Caryl

Nos Sadwrn llawn chwerthin a chanu yng nghwmni Caryl

Ydy diflastod Ionawr yn eich taro chi'n galed? Na phoener! Mae digon o hwyl, chwerthin a chanu i'w cael ar nos Sadwrn ar S4C.

Am 8.30yh, byddwn yn ymuno â Caryl Parry Jones am gyfres newydd o Caryl yn llawn dop o sgetsys doniol a chaneuon.

"Cerddoriaeth yn sicr yw fy nghariad cyntaf i ond rwy wastad wedi licio ceisio dod ag ychydig o hiwmor mewn i fy ngherddoriaeth," meddai Caryl Parry Jones. "Wrth gwrs mae actio comedi yn llawer o hwyl ac mae'r cymeriadau ar Caryl yn cynrychioli 'teips' gwahanol o bobl sydd i'w gweld trwy gydol Cymru. Pleser yw cael pobl yn dod atoch chi yn dweud eu bod yn uniaethu â'r cymeriadau gan eu bod yn 'nabod rhywun tebyg."

Yn ystod y gyfres cawn gwrdd â sawl cymeriad newydd gan gynnwys y ddwy wraig o Gwmtawe Pam a Veloria sy'n mwynhau byw bywyd moethus . Bydd rhai o'r hen ffefrynnau o'r gyfres gyntaf hefyd yn dychwelyd gan gynnwys y gantores ganu ddiwylliedig, Sioned Grug; Val a Jo Jo, y mewnfudwyr sydd yn ceisio byw bywyd 'alternative' yng Nghanolbarth Cymru; Ffion Carlton Lewis a'i theulu a seren rygbi Cymru, Cameron Jenkins.

"Mae gynnon ni ddigonedd o sgetsys a chymeriadau hen a newydd yn y gyfres yma," meddai Caryl. "Bydd Cameron Jenkins yn dychwelyd ac yn ymweld â rhai o aelodau carfan rygbi Cymru unwaith eto ond hefyd bydd sgets 'post-apocalyptig,' wedi ei seilio ar fyd lle'r unig bobl sydd ar ôl yn y byd yw'r rhai sydd yn byw o fewn pum milltir i'r Rhyl!"