Close
Flash is required to view this video

Adloniant

Noson yng Nghwmni Huw Chiswell

Caneuon cyfarwydd Huw Chiswell

Y caneuon cyfarwydd a'r straeon sy'n gefndir iddyn nhw - dyma fydd Huw Chiswell yn cyflwyno mewn rhifyn Gŵyl Ddewi o'r gyfres adloniant Noson yng Nghwmni... ar S4C.

Gyda chyfeiliant band llawn, bydd Huw yn ein tywys drwy'r hen glasuron fel Etifeddiaeth ar Werth, Rhywbeth o'i Le, Nos Sul a Baglan Bay ac Y Cwm. Mi fydd hefyd yn perfformio deuawd gyda'r gantores Fflur Dafydd sydd wedi rhoi ei stamp ei hun ar y clasur Frank a Moira.

"Y dymuniad ar gyfer y rhaglen oedd cyflwyno'r caneuon cyfarwydd, a dewis y ffefrynnau. Dwi wedi bod yn ffan o waith Fflur ers tro. Mae rhywbeth telynegol hyfryd am ei gwaith hi. Ro'n i'n falch iawn ei bod hi wedi recordio fersiwn o Frank a Moira ar ei record ddiweddara' ac roedd hi'n naturiol wedyn ei gwahodd i ganu'r gân fel deuawd ar y rhaglen hon a ro'n i wrth fy modd pan gytunodd hi," meddai Huw Chiswell am y profiad o ddewis a dethol y caneuon ar gyfer y rhaglen.

"Roedd perfformio gyda band hollol newydd hefyd yn gyffrous. Roedd rhai ffrindiau yn eu plith, rhai rwy'n gyfarwydd â gweithio â nhw, ond eraill yn ffrindiau newydd."

Un thema sy'n clymu nifer o'r clasuron yw ardal ei febyd yng Nghwmtawe. Bu'r ardal yn ysbrydoliaeth gyson i Huw, ac mae hynny yn parhau.

"Dwi'n meddwl bod y profiadau bore oes yn bwysig i ni gyd - rheiny sy'n aros yn y diwedd a rheiny sy'n ein ffurfio ni. Rwy wastad yn edrych yn ôl am arweiniad ac rwy'n credu ei fod yn reddf i edrych yn ôl ar ein profiadau, os yw hynny dim ond yn yr isymwybod," meddai.

Ymhlith caneuon y rhaglen mae un gân newydd. Mae Y Piod a'r Brain yn gywaith o gerdd gan y prifardd Emyr Lewis, ond nid hon yw'r unig gân newydd sy'n aros i gael ei recordio.

"Mae rhywfaint o ganeuon newydd 'da fi, gwerth tua hanner albwm," meddai Huw. "Mae'r caneuon wedi casglu dros y blynyddoedd diwethaf ac rwy'n chwilio am y cyfle a'r amser i'w recordio nhw. Dim ond amser sydd ei angen."