S4C

Close
Flash is required to view this video

Tony ac Aloma: I'r Gresham

Tony ac Aloma: I'r Gresham

Tra bo dau – Tony ac Aloma

Fe fydd cyfres pry-ar-y-wal ar S4C yn dilyn bywydau deuawd canu fwyaf eiconig Cymru, Tony ac Aloma.

Mae'r ddau bellach yn rhedeg Gwesty'r Gresham yn Blackpool ac yn canu yno i'w ffans mwyaf ffyddlon a chawn bortread cofiadwy o'r ddeuawd yn y gyfres Tony ac Aloma: I'r Gresham sy'n dechrau nos Sadwrn, 14 Ebrill.

Bu camerâu criw Cwmni Da yn dilyn y ddau yn eu gwesty adnabyddus yn nhref glan-y-môr Blackpool am gyfnod o rai misoedd ar gyfer y gyfres bedair rhan ar S4C.

Mae'r gwesty The Gresham Hotel wedi bod yn dynfa i bobol o Gymru ers i Aloma, ei phartner Roy, a Tony agor y gwesty ugain mlynedd yn ôl.

Maen nhw'n dod yno i glywed clasuron fel 'Mae gen i gariad', 'Dim ond ti a mi', 'Tri Mochyn bach', 'Caffi Gaerwen', 'Ddoi di'm yn ôl i Gymru' - caneuon a helpodd y ddeuawd i werthu dros 100 mil o recordiau ers iddynt berfformio yn gyntaf gyda'i gilydd ym 1964.

Mae eu ffans selog yn dal i gofio amdanynt er eu bod yn 'alltud' yng ngogledd Lloegr - ac mae nifer fawr o Gymry yn aros yn y Gresham bob blwyddyn yn hel atgofion ac yn ail fyw'r dyddiau da yng nghwmni'r ddeuawd, Aloma Jones a Tony Jones.

Mae Aloma, sydd bellach yn nain, yn brwydro'n ddyddiol gyda blinder am fod ganddi'r cyflwr ME. Ond mae'r ddeuawd yn dal i ganu er gwaetha' pob dim.

Yn y rhaglen gyntaf, mae'r ddau o dan straen wrth i ddyddiad cyhoeddi eu llyfr cyntaf agosáu. Yn y bar, mae yna griw bywiog o Gymru wedi rhoi eu bryd ar glywed Tony ac Aloma yn canu, ond a fydd y ddau yn ymddangos cyn diwedd y noson?

Wrth i'r gyfres fynd yn ei blaen, cawn ddilyn Tony ac Aloma wrth iddynt ddychwelyd i Gymru ar gyfer lawns y llyfr a gweld y gwesty yn paratoi ar gyfer Nos Galan mewn steil.

Yn ddiweddarach yn y gyfres, mae'r ddeuawd yn perfformio mewn Cabaret Cymreig arbennig yng nghwmni eu hen ffrindiau. Hogia'r Wyddfa, ac yn paratoi i recordio'r hyn y maen nhw'n bygwth y bydd eu cân olaf, Cofion Gorau, gyda'r cynhyrchydd recordio Dyl Mei a'r band Cowbois Rhos Botwnnog.