Neidio at y cynnwys

S4C
Close
Flash is required to view this video

Bro: Papurau Bro

Bro: Papurau Bro

Y Cardi Bach

Yr wythnos hon bydd Iolo Williams a Shân Cothi yn ymweld â phobl ardal papur Y Cardi Bach. Y Cardi Bach yw papur bro Dyffryn Taf, sy'n gorwedd i'r gorllewin o Gaerfyrddin ac i'r dwyrain o Arberth ac felly mae ar y ffin rhwng Sir Gâr a Sir Benfro. Mae'r ardal yn cynnwys trefi Hendy-gwyn ar Daf a Sanclêr yn ogystal â phentrefi gwledig fel Meidrim, Penybont a Threlech. Mae'r Cardi Bach hefyd yn ymestyn i Efailwen, Llanboidy a Llanglydwen yng ngogledd yr ardal.

Rhoswen Llewellyn – Golygydd Papur Bro Y Cardi Bach.

Rhoswen Llewellyn

Bydd taith Iolo a Shân yn cychwyn yng Ngerddi Hywel Dda yn Hendy-gwyn ar Daf pan fyddan nhw'n cyfarfod â Rhoswen Llewellyn i ddysgu mwy am bapur Y Cardi Bach. Bydd Iolo a Shân yn dysgu mwy am enw'r papur ac mai deg rhifyn o'r papur sy'n cael eu cyhoeddi'n flynyddol gyda thoriad ym mis Awst a dros y Nadolig. Bydd Rhoswen hefyd yn sôn am sawl copi sy'n cael eu hargraffu bob mis.

Dafydd Lewis – Fresh Flavours.

Dafydd Lewis

Bydd Iolo yn ymweld â siop ffrwythau a llysiau Fresh Flavours yn Hendy-gwyn ar Daf ac yn cwrdd â'r perchennog Dafydd Lewis. Bydd Iolo'n cael gwybod pam y dechreuodd Dafydd ei fusnes ei hun yn y dref a pha fath o fwyd sydd ar gael yma. Bydd Dafydd yn egluro patrwm y dydd wrth Iolo hefyd.

Beti Thomas – Llwyau.

Beti Thomas

Bydd Shân yn ymweld â Beti Thomas yn ei chartref yn San Clêr Isaf er mwyn gweld ei chasgliad o lwyau o bob rhan o'r byd. Cyn Brifathrawes yn y fro yw Beti Thomas neu Beti fach, fel mae'n fwy adnabyddus yn lleol, sy'n hoff o gasglu llwyau o bob gwlad wrth iddi fynd ar ei theithiau amrywiol. Erbyn hyn mae gan Beti dros 100 o lwyau a bydd Shân yn cael stori ambell un yn ystod yr ymweliad.

Dorian Phillips – Tynnu Rhaff Llanboidy.

Tim Tynnu Rhaff Llanboidy

Bydd Iolo a Shân yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau Tîm Tynnu Rhaff Llanboidy yn ystod eu sesiwn ymarfer o dan hyfforddiant Dorian Phillips. Adeiladwr yw Dorian wrth ei waith bob dydd ond gyda'r nos fe sy'n sicrhau bod y bois yn ymarfer yn galed! Bydd Iolo a Shân yn dysgu mwy am lwyddiannau'r tîm ac am y dechneg o dynnu rhaff cyn ymuno gyda'r bechgyn a rhoi tro arni!

Sheila Phillips a Wyn Evans.

Sheila Phillips


Wyn-Evans

Bydd Shân yn gorfod codi'n gynnar er mwyn dal Sheila Phillips wrth ei gwaith yn y becws yn County Stores yn San Clêr. Merch i bobydd o Bancyfelin yw Sheila, felly mae'n hen gyfarwydd â throi'r nos yn ddydd! Bydd Shân yn dysgu mwy am y broses o bobi cyn cael cwrdd â Wyn Evans neu Wyn Wye fel mae'n fwy adnabyddus i drigolion yr ardal, sef un o'r dosbarthwyr sy'n dod â chynnyrch i'r becws yn gyson er mwyn i Sheila fedru parhau i bobi pob math o frechdanau a chacennau ffres.

Ruth Skingley – Ciropodydd.

Ruth Skingley

Bydd Iolo yn mentro i weld Ruth Skingley sy'n cynnal syrjeri ciropodydd o'i chartref yn San Clêr. Un o ardal Y Cardi Bach yw Ruth yn wreiddiol, ac yn dilyn symud i Rydychen a gweithio fel nyrs orthopedig, mae wedi dod nôl i fyw yn San Clêr ers 26 o flynyddoedd erbyn hyn. Bydd Iolo yn dysgu mwy am y problemau mae Ruth yn dod ar eu traws ar y traed ac yn gofyn i Ruth gael golwg ar ei draed ef.

Dorian Thomas – Eagle Signs.

Dorian Thomas

Bydd Iolo a Shân yn ymweld â chwmni arwyddion Eagle Signs ar Heol yr Orsaf San Clêr ac yn cyfarfod â'r bos Dorian Thomas. Bydd Shân yn cael mwy o wybodaeth am y gwaith tra bod Iolo'n mynd o amgylch y gweithdy er mwyn gweld sut mae pethau'n gweithio. Bydd Shân yn dysgu pa fath o arwyddion mae'r cwmni yn eu cynhyrchu ac yn darganfod mwy am y broses.

Clive Edwards – Canwr.

Clive Edwards

Bydd Iolo yn gorffen ei daith ag ardal Y Cardi Bach yng Nghlwb Rygbi Hendy-gwyn ar Daf ac yn cael sgwrs gyda Clive Edwards. Yn ystod y dydd, mae Clive yn rheoli cwmni Bysiau Cwm Taf, ond gyda'r nos mae Clive yn hoff iawn o ddiddanu cynulleidfa gyda'i ganeuon a'i jôcs. Bydd Iolo'n ymuno gyda'r ffans er mwyn gwrando ar Clive cyn gadael yr ardal.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales