Jonathan

Dwy raglen arbennig o Jonathan yn gefn i'r bois yn Ne Affrica

Wrth i dîm rygbi Cymru baratoi i deithio i Dde Affrica, mae criw'r rhaglen adloniant Jonathan hefyd yn paratoi i ddychwelyd i'r stiwdio ar gyfer dau achlysur arbennig.

Gyda'r rhaglen gyntaf ar nos Wener 13 Mehefin, a'r ail raglen ar y nos Wener ganlynol, 20 Mehefin, y ddwy gêm brawf mawr yn yr erbyn y Springboks fydd canolbwynt y sgwrsio.

Jonathan Davies sy'n cyflwyno, gyda Sarra Elgan wrth ei ochr, a'r dyfarnwr Nigel Owens fydd yn cyfrannu at y rhaglen o bell, gan ei fod o'n dyfarnu ar daith tîm rygbi Lloegr yn Seland Newydd.

"Mi fydd e'n rhyfedd heb Nigel yn y stiwdio gyda ni. Mae e wastad yn llawn sbort. Ond, fel un o ddyfarnwyr gorau'r byd, mae'n rhaid iddo fe fynd ble mae ei angen e!" meddai Sarra Elgan. "Os ry' chi'n meddwl bod y tymor rygbi yn dod i ben - meddyliwch 'to, achos mae rygbi yn dal i fynd drwy'r haf gan gynnwys taith Cymru i Dde Affrica wrth gwrs."

Bydd Cymru yn wynebu De Affrica am y tro cyntaf ar ddydd Sadwrn 14 Mehefin, ac eto union wythnos yn ddiweddarach. S4C yw'r unig sianel ddaearol lle gallwch weld uchafbwyntau llawn ar nosweithiau'r ddwy gem. Ond gyda nifer o sêr y crysau cochion yn gorfod aros adref oherwydd anafiadau, pa mor hyderus fydd Cymru wrth gamu i'r cae i wynebu'r Springboks?

"Dyw Cymru erioed wedi curo De Affrica ar eu tir eu hunain. Mae'r rhestr o anafiadau a phobl sydd ar goll o'r garfan yn destun pryder. Ond, gallwn ni ddim digalonni! Mae chwaraewyr ifanc 'da iawn yn cael cyfle i gamu o'r cysgodion a ma' 'da fi ffydd ynddyn nhw!" meddai Sarra yn llawn brwdfrydedd.

Yn westai yn y rhaglen gyntaf, ac i roi ei farn ef am obeithion Cymru, bydd y cyn asgellwr rhyngwladol, a sylwebydd rygbi S4C, Arthur Emyr. Ac, er mwyn troi ein sylw at fyd y bêl gron, gan gofio bod Cwpan Pêl-droed y Byd 2014 yn digwydd ym Mrasil, bydd Mr Picton ei hun - yr actor John Pierce Jones - yn ymuno â'r criw i drafod pêl-droed.