Close
Flash is required to view this video

Adloniant

Dim Byd

Does 'Dim Byd' fel cyfle i chwerthin

Bryn Terfel, Hogia'r Wyddfa a Tony ac Aloma - na, nid cyngerdd ar S4C - ond rhai o'r sêr fydd yn ymddangos yng nghyfres newydd y rhaglen gomedi Dim Byd sy'n dechrau nos Fercher, 8 Ionawr.

"Y nonsens sydd wedi hel yn fy mhen dros yr ugain mlynedd diwethaf." Dyma un ffordd o ddisgrifio'r gyfres sgetsys yn ôl Barry 'Archie' Jones, cyfarwyddwr a chynhyrchydd Dim Byd, wrth i'r drydedd gyfres gyrraedd y sgrin.

"Pan ddechreuon ni ffilmio'r gyfres gyntaf fyswn i ddim wedi gallu dychmygu'r holl adborth positif gan bawb tuag at y gyfres, yn enwedig wedi'r rhaglen Dim Byd fel Cân i Gymru; dyna pryd roedden ni'n gwybod bod gennym ni rywbeth oedd wir yn gweithio."

Am y tro cyntaf mi fydd pob pennod yn y gyfres newydd yn hanner awr o hyd sy'n golygu llawer mwy o sgetsys newydd i gyd-fynd â'r hen ffefrynnau fel Hanes Dy Nain, Ar y Bît, a'r Tad Maximillian.

"Roeddwn ni'n gwybod bod rhaid gwneud rhywbeth gwahanol i gadw'r gyfres yn ffres," meddai Barry. "Pan ddaru ni ddechrau, roedden ni'n licio'r syniad o ddefnyddio pobl heb unrhyw brofiad o actio yn lle cael pobl adnabyddus. Y teimlad oedd bod modd credu pobl gyffredin yn well wrth wylio'r sgetsys.

"Ar gyfer y gyfres newydd penderfynon ni wahodd rhai enwogion i gymryd rhan ac maen nhw i gyd wedi neidio ar y cyfle. Dwi'n meddwl ar ôl gweld y ddwy gyfres gyntaf maen nhw'n gwybod bod ni ddim yma i jest gwneud hwyl ar eu pennau. Yn ogystal â Bryn Terfel, Hogia'r Wyddfa a Tony ac Aloma rydym ni wedi cael y naturiaethwr Iolo Williams a'r bardd Gerallt Lloyd Owen i ymddangos yn y gyfres."

Gyda sgetsys Dim Byd ar gyfartaledd yn bump i 50 eiliad o hyd nid tasg rwydd yw creu digon o gynnyrch i lenwi chwe rhaglen hanner awr. Felly sut mae criw Dim Byd yn mynd ati i wneud hyn?

"Mae yna dri neu bedwar ohonom ni'n eistedd lawr a thrafod syniadau ond mae llawer mwy yn cyfrannu ac yn helpu trwy yrru syniadau i mewn," esboniodd Barry. "Mi fydda i wastad yn ceisio meddwl am y sefyllfaoedd ti'n gweld mewn bywyd o ddydd i ddydd ac yna ceisio troi nhw pen i lawr. Ambell waith trwy wneud hyn ti'n gallu creu jôc ddoniol iawn o sefyllfa go iawn."

I un o aelodau Hogia'r Wyddfa, Myrddin Owen, roedd y cynnig i 'wneud Dim Byd', yn gyfle rhy dda i'w golli. "Roedd hi'n waith pleserus a hwyliog dros ben i gael ffilmio gyda chriw Dim Byd," meddai Myrddin. "Mae gan Barry hiwmor gwahanol iawn i unrhyw berson dwi'n ei 'nabod; does dim sgript pan chi'n ffilmio Dim Byd, felly mae'n rhaid actio yn dy ffordd dy hun. Dwi'n edrych ymlaen at weld y sgetsys newydd!"