Close
Flash is required to view this video

Adloniant

Gwefreiddiol

Y sioe banel sy'n peri i'r gwesteion ymlacio

Mae'r gwesteion yn ymlacio cymaint ar y sioe banel Gwefreiddiol fel eu bod yn aml yn dweud pethau annisgwyl wrth recordio'r rhaglen.

Dyna yw barn y cwis feistr Dylan Ebenezer wrth inni edrych ymlaen at y cwis gwe-aidd sy'n dechrau ei bedwaredd gyfres nos Fercher, 19 Chwefror ar S4C.

Y cyflwynydd siriol a ffraeth sy'n holi pob math o gwestiynau am yr hyn sy'n cael ei ddweud a'i wneud ar y we a'r cyfryngau cymdeithasol.

"Mae'r cwis yn tynnu'r gorau a'r gwaetha' allan o bobl ac yn eu dal nhw off guard yn aml. Efallai mai natur y pwnc yw hynny achos mae cyfryngau cymdeithasol ar y we fel Twitter a Facebook yn gallu peri i bobl ddweud a gwneud yr annisgwyl," meddai Dylan, sydd hefyd yn gyflwynydd a sylwebydd ar y gyfres bêl-droed boblogaidd Sgorio.

"Ond dwi'n credu mai dylanwad y ddau gapten - Dyl Mei a Mari Lovgreen - yw'r brif ffactor wrth greu rapport. Mae cwpl o oriau yn eu cwmni cyn y rhaglen yn ddigon i roi pawb yn yr hwyliau i fod yn ffraeth eu tafodau. Maen nhw'n double act heb ei ail."

Y digrifwr Tudur Owen a'r actores Ceri Bostock fydd y gwesteion yn y rhaglen gyntaf. Ymhlith y gwesteion yng ngweddill y gyfres sy'n rhoi'r dibwys ar dop yr agenda mae Geth a Ger o Radio Cymru; y comedïwr Daniel Glyn, yr actor Llŷr Evans a'r DJ radio Geraint Hardy.

"Un o'r gwesteion wnaeth fy synnu i oedd y gantores Georgia Ruth o Aberystwyth. Roeddwn i bob amser wedi ei hystyried hi yn berson eithaf difrifol ond roedd hi'n ofnadwy o ffraeth a doniol. Un arall a'm synnodd i oedd yr awdur Llwyd Owen. Roedd yn edrych yn fachan tawel ond pan ddechreuodd y camerâu rolio, gwelsom ni'r holl hiwmor a dychan yn ei nofelau yn dod i'r wyneb," meddai Dylan, sy'n ffan mawr o'r cyfryngau cymdeithasol ac sydd â dros 3400 o ddilynwyr ar Twitter.

Dywed Dylan, sydd o Aberystwyth yn wreiddiol a sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, fod ei deulu yn ei wylio yn aml ar Sgorio, ond mae'n fwy nerfus wrth feddwl amdanyn nhw yn ei wylio ar Gwefreiddiol.

"Mae'r hiwmor yn agos i'r ymyl a ddim bob amser yn barchus. Dwi wastad yn dweud 'Sori Mam' ar ddiwedd recordio sioe Gwefreiddiol. A dwi wastad yn gweddïo bod yr holl aunties yn eu 80au sy'n gwylio, ddim wir yn gwrando!"