S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Y Dderwen

Ymunwch â Ben Dant a'r plant o Ysgol y Dderwen wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Gwynt ar y Môr

Mae Norman yn meddwl mai fe yw'r morwr gorau yn y byd! Mae'n mynd â Dilys allan am dro yn ei gwch heb wrando ar rybudd Penny. Cyn hir mae'r ddau mewn trafferth, gyda dim ond un rhwyf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Boj - Picnic yn y Parc

Mae Boj, Mimsi a Tada yn edrych ymlaen at ymuno â'r teulu Wff am bicnic. Ond maent yn cael y syniad anghywir ac yn meddwl bod picnic yn golygu cymryd popeth o 'tu mewn tu allan', nid y bwyd yn unig. Pan fod glaw yn eu gorfodi i gymryd popeth yn ôl i mewn, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i ddod â'r picnic 'tu allan y tu mewn'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Octonots - a Moch y Môr

Mae'n rhaid i'r Octonots rwystro haid o Foch y Môr rhag gorymdeithio i beryglon dyfnderoedd y ffos ddyfnaf ar y ddaear.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Swyddfa Dadi Mochyn

Mae Peppa a George yn ymweld â swyddfa Dadi Mochyn ac yn cyfarfod ei gyd-weithwyr. Mae Mistar Cwnginen yn gweithio efo rhifau tra bod Musus Cath yn tynnu lluniau siapiau ar gyfrifiadur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:55 Heini - O Dan y Môr

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Hein'n ymweld â chreaduriaid o bob lliw a llun sy'n byw o dan y môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:10 Ynys Broc Môr Lili - Anghenfil Creigiau Gwyllt

Mae Lili a Cwningen Fach yn cael ofn pan maen nhw'n clywed bwystfil ofnadwy wrth y Creigiau Gwyllt.

Content options
07:20 Igam Ogam - Shhh!

Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - IIâr Indigo

Mae Bolgi a Cyw'n poeni am un o ieir y fferm. Mae hi wedi dodwy wyau lliw indigo! Mae hyn yn ddirgelwch a hanner!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Gwên Plis!

Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Potyn Hud

Mae Meic yn ceisio gwneud potyn ei fam yn harddach ar gyfer y sioe Gwneud a Dangos trwy ei baentio, ei lenwi gyda blodau, a hyd yn oed honni ei fod yn botyn hud! Ond mae'n rhaid iddo ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl.

08:10 Sara a Cwac - Y Ras Falwns

Heddiw mae Sara a Cwac yn ymuno â Siani Scarffiau mewn ras falwns go arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Brodyr Coala - Tali'n Dysgu Gwrando

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Mae'r awyren fach yn sgleinio a Glan a Mostyn yn barod i helpu unrhyw un sydd mewn trwbwl. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Llan-ar-goll-en - Mwstash

Mae cystadleuaeth tyfu mwstas ym mhentref Llan-ar-goll-en, ac mae pawb wrthi am y gorau! Mae hyd yn oed Siwgwrlwmp, cath Mrs Thomas wedi tyfu un! Ond, yn y cyfamser mae mwstas Arwel Achub wedi diflannu dros nos - ond i ble tybed? Hwyrach y gall Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Bethan

Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn glanio mewn eira mawr yn ardal Llanuwchllyn ac yn chwarae Chwilio efo Bethan. Wedyn, mae'r ddwy yn mynd i Lan-llyn gyda ffrindiau Bethan, a chyn hir mae hi'n gapten llong!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tomos a'i Ffrindiau - Diwrnod Hapus Disl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Y Diwrnod Mawr - Teleri

Dyw Teleri erioed wedi ymweld â fferm ac ar ei Diwrnod Mawr dyna'n union beth a wna. Nid unrhyw hen fferm ychwaith, ond yr union fferm lle cafodd ei ffrind pennaf - ei Nain - ei magu yn ardal Llandrillo ger Corwen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Wildebeest yn Rhuthro?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Wildebeest yn rhuthro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Falmai'r Fuwch - Falmai a'r Goeden Afalau

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr am geisio creu enfys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Gwaelod y Garth

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Gwaelod y Garth wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Twr Tanllyd

Mae Norman a Mandy'n cael cystadleuaeth i weld pa un yw'r gorau am guddio. Mae Mandy'n cuddio ar gwch Charlie a Norman yn penderfynu mynd i dop twr ymarfer yr Orsaf Dân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Boj - Sioe Bypedau

Mae Mrs Trwyn angen bwrw ymlaen gyda'r gwaith ty felly mae Boj a Mia yn gwirfoddoli i edrych ar ôl y Trwynau Bach. Mae Boj a Mia yn rhoi sioe bypedau hosan ymlaen i gadw'r trwynau bach yn dawel. Ond wrth i Boj a Mia blino, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut y gall y Trwynau Bach ddiddanu eu hunain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - ac Eirth Bach y Dwr

Mae'r Octonots yn mentro i mewl i diwb o lafa chwilboeth er mwyn achub arth fach y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Y Llyn Cychod

Mae Peppa, ei theulu a'i ffrindiau yn chwarae wrth y llyn gyda'i cychod bach. Mae gan bawb gwch heblaw am Beca Bwni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Babi

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth edrych ar ôl y babi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Newydd ddyfodiad

Mae Lili'n defnyddio ei thrysor o'r traeth i greu anrheg ar gyfer oen bach.

Content options
11:20 Igam Ogam - Gwena!

Mae Igam Ogam eisiau gwneud i bawb wenu, hyd yn oed pan nad ydynt eisiau gwneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - HHet, Hances a Hosan

Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim heddiw. Mae'r ddau'n edrych ymlaen yn arw at dreulio amser yn yr eira!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Casglu Sbwriel

Mae yna dipyn o annibendod yn y syrcas heddiw gan fod sbwriel ymhobman.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn fyw o Dalybont wrth inni ddathlu hanner canrif ers sefydlu gwasg Y Lolfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 O'r Galon: Y Dyn Tu ôl i'r Llun

Dau fywyd - un dyn. Gareth Parry, un o beintwyr gorau Cymru a Gareth Parry, y dyn ifanc oedd yn cicio yn erbyn y tresi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Celwydd Noeth

Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt obeithio cipio'r jacpot o £10,000. Yn mynd am yr arian yr wythnos yma mae'r ffrindiau Gethin Morgan a Dewi Jones; Gavin Parry a Victoria James a Dylan ac Ifan Williams.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Byddwn yn trafod cynnyrch naturiol ar gyfer y croen ac yn paratoi salad tomato a basil yn y gegin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 America Gaeth a'r Cymry

Dr Jerry Hunter sy'n olrhain hanes cysylltiadau'r Cymry â chaethwasiaeth yn yr UDA rhwng 1619 i 1865.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Sara a Cwac, Igam Ogam, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Bathodyn da am helpu

Mae Tarw yn awyddus iawn i ennill y bathodyn 'Helpu Eraill'.

Content options
16:10 Sara a Cwac - Annwyd Sara

Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Igam Ogam - 'Dwi'n Brysur

Mae Igam Ogam yn mynnu ei bod hi'n brysur pan mae'n rhaid iddi wneud rhywbeth dydy hi ddim yn hoffi ei wneud!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - GGliter a Glud

Mae 'na lanast a hanner yng nghegin Cyw heddiw; mae gliter, glud a phaent ymhobman! Pwy sy'n gyfrifol am yr annibendod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Orennau

Mae 'na arogleuon hyfryd ar hyd pentre' Llan-ar-goll-en heddiw. Mae Tara'n gwerthu persawr o bob arogl dan haul ac mae Beti Becws wrthi'n paratoi un o'i chacennau oren hyfryd hyfryd. Ond yn anffodus, mae'r orennau'n diflannu cyn iddi ddechrau pobi. I ble'r aethon nhw a phwy aeth â nhw? A all Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys dirgelwch yr orennau coll?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Lois yn erbyn Anni - Ralio

Yr wythnos hon sialens Anni a Lois yw gyrru car rali gyda'r hyfforddwr Geoff Jones.

Content options
17:15 Ben 10 - I Fod yn Deg

Hanes y bachgen ysgol Ben Degwel sy'n troi'n Ben Deg yr Archarwr enwog.

Content options
17:35 Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn, sy'n rhoi tro modern ar fyd eiconig yr Hen Aifft!

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 04 Wal - 2004

Y tro hwn tai o'r flwyddyn 2004 sydd dan sylw - tai gweddol di-addurn o'r tu fas, sy'n hynod o drawiadol y tu mewn. Dewch i fyd y Zen, y kitsch a'r cool!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am holl uchafbwyntiau'r penwythnos olaf yng nghynghrair La Liga Sbaen. Bydd adroddiad arbennig am bêl-droed yng Ngwlad y Basg ac is-reolwr Cymru, Osian Roberts fydd yn dewis enillydd gôl y tymor.

Content options

19:00 Heno

Byddwn yn dod â holl hanes Gwobrau Harddwch a Thrin Gwallt Cymru ac yn darlledu'n fyw o fwyty newydd yn Llandudno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pam bod Moc wedi dychwelyd i Gwmderi ar ôl yr holl flynyddoedd? Mae Dani eisiau i Garry roi'r sac i Mathew.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Meinir sy'n ymweld â meithrinfa fuchsia flaenllaw yn Nhrefriw i ryfeddu at y blodyn trofannol sydd wedi dod yn gymaint o ffefryn yn ein gerddi ers cenedlaethau. Ym Mhont-y-Twr, ar drothwy'r wyl flodau eiconig yn Llundain, bydd Sioned yn mynd i'r afael â'r 'Chelsea Chop' blynyddol, cyn i ffrind iddi alw draw i helpu gydag ambell i fasged grog. Yng Nghaerffili, mae Iwan yn rhoi help llaw i rywun â chyflwr cyhyrol difrifol er mwyn iddi barhau gyda'i diléit o arddio. A chawn gipolwg ar baratoadau tymhorol yng ngerddi hanesyddol Aberglasney.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Ffermio

Bydd Alun yn Sioe Ddefaid yr NSA yn ardal Talybont ar Wysg yn gweld sut mae'r diwydiant yn paratoi ar gyfer Brexit. Cawn weld sut mae un teulu wedi addasu camperfan er mwyn elwa o stoc y fferm a byddwn ni'n clywed am grant gwerth £40 miliwn sydd ar gael i ffermwyr Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Clwb Rygbi - Rownd Gynderfynol

Cyfle i weld uchafbwyntiau'r ddwy gêm yn rownd gynderfynol y Guinness PRO12 - Leinster yn erbyn y Scarlets a Munster yn erbyn y Gweilch.

Content options
23:48 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?