Gwasanaethau Atodol

Isdeitlau Saesneg

Mae S4C yn ehangu apêl eu rhaglenni drwy ddefnyddio isdeitlau Saesneg. Maent yn addas ar gyfer y di-Gymraeg, aelwydydd ieithyddol cymysg ac i'r byddar a'r trwm eu clyw.

Darlledir nifer o raglenni hefyd gydag isdeitlau agored (BIST) fel arfer yn ail ddarllediadau o ddramâu poblogaidd, ynghyd â rhaglenni eraill. Mae isdeitlau hefyd ar gael wrth wylio rhaglenni ar y we.

Isdeitlau Cymraeg

Mae'r gwasanaeth isdeitlau Cymraeg wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr Cymraeg, y byddar a'r trwm eu clyw Cymraeg eu hiaith i fwynhau rhaglenni Cymraeg S4C.

Mae'r gwasanaeth a ddarperir i S4C gan Capsiwn Cyf yn cynnwys seiniau arbennig i wylwyr byddar.

Darperir tua 7 i 8 awr o isdeitlau Cymraeg yr wythnos. Mae unrhyw raglen sydd â'r gwasanaeth hwn wedi'i nodi ar y dudalen amserlenni.

Sain ddisgrifio

Mae gwasanaeth sain ddisgrifio ar gael ar gyfer y deillion a'r rhannol ddall. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys disgrifiadau ychwanegol sy'n cyfoethogi mwynhad y gwyliwr.

Sain ddisgrifio yw sylwebaeth lafar i lenwi'r cyfnodau tawel mewn rhaglen pan nad oes unrhyw ddeialog. Mae'r gwasanaeth yn galluogi gwylwyr sydd â phroblemau gweld i fwynhau rhaglen yn annibynnol, heb fod angen person sy'n gallu gweld i esbonio yr hyn sydd ar y sgrîn.

Mae'r sylwebaeth yn cynnwys disgrifiadau o ddilyniant mewn plot, mynegiant gweledol, iaith y corff, gwisg a golygfeydd.

Arwyddo

Mae rhai rhaglenni ar S4C yn cael eu dangos gydag arwyddwr BSL (British Sign Language) ar ochr y sgrîn...gwybodaeth bellach...