S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Patrôl Pawennau - Y Gath Golledig

Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r môr mawr!

Content options
06:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Selacanth

Wrth nofio mewn ogof dywyll, ddychrynllyd, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen - ond tybed ai ffosil yn unig sydd yno?

Content options
06:50 Bing - Amser Stori

Mae Bing eisiau i Fflop ddarllen ei hoff lyfr wrth iddo gael bath ond mae Bing yn ymuno yn y stori yn rhy frwdfrydig ac mae'r llyfr yn cael ei wlychu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Cimychiaid

Mae anegn help y Pawenlu pan mae Francois, cefnder Capten Cimwch, yn ceisio ei helpu i dynnu llun o wylan glas-goes fawr prin.

Content options
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Morloi hurt

Mae Lili yn dod o hyd i gorn arbennig ar y traeth ac ar y ffordd draw i Ynys Broc Môr mae'n cwrdd â nifer o forloi cyfeillgar. Mae hi'n credu bod modd hyfforddi'r morloi i wneud triciau gyda'r corn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn!

Content options
07:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

Content options
07:35 Marcaroni - Esgidiau

Am ryw reswm mae Oli wedi cyrraedd heddiw yn gwisgo pâr anferth o welingtons ar ei thraed. Dydi hi ddim yn gallu cerdded yn iawn ynddyn nhw, ac mae'r tylwyth teg yn rowlio i bob man ar eu sglefrolion. Beth sydd yn mynd ymlaen? Mae'r dryswch yn parhau pan ddaw Marcaroni lawr y Llithroffon a phâr o fflipyrs ar ei draed! Mae un peth yn sicr - mae angen cân newydd i sortio hyn - a chân am wybod pa sgidie i wisgo ar ba achlysur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemonêd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Rapsgaliwn - Gwlân

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Plant y Byd - Paratoadau CyffrousMongolia

Yn y rhaglen hon teithiwn i Fongolia i gwrdd ag Aisana sy'n chwe blwydd oed. Mae hi'n paratoi i wisgo ei dillad gorau ar gyfer achlysur go arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Dwi isio cael hyd i'r trysor

Mae'n ddiwrnod helfa drysor yn y castell ac mae'r Dywysoges Fach eisiau dod o hyd i un o'r wyau siocled.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Y Brodyr Coala - Cloc-Cwcw Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Meicroffôn

Mae'r Abadas wedi creu band pop ond mae rhywbeth ar goll. All gair newydd heddiw helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Wibli Sochyn y Mochyn - Trampolîn

Mae Wibli yn neidio i fyny ac i lawr ar ei drampolîn a daw Soch Smotiog heibio gyda'i falwn i wylio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Sbridiri - Gofod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu roced ac yn mwynhau hedfan i'r gofod yng nghwmni plant Ysgol Bro Siôn Cwilt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Pingu - Pingu a'r Bresys

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
09:30 Bobi Jac - Yn Rhoi Syndod

Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Cei Bach - Problem Del

Mae Del yn crio un bore yn y siop, ac mae Huwi'n llwyddo i gael gwybod pam - mae'r lloches anifeiliaid yn cau a chyn bo hir bydd Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn ddigartref. A all pobl garedig Cei Bach feddwl am ffordd o'u hachub?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - Bryn IagoY Tywydd

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cân 'Y Tywydd,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Patrôl Pawennau - Gofalwyr blewog

Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y môr bach yn deor. Mae'n rhaid i'r Pawenlu sicrhau bod y rhai bach yn cyrraedd y môr yn ddiogel.

Content options
10:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Môr-nadroedd Torfelyn

Pan mae criw mawr o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn ôl i'r cefnfor.

Content options
10:50 Bing - Dawn

Mae gan Swla, Pando, Fflop a Pajet ddawn - rhywbeth arbennig maen nhw'n gallu ei wneud, a neb arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Crwbanod

Mae criw bach del o grwbanod yn heidio i ganolfan y Pawenlu.

Content options
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Seren fôr yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sêr yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos â phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y sêr.

Content options
11:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

Content options
11:35 Marcaroni - Pwythau Bach

Pan fydd dillad yn rhwygo, mae'n rhaid eu trwsio - ac mae tylwyth teg yn arbennig o dda am ddefnyddio pwythau bach! Mae Marcaroni wedi gwirioni'n lân. Rhwng pwythau hud y tylwyth teg, odlau Oli a thiwn Marcaroni, heb anghofio Lwli Lw - does dim ond un peth amdani, cyfansoddi cân!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Tomos a'i Ffrindiau - Henri, Iechyd a Diogelwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Rydym yn dathlu draw yn Abertawe wrth i Dy Tawe droi'n 30 oed, a bydd Huw Fash yn adrodd holl hanes glits noson wobrwyo Bafta Cymru. Bydd hefyd cyfle i chi ennill hyd at £1000 yn ein cystadleuaeth Ffansi Ffortiwn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Deuawdau Rhys Meirion - Al Lewis

Al Lewis fydd yn ymuno â Rhys Meirion yr wythnos hon a bydd y ddau'n cwrdd ym Munich wrth i Al deithio o gwmpas Ewrop fel un hanner y ddeuawd 'Lewis and Leigh'. Bydd e hefyd yn mynd â ni i Ben Llyn lle byddwn yn rhannu hud a lledrith milltir sgwâr ei blentyndod. Cawn deithio hefyd i Lundain a Chaerdydd i weld y dylanwadau cerddorol sydd wedi siapio caneuon unigryw Al Lewis. Ac wrth gwrs, fe glywn y ddau'n canu ambell ddeuawd wreiddiol arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Tips ffasiwn gan Huw Fash, cyngor meddygol gan Dr Ann, a chawn gwmni'r mathemategydd a'r awdur Gareth Ffowc Roberts.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Gwlad Moc - Tregaron

Yn rhaglen gynta'r gyfres hon o 1994, mae'r diweddar Moc Morgan yn ymweld â Thregaron ac yn cael cyfle i drotian a cherdded ar hyd ffordd y porthmyn a thorri mawn yn y gors.

Content options

15:30 Gwlad Moc - Y Bala

Yn y rhifyn hwn o 1994, bydd Moc Morgan yn ymweld â phobl a llefyd yn ardal y Bala. Bydd yn yn ymuno â physgotwyr ifanc o Ysgol Y Berwyn, yn olrhain hanes treialon cwn defaid yn yr ardal ac yn crwydro glannau afon Tryweryn.

Content options

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Octonots, Guto Gwningen, Patrôl Pawennau.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Pwdin!

Mae Lili'n dod o hyd i set o lwyau mesur ac yn eu defnyddio ar Ynys Broc Môr. Mae Nonna Moc wedi cwympo ac angen gorffwys felly mae Morgi Moc yn penderfynu coginio pwdin pwysig iawn. Ond mae'n cael y rysáit yn anghywir ac yn gorfod delio â phwdin enfawr, crac iawn!

Content options
16:10 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - a'r Ymgyrch Gydweithio

Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain yn eu cychod Tanddwr, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper i ddod o hyd i'r darnau coll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Guto Gwningen - Hanes y Twnneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Patrôl Pawennau - Dant Rhydd

Mae gan Cwrsyn ddant rhydd ond mae arno ormod o ofn mynd at y deintydd. Mae Aled hefyd ofn mynd at y deintydd felly mae Mr Parri yn galw am gymorth y Pawenlu.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Pigo Dy Drwyn - Brynsierfel v Caerffili

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

Content options
17:35 Dennis a Dannedd - Stynt Mam-gu

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:45 Rygbi Pawb - Penybont v Llandrillo

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cipolwg tu fewn cypyrddau dillad amrywiaeth o bobl yng nghwmni Nia Parry.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Tân

Yn y rhaglen hon, cawn ddilyn Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod un o adegau prysuraf y flwyddyn, y gwanwyn. Mae tanau gwyllt yn creu llawer o ddifrod gyda rhai yn cael eu dechrau gan blant yn chwarae dwli, eraill gan dirfeddianwyr yn llosgi tir a rhai gan bobl yn taflu sigarét i'r gwair. Ac wrth i'r tywydd gynhesu, mae tanau bach yn ymledu'n gyflym ac yn peri gofid i'n hymladdwyr tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn fyw o noson Talwrn y Beirdd Bancffosfelen, a bydd Gerallt yn ymweld â siop bapurau deuluol ym Mhorthmadog sy'n dathlu carreg filltir arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Iolo yn sâl yn ei wely ac mae Llio wedi mynd i siopa efo Carys felly mae Cathryn yn mynd draw i'r ty i'w nyrsio. Ond erbyn diwedd y dydd, nid annwyd yw unig broblem Iolo! Draw yn y siop, mae Philip mewn sioc wedi iddo glywed y gwir am helyntion Dewi. Mae'n mynnu bod Dewi yn rhoi'r gorau iddi ond gwrthod mae Dewi. Mae Vince yn ceisio dweud y drefn wrth Owain am dorri i mewn i garej Rhys ond mae Sophie yn ymyrryd. Mae'n amlwg nad ydynt yn cytuno ar sut i ddisgyblu eu mab!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

A fydd Tyler yn llwyddo i berswadio Liv i ddychwelyd adref gyda fe? Mae rhywun yn bwriadu gwneud cyhoeddiad mawr yn y Deri

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Nia Roberts sy'n cyflwyno wrth i'r ffrindiau Dewi Siôn Evans ac Arwel Jones o Dregaron a'r fam a'r ferch, Ema Wynne ac Iola Williams o'r Bala fynd am y jacpot.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Nigel Owens: Wyt ti'n Gêm?

Bydd Nigel Owens yn ymweld â'r brifddinas heddiw gan ofyn y 'Wyt ti'n Gêm?' Bydd y gyflwynwraig Anni Llyn yn cymryd rhan mewn dosbarth plentynnaidd ei natur, a sylfaenydd yr elusen 'BanglaCymru', Wil Morus Jones, fydd yn cael blas o Bollywood cyn derbyn tlws 'Hoelen Wyth'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 'Sgota gyda Julian Lewis Jones - Môr Hafren

Ymunwch â Julian Lewis Jones a'i gyd-gyflwynydd Rhys Llywelyn wrth iddynt bysgota ger ynysoedd Môr Hafren - Ynys Echni, Ynys Steepholm ac Ynys Wair. Maen nhw'n gosod her i'r cogydd Padrig Jones - paratoi pryd dau gwrs gyda'r pysgod y maen nhw yn eu dal! A fydd Padrig yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Low Box

Mae gan griw Low Box eitem ecsgliwsif ar gyfer y gwylwyr heno. Yn y stiwdio bydd peiriannydd o Geredigion y dylai pob ffermwr yn y byd fod yn ddiolchgar iddo am ei ddyfeisgarwch. Hefyd, mewn cae unig dan heulwen haf, mae Dic 'Gêrstic' Bach yn cwympo mewn cariad ag Eidales (y Fiat 90-90).

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?