[an error occurred while processing the directive]

Wedi eu rhestru yma mae datganiadau diweddaraf Adran y Wasg S4C:
Ebrill, 2006

GWOBRAU BAFTA CYMRU S4C

Enillodd raglenni S4C 13 o wobrau yn seremoni nos Sadwrn Bafta Cymru, gan gynnwys y tlws am Y Golygydd Gorau, a wobrwywyd i Wendy Richards, a fu farw'r llynedd, am y gyfres ddrama Con Passionate (Apollo).

Enillodd raglen a gynhyrchwyd gan BBC Cymru i S4C, y portread o’r diweddar Gwynfor Evans, Gwynfor Yr Aelod Dros Gymru?, Wobr Gwyn Alf Williams, sy’n cael ei dyfarnu i’r rhaglen neu gyfres ddogfen sy’n cyfrannu orau at ddealltwriaeth o hanes Cymru.

Llwyddodd Popeth yn Gymraeg (Cwmni Da), cyfres gyda’r bardd Ifor ap Glyn yn teithio bob cwr o Gymru yn cyflawni gwahanol dasgau heb droi unwaith at y Saesneg, i ennill y categori Rhaglen Nodwedd Orau.

Enillodd y rhaglen ddogfen bwerus Nôl i Ethiopia (ITV Cymru), a gyflwynwyd gan y newyddiadurwr Tweli Griffiths, a ddychwelodd i Ethiopia ar ôl ugain mlynedd i chwilio am blentyn a gyfarfu yno wrth ohebu yn ystod y newyn mawr, y wobr am Y Materion Cyfoes Gorau.

Cipiodd y rhaglen ddogfen Codi Angor (Fresh Catch), a oedd yn olrhain bywyd priodasol anarferol Ray Lein a Siân Roderick, y wobr am Y Trac Sain Gerddorol Wreiddiol Orau.

Enillodd y sioe gylchgrawn i bobl ifanc, Uned 5 (Antena) ddwy wobr, Y Rhaglen Ieuenctid Orau a’r Newydd Ddyfodiad Gorau, a ddyfarnwyd i’r gyflwynwraig Mari Lovgreen. Enillodd wefan liwgar ar gyfer y gyfres feithrin Meees (Cynhyrchiadau Ceidiog), a werthwyd yn ddiweddar i’r sianel Arabeg al-Jazeera, y wobr am Y Cyfryngau Newydd Gorau o Fewn Ffilm neu Deledu.

Jonathan (Avanti i BBC Cymru), y sioe siarad fywiog a gyflwynir gan Jonathan Davies, a enillodd y wobr am Yr Adloniant Ysgafn Gorau. Enillodd Y Clwb Rygbi Cymru v Iwerddon (BBC Cymru) y wobr am Y Criw Byw/OB Gorau.

Enillodd y ffilm Y Lleill (Crymi) y wobr am Y Ffilm Orau. Aeth y wobr am Y Sain Gorau i ddarllediad S4C o Gala Operatig Gŵyl y Faenol (IMG). Enillodd prif raglen adloniant Dydd Nadolig S4C, Nadolig Aled (Presentable Productions), y wobr am Y Cyfarwyddwr Goleuo Gorau – Dim Camera.

Meddai Iona Jones, Prif Weithredwr S4C, "Mae’r gwobrau hyn yn cynrychioli cryfder creadigol y sector annibynnol a’n partneriaid yn BBC Cymru, ar draws ystod o gategorïau. Rwy’n diolch iddyn nhw ac i staff S4C am sicrhau llwyddiant i’r gwasanaeth yng ngwobrau Bafta Cymru eleni."