Logo S4C

English

America Gaeth a'r Cymry

America Gaeth a'r Cymry

Ffoto o orymdaith 4ydd Gorffennaf yn PhiladelphiaGorymdaith 4ydd Gorffennaf
yn Philadelphia

Yr Americanwr Cymraeg, Dr. Jerry Hunter sy'n cyflwyno'r gyfres dair rhan hon; bydd yn edrych ar sut y bu'r Cymry cynta'n America yn cadw caethweision, ac yna sut y bu'r Cymry a ddaeth ar eu hôl, yn ymgyrchu i'w rhyddhau.

Wrth i'r gyfres fynd ragddi bydd y wefan hon hefyd yn datblygu er mwyn cynnig agweddau eraill ar hanes America Gaeth a'r Cymry...

America Gaeth a'r Cymry © S4C 2006