S4C

Close
Flash is required to view this video

Eisteddfod Genedlaethol 2012

Eisteddfod Genedlaethol 2012

Huw yn edrych ymlaen at ei Eisteddfod olaf fel cyflwynydd

Pafiliwn a maes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 yw canolbwynt S4C yr wythnos hon, gyda darpariaeth gynhwysfawr o'r Brifwyl gan BBC Cymru Wales. Mae'r tîm cyflwyno yn ysu i gyrraedd y maes i ddarlledu wythnos lawn yng nghwmni'r gwylwyr a'u gwesteion arbennig.

Y flwyddyn hon, Huw Llywelyn Davies (o Waun Cae Gurwen) fydd yn ein harwain drwy brif seremonïau'r dydd, gyda Caryl Parry Jones (o'r Rhyl) a Nia Roberts (o Benllech) yn cadw cwmni i'r gwylwyr yn ystod holl gystadlu'r dydd. Wrth i Iolo ap Dafydd (o Lanrwst) hel straeon drwy grwydro'r maes, bydd Rhun ap Iorwerth (o Landegfan) yn crynhoi uchafbwyntiau'r dydd bob nos.

Wedi 33 o flynyddoedd fel un o gyflwynwyr yr Eisteddfod Genedlaethol ar S4C, bydd y sylwebydd rygbi a'r cyflwynydd Huw Llywelyn Davies yn darlledu o'r brifwyl am y tro olaf eleni.

"Rwy wedi bod yn ffodus iawn cael amrywiaeth eang o brofiadau yn ystod fy ngyrfa - yn darlledu mewn cymaint o feysydd gwahanol ar radio a theledu. Ond does yna'r un wythnos wedi rhoi mwy o foddhad a phleser i fi dros y blynyddoedd nag wythnos gyntaf mis Awst a'r Eisteddfod Genedlaethol," meddai Huw.

"Anodd credu, ond rwy' wedi cyflwyno i BBC Cymru bob blwyddyn ers ymuno â'r Gorfforaeth ym 1979 - Dyffryn Lliw 1980 oedd y cyntaf. Chwith meddwl taw hon fydd yr olaf, ond rhaid gorffen rhywbryd a chaf gyfle i fwynhau'r Ŵyl fel Eisteddfodwr o hyn ymlaen."

Dyma'r tro cyntaf i Nia gyflwyno o'r Brifwyl ers tua 10 mlynedd gydag Iolo yn ymuno a'r tîm am y tro cyntaf erioed.

"Yn rhan o dîm cyflwyno'r 'Steddfod ym Mro Morgannwg eleni, mi fydda i'n chwilio am bob math o bynciau difyr i'w trafod ac yn gwneud hynny yn fwy hamddenol nag ar ras wyllt i'r rhaglenni newyddion mae'n siŵr!" meddai Iolo, sy'n ohebydd gyda Newyddion BBC Cymru.

Bydd bwrlwm o westeion arbennig yn ymweld â'r stiwdio a cheir sgyrsiau gyda'r Archdderwydd etholedig Christine James ac enillwyr y prif gystadlaethau. Bydd Dylan Foster Evans a Dylan Iorwerth yn cloriannu'r cyfansoddiadau buddugol a chawn glywed sgyrsiau gyda'r bardd Gwyneth Lewis a'r Prifardd Meirion Macintyre Huws.

Bydd rhaglenni arbennig hefyd gyda'r nos yn bwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r dydd yn Y Babell Lên.