Close
Flash is required to view this video

Adloniant

Gwobrau Dewi Sant

Dathlu llwyddiannau enillwyr Gwobrau Dewi Sant

Bydd anrhydeddau'r Gwobrau Dewi Sant cyntaf erioed yn cael eu dosbarthu mewn noson arbennig o ddathlu ar nos Iau 13 Mawrth.

Ac mae S4C yn cynnig lle i'r Gwobrau ar y sianel genedlaethol gyda rhaglen arbennig fydd yn adlewyrchu digwyddiadau'r seremoni, i'w darlledu yn hwyrach yr un noson.

Angharad Mair fydd yn cyflwyno'r rhaglen ar S4C, yn crynhoi digwyddiadau'r seremoni gyda sylw i bob un o'r enillwyr a'u gwobrau a hefyd blas ar ambell berfformiad cerddorol sy'n rhan o'r noson gan gynnwys myfyrwyr dawnus Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu gyda sylwebaeth Saesneg ar gael ar y gwasanaeth botwm coch.

Dywedodd Gaynor Davies, Comisiynydd Cynnwys S4C, "Mae Gwobrau Dewi Sant yn ddigwyddiad i'r genedl gyfan sy'n dathlu llwyddiannau pobl yn ein cymunedau ein hunain. Dwi'n falch iawn felly bod S4C yn gallu rhoi llwyfan i'r digwyddiad yma, ar ei blwyddyn gyntaf, a chynnig modd i bawb fod yn rhan o'r gwobrau drwy ein darllediadau, gyda llwyddiannau pawb sydd wedi eu henwebu yn ganolog i'r rhaglenni."

A chyn cyrraedd noson gyflwyno'r gwobrau, bydd y rhaglen gylchgrawn ddyddiol Prynhawn Da yn cynnig cyfle i ddod i adnabod pob un o'r bobl sydd ar y rhestr fer er mwyn dysgu am eu llwyddiannau a pham eu bod nhw wedi eu henwebu am y wobr.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn gynllun gwobrau cenedlaethol newydd sy'n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru er mwyn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Galwodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones ar bobl o bob cwr o Gymru i enwebu rhywun oedd, yn eu barn nhw, yn haeddu cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau eithriadol.

Yn llywio'r noson ar lwyfan Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, bydd y cyflwynydd teledu adnabyddus Gethin Jones.

Dywedodd Gethin Jones ei fod yn anrhydedd cael bod yn rhan o'r digwyddiad hanesyddol, "Mae'n wir fraint i mi gael bod yn brif gyflwynydd yn y Seremoni Wobrwyo Dewi Sant gyntaf erioed. Mae yna gymaint o bobl dalentog ac eithriadol yng Nghymru sy'n gweithio mor galed dros ein gwlad ac yr wyf yn falch iawn o gael y cyfle i helpu cyflwyno nhw i'r genedl a dysgu rhagor am eu storïau a'u cyfraniadau anhygoel."