S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Llanilar

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Llanilar wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Jiwpityr ar Ffo

Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dân ac mae Elvis yn coginio pei i swper.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Bobi Jac - A'r Afalau Sboncllyd

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Cwmwl Sglefrod

Pan fydd Cregynnog yn cael ei ddal ynghanol cannoedd o sglefrod, mae'n rhaid i'r Octonots ei achub!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Y Ffrae

Mae Peppa a Siwsi'r ddafad yn ffrindiau gorau. Un diwrnod maen nhw'n cael ffrae a phenderfynu nad ydyn nhw'n ffrindiau gorau mwyach. A wnawn nhw ymddiheuro i'w gilydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Blero yn Mynd i Ocido - Awyren y Maer

Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i'w lanio ar ben coeden! Yn ffodus iawn mae robotiaid yn hedfan i'w hachub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Twm Tisian - Jar Bisgedi

Mae'n rhaid bod yn ofalus iawn wrth estyn am y jar bisgedi oddi ar y silff uchaf, ond dydi hynny ddim yn anodd i Twm!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Straeon Ty Pen - Eddie

Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r frân yn byw. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd hanesion Eddie wrth iddo drio ymuno â chôr peraidd y wawr. Ond tybed a fydd crawc Eddie yn fwy defnyddiol at rywbeth arall?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Cymylaubychain - Cynhaea' Cynta' Lleuad

Mae'n noson fawr i'r Lleuad heno, ei chynhaeaf cynta' ac mae'n benderfynol o'i fwynhau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Stiw - Stiw yn dal Eliffant

Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Heulwen a Lleu - Cuddliw

Mae Lleu wrth ei fodd yn chwarae cuddio ond mae Heulwen yn llwyddo i ddod o hyd iddo bob tro! Tybed a all yr anifeiliaid roi syniadau iddo am sut i guddio'n well?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Teg Edrych Tuag Adref

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Yn yr Ardd - Llygredd yn y Pwll

Druan â'r pysgod, mae Lili a Lefi yn teimlo'n sâl heddiw ac mae Gwilym y garddwr yn credu mai'r rheswm am hyn yw bod llygredd yn y pwll felly mae pawb yn mynd ati i lanhau'r pwll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Maddison

Yn y Rhondda mae Maddie'n byw. Mae hi wrth ei bodd gydag anifeiliaid o bob math. Wrth Chwarae Chwilio heddiw, mae'n harwyr Cawod a Heulwen yn cyfarfod dwy lygoden Maddie - ei hanifeiliaid anwes. Yna, maen nhw'n mynd ar ymweliad â fferm arbennig iawn ac mae Maddie'n gwneud gwaith pwysig gan roi llaeth i'r myn gafr bychan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cled - Mabolgampau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Marcaroni - Mynd i'r Ysgol

Daw Anti Poli 'nôl yn llawn hwyl a sbri a chwerthin heddiw! Mae hi'n d'eud hanes y plant bach bach yn y byd mawr mawr wrth Marcaroni. Mae o wedi gwirioni ar ei stori am y plant yn mynd i'r ysgol wysg eu cefn, wysg eu hochor, i fyny ac i lawr a rowndabowt - ac mae hynny wrth gwrs yn gwneud i'w drwyn o gosi. Mae 'na gân ar y ffordd bois!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Does Gan Hipo Ddim Blew

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad oes blew gan Hipo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Falmai'r Fuwch - Byd Rhyfeddol Natur

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Ysgol Bryn Saron

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Bryn Saron wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Diwrnod Agored

Heddiw mae gorsaf dân Pontypandy ar agor i'r cyhoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Ben i Waered

Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae gêm wyneb ei waered.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Pan ddaw'r Octonots ar draws haid o Forfilod Gwynion yn sownd wrth dwll anadlu, maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth i'w harwain i ddyfroedd mwy diogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Y Gwersyll

Mae Peppa a'i ffrindiau yn mynd i wersylla efo'u hathrawes. Ar ôl codi'u pebyll a chasglu priciau pren maen nhw i gyd yn canu cân o amgylch y tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Blero yn Mynd i Ocido - Goriadau ar Goll

Wrth fwyta'i frecwast mae Blero'n sylwi ar bethau bach diddorol ar ddrws yr oergell. Pam eu bod nhw'n glynu yno a ddim yn disgyn? I ffwrdd â fo i Ocido i ddarganfod yr ateb!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Twm Tisian - Gwisgo Lan

Mae Twm wrth ei fodd yn chwarae 'gwisgo lan', tybed elli di ddyfalu pwy yw e heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Straeon Ty Pen - Ffredi a'r Lamp

Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Nid yw Ffredi yn fodlon ar orfod gweithio a helpu ei rhieni fel gweddill ei frodyr a'i chwiorydd ym Mhentre' Bach y Glo. Un diwrnod mae ymwelydd bach go anarferol yn ymddangos sy'n cynnig gwireddu ei ddymuniad mwyaf, ond fel mae Ffredi yn gweld nid aur yw popeth melyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Cymylaubychain - Ar Goll!

Mae'n ddiwrnod pobi cacen creision sêr ond mae 'na un cynhwysyn pwysig ar goll!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn yn crwydro Ynys y Barri gyda wyneb adnabyddus sy'n byw yno, a bydd Mari'n ymweld â Chrochenwaith Gwili.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Prynhawn Da

Bydd Lisa Fearn yn y gegin a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y gêm Mwy Neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 19 / Stage 19

Darllediad byw o gymal hiraf y daith eleni, cymal 19 - 222.5 cilomedr o Embrun i Salon-de-Provence. Mae rhai yn darogan mai dyma fydd y cyfle gorau i ddihangfa lwyddo eleni.

Content options

17:05 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:10 TAG

Bydd Eden yn y stiwdio i sôn am eu gigs dros yr haf; cawn edrych ar y trends sbectol haul diweddaraf a bydd Elin, Ben ac Aron yn mentro ar y dwr gwyn yn ein her 'Y Rafft'. Cawn gwrdd ag aelodau carfan merched rygbi Cymru fydd yn cystadlu yng Nghwpan Rygbi'r Byd a dyma'ch cyfle olaf i ennill tocynnau i Zip World ac Oakwood!

Content options

17:50 Y Brodyr Adrenalini - Lleidr Bag Llaw

Mae un o'r Brodyr Adrenalini yn syrthio mewn cariad sy'n achosi problemau mawr i'r ddau frawd arall!

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Nia Parry fydd yn twrio drwy gypyrddau dillad Julie Howatson Broster o Ddinbych, Arwel Jones o Rymni a Megan Williams o Drefor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Y tro hwn bydd Sioned yn rhoi bywyd newydd i ardd drefol trwy ddefnyddio cynllun syml a modern, tra bod Iwan yn trin coeden afal yn yr ardd, ac yn ceisio sicrhau cnwd da o fefus ar gyfer y flwyddyn nesa'. Draw yn Harlech mae Meinir yr wythnos hon, yn trafod elfennau cynllunio gardd gyda Helen Scutt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn fyw o Sesiwn Fawr Dolgellau, a Gareth Rhys Owen a Gruff Lewis o dîm sylwebu Seiclo: Le Tour De France fydd ein gwesteion stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Sut y bydd Gethin yn ymateb i'r ffaith bod dyn newydd ym mywyd Arwen? Mae'n ddiwrnod trist yn y Cwm wrth i'r ysgol gynradd gau ei drysau am y tro olaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Côr Eurovision: Y Daith i Riga

Yn dilyn eu buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Côr Cymru ym mis Ebrill, bydd Côr Merched Sir Gâr yn cynrychioli Cymru yn Riga yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017. Dyma'r tro cyntaf i'r gystadleuaeth gael ei chynnal ac mae tipyn o fwrlwm ymysg y merched wrth iddynt baratoi ar gyfer y digwyddiad bythgofiadwy. Byddant yn perfformio o flaen cynulleidfa o 8,000 o bobl yn Latfia a miloedd mwy wrth i'r gystadleuaeth gael ei darlledu ar deledu ar draws Ewrop. Daw'r merched o saith gwahanol ysgol yn Sir Gâr a chawn gwrdd â'r aelodau a'u harweinydd Islwyn Evans wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y daith i Riga.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Goeden Faled

Heddiw, bydd y gantores Cerys Matthews yn mynd ar drywydd dwy o ganeuon gwerin mwyaf adnabyddus Cymru - Dafydd y Garreg Wen, ac Y Mochyn Du. Cawn gyfle hefyd i ddysgu am hanes y delyn yng Nghymru yng nghwmni Llio Rhydderch a Gwenan Gibbard.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 19: Uchafbwyntiau

Cymal hiraf y daith eleni yw cymal 19, 222.5 cilomedr o Embrun i Salon-de-Provence. Mae rhai yn darogan mai dyma fydd y cyfle gorau i ddihangfa lwyddo eleni. Ymunwch â'r criw ar gyfer uchafbwyntiau'r ras.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Prosiect - Peredur ap Gwynedd

Mae gan Peredur ap Gwynedd ddau obsesiwn, chwarae'r gitâr - ac mae wedi treulio'i fywyd yn chwarae o flaen cynulleidfaoedd enfawr ar lwyfannau'r byd gyda Pendulum - a seiclo mewn mannau anghysbell ac uchel fel yr Alpau Ffrengig. Mae'n un o'r cerddorion proffesiynol o Gymru mwyaf llwyddiannus erioed. Cyn ymuno â Pendulum, teithiodd y byd am ddegawd gyda Nathalie Imbruglia a dydy e ddim hyd yn oed yn siwr sawl un o'r senglau mae wedi chwarae arnynt sydd wedi cyrraedd rhif 1. Bydd Daniel Glyn yn cael cipolwg unigryw ar fywyd ac agwedd cerddor proffesiynol yn y byd cerddoriaeth gyfoes wrth iddo gyfweld â Peredur ap Gwynedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?