Close
Flash is required to view this video

Adloniant

Hywel Ddoe a Heddiw

Dathlu ddoe - ond byw i fory

Mae'n 71 oed, wedi bod yn darlledu ers dros 50 mlynedd ac wedi cyfweld â mwy na 60,000 o bobl, ond does dim stop ar yr eicon darlledu Hywel Gwynfryn. Ac wrth i'r gyfres nos Sadwrn newydd ar S4C, Hywel Ddoe a Heddiw, ddarlledu'r drydedd raglen, mae'r darlledwr radio a theledu yn pwysleisio bod yr heddiw yn bwysicach na'r ddoe iddo fe - a fory'n bwysicach fyth.

Ar nos Sadwrn, 22 Mawrth, fe fydd Hywel yn cadw cwmni i Guto Harri sy'n gweithio i'r mogwl Rupert Murdoch yn adeilad News UK; yn cwrdd ag Alaw Griffiths o Dalybont ger Aberystwyth sy'n rhedeg busnes trefnu priodasau ac yn ail gwrdd â Rhian Elena o Lanfihangel Glyn Myfyr, ger Corwen, a oedd ar y gyfres Rhaglen Hywel Gwynfryn ym 1987 fel dynwaredwraig ddawnus ifanc.

"Nid rhaglen ffarwel lle dwi'n edrych yn ôl trwy'r archif yw'r gyfres hon. I'r gwrthwyneb, mae'n gyfle arall imi wneud yr hyn dwi'n mwynhau gwneud fwyaf - mynd allan i gyfarfod a chyfweld â phobl a chlywed eu hanes nhw," meddai Hywel, sy'n wreiddiol o Ynys Môn ac yn byw yng Nghaerdydd.

Dywed Hywel fod y cynhyrchydd Lynne Thomas-Morgan o gwmni Tinopolis wedi cael hyd i ffyrdd creadigol o ddefnyddio'r archif trwy osod her iddo fe fynd allan i gael hyd i'r stori heddiw.

"Mae'n ddifyr gweld Guto Harri yn hogyn 16 oed yn coginio pryd o fwyd yn fyw ar fy sioe ym 1982, ond mae'n ddifyrrach fyth ei gyfweld o heddiw dros bryd o fwyd ar Lawr 10 adeilad News UK yn Llundain heddiw rownd yr un bwrdd ag y mae Rupert Murdoch yn gwledda a chynnal cyfarfodydd busnes pan mae o yn Llundain. Ydy, mae o'n ddifyr i bobl weld sut mae ffasiwn wedi newid cymaint a chwerthin ar fy ffasiwn gwallt i, ond mae clywed am brofiadau pobl dros y blynyddoedd yn golygu bod lot o emosiwn yn y rhaglenni hefyd. Profiadau fath â rhai Rhian Elena, sydd wedi cael problemau hefo'i chalon."

Does gan Hywel ddim bwriad ymddeol o gwbl - mae'n dal i ddarlledu gyda BBC Radio Cymru, yn ysgrifennu a sgriptio ac yn dal ag uchelgais i berfformio ac actio ar lwyfan.

"Galla i roi un ecsgliwif i chi - fe fydda i 'nôl ar y lôn ym mis Hydref ar daith hefo sioe 'Helo Bobol'. Bydda i a nifer o westeion yn cynnal Nosweithiau Llawen mewn pentrefi a threfi Cymru. Dyma fy ffordd i o ddiolch i'r bobl sydd wedi gwrando a gwylio fy rhaglenni dros y blynyddoedd."

Dywed Hywel ei fod yn edrych ymlaen at yr her o berfformio ar lwyfan eto. Meddai, "Bydd arwain y nosweithiau yma'n her arbennig a hwyrach y gwnaiff arwain at wireddu dau uchelgais mawr arall mewn bywyd. Licien i actio mewn cynhyrchiad drama a mynd ar daith theatr hefo cwmni theatr a 'swn i wrth fy modd yn cael rhan y dame neu un o'r ddwy chwaer hyll mewn pantomeim. Mae popeth yn bosibl. Pan mae un drws yn cau, mae un arall yn agor."