S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Hafod Haul - Fideo Hafod Haul

Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn penderfynu mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Map Benja

Ar ôl i Benja fynd ar goll yn y goedwig, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. Ond mae Mr. Cadno yn cael gafael ar y map, ac mae'n rhaid i'r cwningod weithio gyda'i gilydd i'w rwystro rhag dod o hyd i gartre' Benja.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Sam Tân - Trafferth ar y Traeth

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Twt - Syrpreis Pen-blwydd

Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Pyllau Creigiog

Mae Peppa a George ar lan y mor gyda Nain a Taid Mochyn yn achub pysgodyn bach a'i roi yn ôl yn y môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Asra - Ysgol Bethel

Plant o Ysgol Bethel sy'n cystadlu heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Seiriol y môr-leidr

Mae Lili'n dod o hyd i scarf môr-leidr ar y traeth ac yn penderfynu chwilio am drysor ar Ynys Broc Môr. Mae hi'n cyfnewid Seiriol a Gwil am y dydd gan fod Seiriol i'w weld yn ffrind mwy addas ar gyfer môr-leidr. Ond mae Seiriol yn ddireidus iawn ac yn waith caled ac mae Lili'n falch o gael ei ffrind gorau, Gwil, yn ôl wrth ei hochr.

Content options
07:20 Digbi Draig - Y llun

Ceisiodd Besti fwrw tri swyn ar Digbi'n ddiweddar ond weithiodd yr un ohonynt. Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd â pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo.

Content options
07:35 Jen a Jim Pob Dim - Ble Mae Llew?

Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul. Ond yn anffodus, nid dydd Sul yw hi heddiw! Mae Llew wedi drysu dyddiau'r wythnos!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Sara a Cwac - Y Clwb Wythongl

Mae Sara a Cwac yn darganfod siâp newydd, ac yn mynd ati i ffurfio Clwb arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Sbarc - O Dan y Ddaear

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'.

Content options
08:15 Ty Mêl - Dirgelwch Llun Morgan

Mae Morgan yn dod o hyd i lun i rhywun sydd yn debyg iawn i Morgan, ond dim y fo sydd yn y llun. Pwy yw e tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Alla i Gadw Cyfrinach

Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Syrcas Deithiol Dewi - Ymweliad y Maer

Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Gruffydd

Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Mae'n dangos i Heulwen sut mae helpu Dad i roi gwynt yn nheiars y quad. Cyn pen dim, mae Heulwen ac yntau'n teithio dros yr Enfys i gyfarfod eraill sydd wrth eu bodd yn helpu - Swyddogion Tân Aberystwyth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Igam Ogam - Mae'n Ddrwg Gen i

Mae Igam Ogam yn credu bod dweud 'Sori' yn caniatáu iddi wneud beth bynnag mae hi eisiau, heb fynd i drwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Oli dan y Don - Mygwyr Mawr y Moroedd

Mae Dyf y Deifar yn danfon Oli a Sid i nôl darn o un o'r mygwyr mawr. Mae Sid yn chwarae o gwmpas ond pan fo Oli mewn trwbwl, mae'n defnyddio ei sgiliau i gyd i helpu ei ffrind.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Paun mor Falch?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae'r paun mor falch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Cymylaubychain - Pop

Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn clywed rhyw swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod am ymweliad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Hafod Haul - Sbwriel

Mae Gwydion a Lois yn ymweld â Hafod Haul, ond mae'r ddau'n esgeulus iawn, ac yn gadael sbwriel ar hyd y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Barcutiaid Coll

Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn rhoi'r gorau i ffraeo er mwyn achub eu ffrind?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Sam Tân - Glud Peryglus

Mae Norman yn cael awyren fodel ar ei ben-blwydd, ond nid yw'n trafferthu darllen y cyfarwyddiadau ac mae'n gludo ei law at ddrws yr ystafell wely yn ddamweiniol. Aiff pethau o ddrwg i waeth wrth i chwyddwydr ddechrau tân ar ei wely!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Twt - 'Rhen Gerwyn sy'n Gwybod 'Ore

Mae Gerwyn yn gwch hen iawn, iawn ac mae'n gwybod pob math o bethau. Yn anffodus, heddiw mae'r cychod eraill yn anwybyddu ei gyngor call.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Amser Gwely

Mae hi bron yn amser gwely. Mae Peppa a George yn chwarae tu allan ac wedyn yn cael eu galw am eu bath.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Asra - Ysgol Cymerau, Pwllheli

Bydd plant o Ysgol Cymerau, Pwllheli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Ar y môr

Pan mae Lili yn dod o hyd i ddarn o ddefnydd mae'n dychmygu ei fod wedi dod o garnifal draw ar Ynys Broc Môr. Ar y ffordd yno, mae'r gwynt yn gostegu ac mae Lili a Morgi Moc yn mynd i drafferthion ar eu cwch Delilah heb y gwynt i'w cario i'r lan. Mae Lili'n teimlo'n drist nes bod Morgi Moc yn dangos iddi faint o hwyl yw bod allan ar y môr.

Content options
11:20 Digbi Draig - Y Dylwythen Deg Dda

Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'.

Content options
11:35 Jen a Jim Pob Dim - Pen-blwydd Pwy?

Mae Llew wedi cyffroi'n lân. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Mae Llew druan wedi drysu dyddiau'r wythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Sara a Cwac - Botymau Lleu

Mae Sara a Cwac yn gweld bod un o'r planhigion yn gwywo, ond pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heddiw, byddwn yn cofio storm fawr 1987, a bydd Gerallt yn edrych ar ofergoelion ym myd natur ar ddydd Gwener, 13eg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Perthyn - Trebor Edwards a'i wyrion

Yn y rhaglen heddiw, byddwn yn teithio i Fetws Gwerfyl Goch i gyfarfod y canwr a'r amaethwr Trebor Edwards a'i wyrion Dion, Cai a Rhydian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Celwydd Noeth

Nia Roberts sy'n cyflwyno wrth i'r ffrindiau Dewi Siôn Evans ac Arwel Jones o Dregaron a'r fam a'r ferch, Ema Wynne ac Iola Williams o'r Bala fynd am y jacpot.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Byd o Liw - Sorrell

Cyfres o 2007 sy'n dathlu cestyll Cymru drwy ddarluniau. Heddiw, mae'r cyflwynydd, y diweddar Osi Rhys Osmond, yn ymweld â chastell tlws Raglan a chastell anhygoel Carreg Cennen a adluniwyd gan yr arlunydd crefftus Alan Sorrell. Luned Rhys Parri ac Aneurin Jones sy'n cael eu hysbrydoli gan y cestyll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Elinor Wyn Reynolds fydd yn edrych ar bapurau'r penwythnos, a byddwn yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin a chyngor harddwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Cerdded y Llinell - YpresMessines

Bydd Iolo Williams a Hywel Teifi Edwards yn cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf yn y gyfres hon. O'r holl ddigwyddiadau gwaedlyd yn hanes Cymru, nid oes lladdfa i'w chymharu â'r Rhyfel Mawr. Rhwng 1914 ac 1918, fe laddwyd bron i 35 mil o Gymry yn y lluoedd arfog. Yn ystod eu taith, mae Iolo a Hywel yn ymweld â safleoedd rhai o frwydrau mwya'r rhyfel gan gynnwys Ypres, Passchendaele, Mons, y Somme a Verdun yn ogystal â bedd Hedd Wyn yn Artillery Wood ym mhentref Boesinghe ger Flanders.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Olion: Palu am Hanes - Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy

Yr archeolegydd a'r actor Dr Iestyn Jones (Pobol Y Cwm, Y Gwyll/Hinterland) yw prif archeolegydd a chyflwynydd y gyfres newydd chwe rhan hon. Ei fwriad yw ymweld â lleoliadau diddorol o gwmpas Cymru a gosod ei ddarganfyddiadau archeolegol mewn cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol. Yn y bennod hon, y gyntaf o ddwy raglen o Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy, fe fydd yr hanesydd cyfarwydd Rhys Mwyn yn ymuno â Iestyn i geisio dadorchuddio olion eglwys goll o'r Canol Oesoedd a ddaeth i'r amlwg mewn cae yn haf 2006. Wedi dau ddiwrnod o gloddio'r safle, maen nhw'n dod o hyd i dystiolaeth syfrdanol, sy'n newid stori'r safle a hanes yr ardal am byth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Sam Tân, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Myffins Pwffin

Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Mae Nonna'n athrawes lem sy'n hoffi i bawb ddilyn y drefn. Ond buan iawn daw i ddeall bod rhaid iddi groesawu syniadau newydd os yw hi am fod yn athrawes dda.

Content options
16:10 Sam Tân - Pysgota

Mae Sara, Jams a Norman yn mynd i bysgota gyda Charlie yn ei gwch. Ond, gyda Norman wrth y llyw does fawr o dro nes bod damwain! Wrth i'r cwch ddechrau suddo rhaid i Sam, Penny a Tom ddod i'w hachub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gêm Digbi a Conyn bron â'u dymchwel.

Content options
16:30 Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Asra - Ysgol Tan y Castell, Harlech

Bydd plant o Ysgol Tan y Castell, Harlech yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Boom!

Yn y rhaglen yma byddwn yn gwneud pethau'n wrth-ddwr, yn gweld sleim sy'n newid lliw ac yn clywed sut mae cynrhon yn gallu achub bywydau.

Content options
17:15 Fideo Fi

Mae Fideo Fi yn llawn dop o fideos a flogs am bob peth dan haul. Heddiw, mae Dan Swain o'r grwp 9Bach yn rhannu tips ar sut i chwarae'r gitâr fas.

Content options
17:35 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am drosolwg o holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Mae dau o geffylau blaen y cynghrair yn cwrdd ar lannau'r Fenai wrth i Fangor herio Met Caerdydd tra bo Cei Connah yn teithio i Gaerfyrddin, a Llandudno yn croesawu Aberystwyth i gysgod y Gogarth. Yn y gemau eraill mae'r Drenewydd yn herio'r Bala ar Barc Latham; Y Barri gartref yn erbyn Derwyddon Cefn Huw Griffiths a Phrestatyn yn mentro i Neuadd y Parc i wynebu'r Seintiau Newydd.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

Mewn rhaglen o 2006 bydd Aled Samuel yn ymweld â chartref Andrew a Lynda Mathews ym Mhenmarc, Bro Morgannwg lle mae golygfa fendigedig o'r ystafell haul fawr. Byddwn hefyd yn ymweld â chartref Andrew Teilo (Hywel o Pobol y Cwm) a Lowri Davies yn ardal Llandeilo a hen dafarn sy'n gartref i Kate Glanville a Duncan Aynscough yn mhentref Bethlehem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Ralio+

Mae Pencampwriaeth Rali Prydain ar y ffordd i Gymru a bydd y criw yn edrych ymlaen at rali orau'r tymor, Rali Cymru GB, yng nghwmni Pencampwr Rali Prydain 1996, Gwyndaf Evans. Mae Howard Davies a Llinos Lee wedi bod yn dathlu 25 mlynedd o Drac Môn mewn ffordd unigryw a chawn holl hanes un o geir Cymru, y Darrian, 50 mlynedd ar ôl adeiladu'r un gwreiddiol.

Content options

19:00 Heno

Byddwn yn nodi Wythnos Pobi yng nghwmni Hawys Barrett sy'n rhedeg busnes 'Pethau Da' yng Nghaerfyrddin a bydd Rhodri Darcy yn sôn am ei daith ddiweddar i Fadagascar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

A wnaiff Britt gytuno i fod yn bartner i Colin yn y gystadleuaeth ddawns? Mae Tyler a Iolo yn gwneud gwaith ditectif er mwyn dod o hyd i Liv.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Mae unrhyw blanhigion lluosflwydd sy'n blodeuo yn y gwanwyn angen eu trawsblannu neu eu rhannu yn yr hydref, a'r astilbe sy'n cael sylw Sioned heddiw. Fforio am fadarch mewn coedwig gyfagos mae Iwan, gyda'r arbenigwr Cynan Jones, tra bod Meinir draw ar Ystâd Erddig ger Wrecsam yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Wedi i'r rheolau i geisio gwaredu TB ddod i rym ar ddechrau'r mis, bydd Meinir yn gweld a fydd yn cael unrhyw effaith ar arwerthiant Gareth a Linda Thomas, Fferm Orllwyn ger Caerfyrddin. Bydd Daloni yn edrych ar system bori gylchdro ym Mhwllheli a bydd Alun ym myd y ddrama gerdd - ond un arbennig am gneifio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae Mike wedi ymsefydlu yn ei rôl fel mentor i'r Senghenydd Sirens, ac yn dilyn hyfforddiant caled gyda'r tîm yn y mwd a'r glaw, mae'n hapus gyda pherfformiad y merched. Fel gwobr, mae'r Sirens yn mwynhau trip i weld Mike yn chwarae dros y Sale Sharks. Ond wrth iddynt ymdrechu i orffen ar frig y gynghrair, mae'r merched yn wynebu gêm gartref fwyaf y tymor hyd yn hyn. Oes gan Mike y gallu i arwain y tîm angerddol yma i'r top cyn chwiban ola'r tymor? Mae'n amser iddo fe, a'r Sirens serennu eto!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor - Bannau Brycheiniog, Yr Hydref

Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens i'w hun i oroesi yn y gwyllt gyda'i gi ffyddlon Gwen a byw yn hunangynhaliol am bum diwrnod yn ystod tri thymor gwahanol o'r flwyddyn. Yn y rhaglen hon bydd yn ymweld ag ardal ddieithr iddo, sef dyffryn ym Mannau Brycheiniog yn ystod tymor yr hydref lle bydd yn dibynnu ar ei sgiliau gwylltgrefft i oroesi ac yn hela ac yn fforio am ei fwyd. Gan fyw fel anturiaethwr yng Nghymru, bydd yn gweld ac yn profi cynefin gwyllt o'r newydd ac yn gwthio ei hun i'r eithaf - yn gorfforol ac yn emosiynol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?