S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Yr Ysgol - Fi 'Di Fi

Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw byddwn ni'n dweud helô wrth ddisgyblion Ysgol Llanrug, Caernarfon ac Ysgol Sant Curig, Y Bari am y tro cyntaf, a chawn ni gwrdd â brawd bach newydd Elliw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Sam Tân - Pysgota

Mae Sara, Jams a Norman yn mynd i bysgota gyda Charlie yn ei gwch. Ond, gyda Norman wrth y llyw does fawr o dro nes bod damwain! Wrth i'r cwch ddechrau suddo rhaid i Sam, Penny a Tom ddod i'w hachub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Boj - Y Foronen Fawr

Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mae'r cnwd eleni wedi methu! Yna mae Boj yn darganfod moronen enfawr ond sut mae Boj a'i ffrindiau yn mynd i gludo'r foronen i'r caffi? Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i godi, gwthio a rholio'r foronen i'r cawl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Octonots - a'r Ystifflog Hirfraich

Wedi plymio i'r dyfnfor tywyll i helpu creadur sy'n sâl, mae Pegwn a Harri'n dod o hyd i hen long ac yn credu bod 'ysbryd môr' yn byw ynddi. Ond er rhyddhad mawr iddyn nhw does dim ysbryd, dim ond ystifflog hirfraich sydd mewn poen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Peppa - Tyllu'r Ffordd

Mae Peppa a'i theulu yn ceisio cyrraedd y cae chwarae ond mae gwaith ffordd Mistar Tarw yn eu rhwystro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sbarc - Arogli

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r Synnwyr Arogli.

Content options
08:15 Ynys Broc Môr Lili - Y carnifal

Mae Lili a Tarw yn ceisio ennill cymaint o wobrau ag sy'n bosib yn y carnifal.

Content options
08:20 Igam Ogam - Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd â phopeth hyd yn oed planhigion pigog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Rhys a Meinir

Yn y rhaglen hon, awn draw i Nant Gwrtheyrn. Yno, ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Pentre' Uchaf ger Pwllheli wrth iddynt bortreadu stori serch ond trist Rhys a Meinir - y ddau gariad a ddaeth o'r Nant. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Syrcas Deithiol Dewi - Esgidiau Newydd

Mae rhywun efo traed mawr mewn lot o drwbl!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cleddyf Go Iawn

Wrth geisio cael Efa i droi'r cleddyf mae hi wedi 'i wneud iddo yn ôl i'w gleddyf go iawn, mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Y wers i Meic ydy bod marchog go iawn yn defnyddio unrhyw beth sydd ar gael iddo!

Content options
09:10 Nico Nôg - Deian a Loli

Ar ôl chwilio am yr hwyaid Deian a Loli yr holl ffordd ar y daith ar y gamlas o'r Waun, mae Nico yn dod o hyd iddyn nhw yn ôl yn y marina - efo llond lle o hwyaid bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Y Brodyr Coala - Siwsi a'r Cwpan

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Sbridiri - Gwisg Ffansi

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant hefyd yn creu gwisgoedd ffansi i gynnal parti.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Byd Begw Bwt - Mae Gen i Ddafad Gorniog

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does dim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gân yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn gwrdd â'r ddafad gorniog ag arni bwys o wlân. Ond un diwrnod diflannodd y ddafad. Sgwn i a welsoch chi hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Moch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Marcaroni - Y Blodyn Bach

Heddiw, mae Re wedi cuddio'i blodyn rhag ofn iddo gael niwed - ond, mae'r blodyn wedi gwywo. Diolch am Anti Poli - mae hi'n gwybod yn iawn bod angen golau'r haul a dwr i ddeffro'r blodyn. Yn sgil hyn, daw cân hyfryd unwaith eto. Hwrê Marcaroni - dewch inni i gyd ganu am y Blodyn Bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Siacal yn Udo at y Lle

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Siacal yn udo at y lleuad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Crads Bach y Traeth - Dieithriaid ar y Clogwyn

Mae 'na grads bach rhyfedd o gwmpas y lle heddiw - ond beth a phwy ydyn nhw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Tecwyn y Tractor - Hau Llwch

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Sbarc - Llaeth

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw Llaeth.

Content options
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Munud i feddwl

Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n lân. Mae angen arni hoe fach.

Content options
11:25 Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Serth

Gan mai Guto aeth â'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus, wedi i Benja frifo lle Guto ydy eu tywys nhw adre' yn ddiogel heibio i grafangau Mr Cadno a Tomi Broch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Bach a Mawr

A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tân sydd ar goll?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Coch yw lliw perygl!

Wrth gerdded ar hyd y clogwyn, mae Sara yn cwympo ac yn anafu ei choes. Mae Pero y ci yn helpu drwy redeg i chwilio am Nyrs Flood a'i harwain at Sara.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
12:00 123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur gyda rhif 7 ar wibdaith drwy'r gofod yn ein roced.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Sbridiri - Gofod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu roced ac yn mwynhau hedfan i'r gofod yng nghwmni plant Ysgol Bro Siôn Cwilt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 DipDap - Comig

Mae'r Llinell yn creu comig am bobl estron o'r gofod. Mae Dipdap yn ymgolli yn y lluniau heb sylwi bod creaduriaid tebyg o'i gwmpas.

Content options
12:35 Jen a Jim Pob Dim - Ble'r Aeth yr Haul?

Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau ofnadwy? Ymunwch â Jen a Jim Pob Dim am antur arall i'r gofod gyda'u ffrindiau Gwil y Gofodwr, Cyw a Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Cwm Teg - Y Planedau

Cyfres gartwn ar gyfer plant ifanc sy'n seiliedig ar hwiangerddi cyfoes a thraddodiadol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Heno

Byddwn yn dilyn y Cymry a heidiodd draw i'r Wyl Ban Geltaidd dros y penwythnos, a chawn flas o garolau haf traddodiadol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Dyffryn Aman

Cawn ymuno â'r gynulleidfa yn Eglwys yr Holl Saint, Rhydaman. Catrin Hughes fydd yn arwain, ac fe fydd cyfle i glywed perfformiadau gan y tenor Robyn Lyn a Chôr Lleisiau'r Cwm. Yn ogystal, cawn sgwrsio â dau gymeriad lleol, sy'n weithgar iawn ym mywyd Cristnogol yr ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Dr Ann yn trafod chwyrnu a bydd y panel profi yn rhoi 'deoderant' dan brawf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:00 Cneifio: Cymru v y Byd

Mewn rhaglen ddogfen heno ar S4C, cawn ddilyn tîm cneifio Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd eleni yn Invercargill, Seland Newydd. Fe awn y tu ôl i'r llenni gan olrhain hanes y paratoadau gan glywed am rai o'r cymhlethdodau sy'n codi wrth orfod gadael teuluoedd a ffermydd cyn teithio i bendraw'r byd. Yna, byddwn yn symud ymlaen at gyffro a gwefr y cystadlu am goron y byd. Dyma hanes cymeriadau cefn gwlad Cymru ar daith i gynrychioli eu gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Nico Nôg, Ben Dant, Boj, Henri Helynt.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Craig fawr las

Mae Lili yn gweld craig las ryfedd yn y môr ond dydy Morgi Moc ddim yn ei chredu.

Content options
16:10 Nico Nôg - Gardd Malan

Mae Nico'n cael mynd i chwarae efo Malan a Ben yng ngardd fawr, braf Malan. Ond mae o'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mor anghywir ydi o!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Ben Dant - Ysgol Y Dderwen

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol y Dderwen wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Boj - Cân i Mimsi

Mae hi'n ben-blwydd Mimsi ac mae Tada yn penderfynu adeiladu set o ddrymiau iddi. Mae Boj hefyd am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel i recordio cân arbennig iddi. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych fydd yn datrys y broblem ac yn creu anrheg berffaith i Mimsi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Henri Helynt - A'r Bisgedi

Mae bisgedi Mam yn plesio pawb gan gynnwys Henri sydd yn gweld cyfle i wneud elw - ond mae Alun eisiau cymryd rhan yn y fenter hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ditectifs Hanes - Hwlffordd

Pa straeon syfrdanol a ffeithiau ffiaidd sy'n cuddio yn hanes ardal Hwlffordd?

Content options
 • Sain ddisgrifio
17:25 Bernard - Saethyddiaeth

Heddiw mae Bernard yn dysgu defnyddio bwa a saeth ond mae'n synnu par mor dda mae Efa'n gallu saethu.

Content options
17:30 Pwy Geith y Gig?

Bydd y rhaglen heddiw yn cynnwys rapio a band pres! Band Pres Llareggub, Alys Williams ac Ed Holden fydd yn cadw cwmni i Lara Catrin yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Cân y clyweliadau bydd 'Gweld y Byd Mewn Lliw' a bydd pobl ifanc yr ysgol a'r rhai sy'n trio dros y we, yn gobeithio creu argraff dda. 3/8

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Ffion yn amau bod y doctor newydd yn ei ffansio hi. Ydy Tyler yn chwarae gyda thân drwy gynnig helpu Chester gyda'i waith ysgol?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:30 Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot yr wythnos hon mae'r ffrindiau Cai Thomas a Huw Evans a'r brawd a chwaer Peredur Davies ac Angharad Morgan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Galeri Caernarfon, a bydd gwraig o Borthmadog yn cael gweddnewidiad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Britt yn dychwelyd loced Eileen ond mae hi'n awyddus i wybod pam mae Eileen wedi ei adael yng ngwely Sam! Ydy Gaynor yn cymryd mantais o 'Jobsys Jim'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cegin Bryn

Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Bydd Bryn yn pysgota ar y môr oddi ar arfordir Bae Colwyn ac yn coginio ger y traeth wrth i'r haul fachlud dros y tonnau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Y Ffeit: Bocsio

Rhys ap William fydd yn cyflwyno noson arall o focsio proffesiynol o Ganolfan Chwaraeon Glyn Ebwy - canolfan newydd gyfoes i focsio yng Nghymru. Ym mhrif ffeit y noson, y ferch leol Ashley Brace fydd yn ceisio cipio Teitl Rhyngwladol y WBC. Mewn ffeit rhwng y De a'r Canolbarth, Nathan Thorley o Gaerdydd - enillydd medal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 - fydd yn herio'r profiadol Jamie Ambler o Aberystwyth yn yr adran is drwm. Cawn gyfarfod Jermaine Asare o Bontypridd cyn ei ffeit fawr yntau a bydd Tony Dixon yn dychwelyd i'r sgwâr yn yr adran Uwch Welter yn dilyn ei ymddangosiad byr ar Y Ffeit fis diwethaf pan enillodd deitl Cymru yn y rownd gyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru

Yr actor Julian Lewis Jones sy'n dilyn paratoadau'r corffluniwr o Gymru, Flex Lewis, sy'n ceisio ennill ei bumed tlws Olympia yn olynol. Hon yw'r gystadleuaeth gorfflunio broffesiynol fwya' yn y byd. Cafodd Flex ei fagu yn Llanelli ond symudodd i'r Unol Daleithiau yn wr ifanc i geisio gwireddu ei freuddwyd gorfflunio. Ar un adeg, roedd Julian hefyd yn dyheu am feithrin gyrfa yn yr Unol Daleithiau fel hyfforddwr corfflunio. Yn y rhaglen, mae Julian yn hel atgofion wrth ymweld â 'Mecca' y byd corfflunio, campfa enwog Golds Gym yn Venice Beach, Los Angeles. Bydd Julian hefyd yn edrych ar effaith corfflunio ar fywydau pobl yng Nghymru.

 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?