[an error occurred while processing the directive]

DARLLEDU SIOE’R JONESIAID A DORRODD RECORD BYD

Bydd noson hanesyddol Jones Jones Jones – a ddenodd dorf o Jonesiaid i Ganolfan Mileniwm Cymru i dorri record byd a mwynhau perfformiadau gan Grace Jones a llu o Jonesiaid eraill - yn cael ei darlledu ar S4C nos Sul, 26 Tachwedd.

Fe lwyddodd y digwyddiad i ddenu sylw byd eang wrth greu Record Guinness y Byd newydd am gasglu ynghyd y nifer fwyaf o bobl yn rhannu’r un cyfenw – 1,224 Jones – gan dorri’r record flaenorol, sef 583 Norberg yn Sweden.

Yn y sioe, a gyflwynir gan un o dîm Blue Peter, Gethin Jones a chyflwynydd S4C, Gwenllian Jones, sydd bellach yn byw yn Awstralia, gwelir Grace Jones yn perfformio ei chaneuon enwocaf Slave to the Rhythm a Pull up to the Bumper.

Ymhlith y Jonesiaid enwog eraill sy’n difyrru mae’r perfformwyr roc a phop Heather Jones ac Elin Fflur Jones, y difyrrwr a chyflwynydd adnabyddus Dai Jones, teulu ffuglennol y Jonesiaid o’r gyfres Pobol y Cwm a’r amryddawn Caryl Parry Jones, a gyfansoddodd gân yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Ceir perfformiadau gan seren sioeau cerdd y West End, John Owen Jones, y cantorion opera, y Fonesig Gwyneth Jones, Leah Marian–Jones a Gwyn Hughes Jones, ynghyd â chyn enillydd Opportunity Knocks, Tammy Jones, a deithiodd yr holl ffordd o Seland Newydd i gymryd rhan.

Mae John Pierce Jones a Mei Jones yn chwarae eu rhannau comedi enwocaf - Mr Picton a Wali Thomas o’r gyfres gomedi glasur C’mon Midffild - tra bod Betsan Powys, cyflwynydd y gyfres gwis Mastermind Cymru, yn holi ambell Jones enwog. Ceir negeseuon arbennig hefyd gan Syr Tom Jones, Bryn Terfel Jones ac Aled Jones yn ystod y sioe.

Meddai Meirion Davies, Comisiynydd Adloniant a Digwyddiadau S4C, “Llwyddodd sioe Jones Jones Jones i afael yn nychymyg pobl ym mhedwar ban byd. Fe wnaeth y digwyddiad ddenu Jonesiaid o bob cwr o Gymru i ddathlu mewn steil, gan dorri Record Guinness y Byd a mwynhau gwledd o adloniant a hwyl ar yr un pryd.”

Y CYFENW JONES YN TORRI RECORD BYD 1,244 Jonesiaid mewn un lle!

Jones Jones Jones
Nos Sul 26 Tachwedd 9.00pm

camera Gwyliwch glip o'r gyngerdd yma...
Ewch i'r wefan swyddogol...

Fe grewyd y record newydd – 1,224 o Jonesiaid - nos Wener, 3 Tachwedd yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd fel rhan o sioe adloniant serennog S4C, Jones Jones Jones i’w darlledu ar y Sianel ar 26 Tachwedd 2006.

Fe ddaeth degau o Jonesiaid enwog, gan gynnwys yr eicon pop Grace Jones, i’r llwyfan i ddifyrru cynulleidfa o Jonesiaid, gan guro’r record bresennol o gasgliad o bobl o’r un cyfenw, sef 583 o Norbergiaid yn Sweden.

Meddai Iona Jones, Prif Weithredwr S4C, "Mae wedi bod yn noson wych lle gwelwyd torri record byd ac adloniant arbennig ac yn ddathliad rhyngwladool bythgofiadwy o deulu’r Jones."

Ychwanegodd Amarilis Espinoza a fynychodd y digwyddiad ar ran Recordiau Guinness y Byd i ddilysu’r record newydd, "Yn sicr, roedd yn achlysur unigryw ac rydym wrth ein bodd bod record byd wedi’i thorri wrth i gymaint o Jonesiaid ddod ynghyd."

"Mae heno’n nodi dechrau wythnos Recordiau Guinness y Byd ac mae’n wych rhoi cychwyn ar bethau gyda digwyddiad mor arbennig!"

Cynhyrchwyd y sioe gan Cwmni Da ar y cyd â Mr Producer a’r ddau wrth y llyw ar y noson oedd Gethin Jones, cyflwynydd Blue Peter a Gwenllian Jones, a deithiodd o ben draw’r byd 10,000 o filltiroedd i ffwrdd o’i chartref yn Sydney, Awstralia.

Yn ogystal â Grace Jones, a ganodd ei chaneuon enwocaf Pull up to the Bumper a Slave to the Rhythm ar y llwyfan, cafwyd perfformiadau gan y cantorion opera, Y Fonesig Gwyneth Jones, Gwyn Hughes Jones a Leah-Marian Jones a’r perfformiwr West End John Owen Jones.

Roedd digon o Jonesiaid eraill yno i fwynhau’r dathlu hefyd gan gynnwys Caryl Parry Jones, Heather Jones, Dai Jones, Elin Fflur Jones a theulu’r Jonesiaid o Pobol y Cwm.

Darllenwyd negeseuon arbennig gan Syr Tom Jones, Bryn Terfel Jones ac Aled Jones ar y noson.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Hannah Thomas, Adran y Wasg S4C ar 07810 794853