S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Yr Ysgol - Plannu

Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio ac yn peintio potiau lliwgar a chawn gwrdd â ieir Talar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Miliynfed Cwsmer Bronwen

Pan fo Sara a Jâms yn darganfod bod Bronwen ar fin croesawu'r milynfed cwsmer i'r caffi, maen nhw'n meddwl am ffordd o ddathlu'r achlysur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Deian a Loli - A'r Blodau Parablus

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Mam yn sâl yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Ond mae problem fach, dydy'r blodau ddim eisiau cael tynnu eu coesau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Mae Llywbysgodyn sy'n bwyta sbwriel y môr, yn glanhau cychod Tanddwr yr Octonots, ond mae'n dal yn llwglyd! Yn y cyfamser, mae Capten Cwrwgl am gael gwybod pam fod siarc enfawr yn erlid Tanddwr Un!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:55 Peppa - Capten Dadi Mochyn

Mae Peppa a'i theulu yn benthyg cwch Taid Mochyn am ddiwrnod ar yr afon. Mae popeth yn iawn nes iddyn nhw fynd yn sownd mewn brwyn hir!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Sbarc - Dwr

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
07:15 Blero yn Mynd i Ocido - Lliwiau

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol wedi i sugnobotiaid sugno pob lliw allan ohoni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Neidr

Mae Mwnci'n diwrnod da o chwarae a siglo nôl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Gofynna Mwnci i Neidr chware ei hoff gêm, 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Cawn weld y neidr yn gwneud cylch bach, gan wthio ei dafod mewn a mas a llithro o gwmpas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Tŷ Cyw - Yr Helfa Drysor

Ymunwch â Gareth, Rachael a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar helfa drysor yn 'Ty Cyw' heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Cymylaubychain - Yn Werth y Byd!

Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Stiw - Pioden Stiw

Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu, gan gynnwys clustdlws Mam, breichled Elsi, a broets nain, mae Stiw yn penderfynu dod o hyd i'r lleidr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Heulwen a Lleu - Llygaid

Heddiw, mae Heulwen a Lleu'n defnyddio binocwlars a thelesgop i weld pethau pell yn agos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Ffair yr Ysgol

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Sbridiri - Siapiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cardiau snap siapiau. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards lle mae'r plant yn creu gêm y siapiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Darllen 'Da Fi - Iona'r Iâr

Heddiw, cawn stori am Iona'r Iâr yn dysgu nofio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cled - Tywod

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Marcaroni - Y Syrcas

Heddiw, daw Roli Odl ar ymweliad arall â Thwr y Cloc. Mae ganddo stori am greadur anhygoel, anferthol oedd wedi codi ofn, syndod a dychryn ar bobol y dref. Ond - doedd dim angen poeni am y bwystfil - oherwydd Gorymdaith y Syrcas oedd o ar 'Y Diwrnod Ddaeth y Syrcas i'r Dref'. Cân fendibompom arall!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Does gan Neidr ddim Coesau

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Pam nad oes coesau gan Neidr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Crads Bach y Traeth - Amser Chwarae

Mae crads bach y traeth yn chwarae cuddio. Mae'r crancod a'r pysgod yn brysio i guddio - a ddaw y corgimychiaid o hyd iddyn nhw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Tecwyn y Tractor - Genedigaethau

Gan ei bod hi'n wanwyn, mae pob math o anifeiliaid yn cael eu geni ar y fferm

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Yr Ysgol - Siapiau

Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar bob math o siapiau gwahanol a bydd y tripledi Cai, Erin a Beca yn cael hwyl yn yr Hwylfan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Arch Norman

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Deian a Loli - A'r Lleidr Lleisiau

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb - mae Deian yn colli ei lais. Aiff Loli ac yntau ar antur i chwilio amdano - gan ddod ar draws creadur rhyfedd o'r enw Brân, sy'n byw mewn ty ynghanol y goedwig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - Yr Octonots a'r Anemoneau Anny

Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygythiol sy'n brwydro dros eu tiriogaeth - ac mae eu niferoedd yn tyfu ar bob llaw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Peppa - Atig Nain a Taid Mochyn

Mae Peppa a George yn helpu Nain a Taid Mochyn i dacluso'r atig, ond maen nhw'n cael trafferth yn penderfynu beth i'w daflu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Sbarc - Trydan

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
11:15 Blero yn Mynd i Ocido - Suo Gân

Wedi i holl wenyn Ocido ddiflannu, mae Blero a'i ffrindiau yn ymweld â brenhines y gwenyn i gael pethau'n ôl i drefn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceiliog

Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nôl i gysgu. Wel, os nad yw'n gallu cysgu man a man ymuno yn yr hwyl gyda'r Ceiliog. Cawn ddysgu sut i symud ein pennau, clepian ein hadenydd a chlochdar fel Ceiliog

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Tŷ Cyw - Y Peiriant Bach a Mawr

Mae Gareth wedi cael anrheg arbennig gan ein Wncwl Dai yn 'Ty Cyw' heddiw - peiriant bach a mawr! Ymunwch â Gareth a'r criw wrth iddynt fynd ar antur gyda'r anrheg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Cymylaubychain - Cwmwl o Bob Lliw

Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does ganddi ddim amser i baentio pawb. Tybed pwy all ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn ni'n darlledu'n fyw o'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd, a bydd Elin Fflur ar lan y môr ym Mhrestatyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Prynhawn Da

Lowri Steffan fydd yn y gornel Steil, a bydd Siwan Jobbins yn trafod y gwefannau a'r apiau diweddaraf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 17 / Stage 17

Awn i'r Alpau am yr eildro eleni ar gyfer cymal 17, ac i bwynt uchaf y ras eleni, y Col du Galibier. Dyma un o bedair dringfa anodd dros ben ar y cymal 183 cilomedr o La Mure i Serre-Chevalier. Cawn ddilyn holl gyffro'r ras yn fyw.

Content options

16:50 Ynys Broc Môr Lili - Cadw nodyn!

Mae llyfr cofnodion arbennig Morgi Moc ar goll ac mae 'na awgrym mai Seiriol sydd ar fai.

Content options

16:55 Tatws Newydd - Y Fflamenco

Dawns o Sbaen sy'n llenwi byd y Tatws heddiw wrth iddyn nhw ddawnsio a chanu y Fflamenco.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Sinema'r Byd

Ffilm fer o Fwlgaria am gyfeillgarwch sy'n datblygu rhwng dau blentyn ar ochrau gwahanol i'r ffin wrth iddynt ofalu am yr un ci.

Content options
17:20 Edi Wyn - Hunllef Edi

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

Content options
17:35 Arwyr 999 - Diogelwch Maes Awyr

Cyfres sy'n rhoi cyfle i bedwar person ifanc gydweithio â'r gwasanaethau brys. Yn y rhaglen yma mae Tia, Jordan, Jack a Macsen yn ymuno â staff diogelwch Maes Awyr Caerdydd.

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Dillad diddorol yng nghwmni Seimon Pugh-Jones, Meriel Sturdy ac Elin Davies.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rhestr gyda Huw Stephens

Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis sydd yn gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Lido Ponty ym Mhontypridd, a chawn sgwrs a chân gyda'r gantores Lowri Evans.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Mathew a Jason yn ceisio cadw wyneb syth wrth i Anita ymarfer ei chanu. Beth sydd ym mocs Kelly?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Codi Hwyl: Llydaw - Concarneau/Konk Kerne

Ar gymal olaf eu taith yn Llydaw bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio i Concarneau / Konk Kerne. Yno ceir un o farchnadoedd pysgod mwyaf Llydaw. Fe fydd yna ddawnsio a cherddoriaeth yng Ngwyl y Rhwydi Gleision cyn codi hwyl a throi trwyn y Mystique am adref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 6 Nofel - John Ogwen: Mis o Fehefin

Mae'n amlwg pam y dewisodd yr actor John Ogwen nofel Eigra Lewis Roberts 'Mis O Fehefin' fel ei hoff nofel. Bu'n actio rhan Dic Pwal am nifer o gyfresi yn yr addasiad teledu o'r nofel, Minafon, un o gyfresi drama mwyaf poblogaidd S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 17: Uchafbwyntiau

Awn i'r Alpau am yr eildro eleni ar gyfer cymal 17, ac i bwynt uchaf y ras eleni, y Col du Galibier. Dyma un o bedair dringfa anodd dros ben ar y cymal 183 cilomedr o La Mure i Serre-Chevalier. Uchafbwyntiau'r ras yng nghwmni'r criw.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 3 Lle - Ffion Dafis

Ffion Dafis fydd yn ein tywys i dri lleoliad o'i dewis hi yn rhaglen olaf y gyfres. Bydd hi'n dychwelyd i bentref Dolwyddelan lle treuliodd flynyddoedd hapus ei phlentyndod. Awn gyda hi i lannau'r Fenai cyn teithio ar hyd ei thrydydd dewis, yr A470 rhwng y Gogledd a Chaerdydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Ras yr Wyddfa 2017

Uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa 2017 o'r dechrau i'r diwedd. Dyma ras ryngwladol gyda rhedwyr clwb a rhedwyr elît o bedwar ban byd yn herio'i gilydd i fod y cyntaf dros y llinell derfyn. Bydd ambell un â'i fryd ar guro'r record o 1 awr 2 funud a 29 eiliad a osodwyd gan Kenny Stuart 'nôl yn 1985. Tybed ai eleni fydd y flwyddyn y caiff ei thorri?

 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?