Neidio at y cynnwys

S4C

Sioe'r Tŷ

Sioe'r Tŷ

Trawsnewid eich hen dŷ i'r newydd

Ydych chi erioed wedi defnyddio riwbob er mwyn glanhau yn eich cartref? Ydi hi'n bosib trawsnewid bwrdd pren diflas i rywbeth retro a chyfoes heb wario ceiniog? Beth yw'r delweddau sy'n ffasiynol yn y cartref ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni - mae'r holl atebion ar gael mewn cyfres newydd ar S4C, Sioe'r Tŷ, wrth i Sarra Elgan, Darran Phillips a thîm o arbenigwyr ceisio helpu gwella eich cartrefi. Bob wythnos bydd arbenigwyr yn eu maes yn cynnig y cyngor gorau i'r rheini sydd eisiau gwneud eu cartrefi'n fwy cyfforddus, yn fwy prydferth neu'n fwy ymarferol, ynghyd â chyngor i'r rheini sydd eisiau gwneud elw o'u tai neu sicrhau'r gwerth gorau.

Ffasiwn yn y cartref

Yn ystod y rhifyn agoriadol, bydd y ddylunwraig Leah Hughes yn sôn am y tueddiadau ffasiwn ar gyfer y cartref, yr arbenigwraig glanhau Ann Jones gyda'i chyngor unigryw ar sut i gadw eich nwyddau gwerthfawr yn lan ac Ann Hughes yn troi hen fwrdd coffi i fod yn ddarn o ddodrefn newydd a chyfoes.

Bydd Darran yn edrych ar y materion ariannol sy'n peri pryder i'r cyhoedd. Cawn ddysgu beth yw'r ffordd orau i gael y gorau o'r cwmnïoedd o adeiladwyr rydym yn eu cyflogi i weithio ar ein cartrefi.

Hefyd, mae Sarra'n dysgu mwy am y genhedlaeth newydd o gartrefi sydd ar fin glanio yng Nghymru - Y Pod. Mae eisoes wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Iwerddon, ac mae ffatri yn y Drenewydd wrthi'n dylunio ac adeiladu Y Pod yn barod i gael eu danfon i unrhyw leoliad yn y wlad - ar gefn lori.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales