Neidio at y cynnwys

S4C

Y Gyfres

Mae cyfres ddrama newydd yr awdures Siwan Jones yn gosod her i'r gwyliwr wrth bortreadu'r ddau fyd sy'n bodoli oddi fewn tref fechan yng ngorllewin Cymru. Byd perchenogion y siopau, a byd y rhai sy'n byw y tu ôl ac uwchben y siopau hynny. Dau fyd cwbl wahanol, sydd eto yn cyffwrdd â'i gilydd ac yn rhannu profiadau.

Cyfle cyntaf Catrin-Mai

Catrin-Mai Huw

Rydym eisoes wedi gweld cip arni yn y gyfres Gavin and Stacey, ond mae'r gyfres Alys yn rhoi cyfle i'r actores Catrin-Mai Huw chwarae ei rhan fawr gyntaf ar deledu. Hi sy'n chwarae rhan Ceri, sy'n byw yn y fflat gyferbyn ag un Alys, ac sy'n dod yn ffrind iddi.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales