Tanysgrifio

RSS diweddaraf o wefan S4C

  • Newyddion

    Y Newyddion diweddaraf o S4C...

  • Gwylio

    Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod pa raglenni newydd sydd ar ein tudalennau gwylio ...

RSS... Beth ydyw a sut y bydd yn fantais i mi?

MaeRSS yn ffordd o'ch hysbysu am gynnwys newydd sy'n ymddangos ar y wefan hon. Y cyfan sydd angen arnoch yw 'darllenydd newyddion' all gael ei ddadlwytho yn rhad ac am ddim ac ychydig o gyfarwyddiadau...

Sut ydw i'n dechrau arni?