Sam ar y Sgrin

Aled Sam - a Tincyls y gath - sy'n bwrw golwg yn ôl ar yr wythnos a fu a'r wythnos i ddod ar deledu, ffilm a'r we.

Bob awr o'r dydd a'r nos, mae Aled yn sniffian am stori dda - y gwallus a'r gwarthus - ar bob sgrin sy'n diddanu: o drydar i deledu a sgrin fawr y sinema.

Gyda trwydded lawn i ganmol ac ypsetio pawb, popeth a phob digwyddiad does wybod beth fydd i'w glywed ar Sam ar y Sgrin.

Mae Aled eisiau eich sylwadau chi am beth rydych chi wedi ei weld ar S4C yr wythnos hon.

Anturiaethau Aneirin

Bob wythnos mae Aneirin Karadog yn cyflwyno eitemau ychwanegol am raglenni a ffilmiau sydd ar y gweill.

Mae'n cael mynd tu ôl y llenni yn ystod ffilmio rhaglenni a chyfresi S4C ac hefyd mae'n chwilio am y cysylltiad Cymreig mewn ffilmiau ac ar deledu y tu hwnt i Gymru -yn cynnwys cyfweliadau ar y carped coch.

Mae lluniau o Anturiaethau Aneirin ar y dudalen Facebook.