyd priodasol anarferol Ray Lein a Siân Roderick, y wobr am Y Trac Sain Gerddorol Wreiddiol Orau.

Enillodd y sioe gylchgrawn i bobl ifanc, Uned 5 (Antena) ddwy wobr, Y Rhaglen Ieuenctid Orau a’r Newydd Ddyfodiad Gorau, a ddyfarnwyd i’r gyflwynwraig Mari Lovgreen. Enillodd wefan liwgar ar gyfer y gyfres feithrin Meees (Cynhyrchiadau Ceidiog), a werthwyd yn ddiweddar i’r sianel Arabeg al-Jazeera, y wobr am Y Cyfryngau Newydd Gorau o Fewn Ffilm neu Deledu.

Jonathan (Avanti i BBC Cymru), y sioe siarad fywiog a gyflwynir gan Jonathan Davies, a enillodd y wobr am Yr Adloniant Ysgafn Gorau. Enillodd Y Clwb Rygbi Cymru v Iwerddon (BBC Cymru) y wobr am Y Criw Byw/OB Gorau.

Enillodd y ffilm Y Lleill (Crymi) y wobr am Y Ffilm Orau. Aeth y wobr am Y Sain Gorau i ddarllediad S4C o Gala Operatig Gŵyl y Faenol (IMG). Enillodd prif raglen adloniant Dydd Nadolig S4C, Nadolig Aled (Presentable Productions), y wobr am Y Cyfarwyddwr Goleuo Gorau – Dim Camera.

Meddai Iona Jones, Prif Weithredwr S4C, "Mae’r gwobrau hyn yn cynrychioli cryfder creadigol y sector annibynnol a’n partneriaid yn BBC Cymru, ar draws ystod o gategorïau. Rwy’n diolch iddyn nhw ac i staff S4C am sicrhau llwyddiant i’r gwasanaeth yng ngwobrau Bafta Cymru eleni."