Neidio at y cynnwys

S4C

Genod y Carnifal

Genod y Carnifal

Troeon trwstan trefnwyr Carnifal Llangefni

Breuddwyd pob merch fach ydy cael bod yn Frenhines y Carnifal, a'r Carnifal oedd uchafbwynt blwyddyn plant Llangefni ar un adeg. Ond, mae'r arferiad wedi dod i ben yn y dref ers 1993 - hynny yw tan eleni!

Mae saith o ferched y dref wedi penderfynu adfywio'r traddodiad, a bydd camerâu S4C yn eu dilyn o'r dechrau i'r diwedd. Yn y gyfres dair rhan Genod y Carnifal, cawn ddod i adnabod y genod wrth iddyn nhw geisio dod i ben â'r trefnu a'r codi arian.

Diwrnod i'w gofio

Y nod yw dod â'r gymuned at ei gilydd unwaith eto a chreu diwrnod i'w gofio i bobl a phlant lleol. Mae'r merched yn teimlo fod yr awyrgylch gymunedol oedd ar un adeg mor gryf yn Llangefni wedi cilio, felly does ond un peth amdani - dod â'r carnifal 'nôl i'r dre'.

Mae'r dyddiad wedi ei benderfynu - 9 Gorffennaf - a'r gost wedi ei gyfrifo i £5,000. Felly mae'r merched yn mynd ati i godi arian a rhoi'r trefniadau ar waith. Ond, mae'r dasg yn codi ofn hefyd - does yr un wedi mentro i drefnu dim byd fel hyn o'r blaen!

Mae'r trefnu eisoes wedi llwyddo i ddod â'r gymuned ynghyd. Er mwyn codi arian mae'r criw wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau cymunedol fel helfa ŵy Pasg a pharti i goroni Llys Brenhinol y Carnifal. Mae bron i 30 o blant y dref yn rhan o'r llys ac mae'r siop wallt leol wedi cynnig helpu i baratoi eu gwalltiau ar y diwrnod mawr. Mae'r trefnu wedi cael cefnogaeth pawb gyda'r Clwb Ieuenctid lleol yn creu'r posteri, y becws yn helpu i baratoi a darparu bwyd, a llawer mwy.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales