S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - Dewi SantAilgylchu

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Ailgylchu,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Patrôl Pawennau - Bow Wow Bwgi

Mae cerbyd trên wedi dod oddi ar y cledrau ac mae trên arall ar ei ffordd yn llawn pecynnau pwysig, gan gynnwys y gêm ddawnsio Bow Wow Bwgi Dau! Mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r trên gyrraedd, ond sut, ar ôl i Twrchyn anafu ei bawen?

Content options
06:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - a'r Argyfwng Cnau Coco

Mae Harri a'r Octonots yn helpu hen ffrindiau, y Crancod Cnau Coco, i ddarganfod pwy sy'n dwyn eu cnau coco.

Content options
06:50 Bing - Hwla

Mae Bing eisiau tro ar gylch hwla Coco. Mae'n fwy anodd nag odd o'n ei feddwl ond mae'n darganfod gemau eraill gyda'r hwla yr un pryd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Cwn yn achub Gwil

Mae Gwil yn darganfod bod Gari yr afr yn sownd ar ochr clogwyn ac wrth geisio ei achub mae'n mynd yn sownd ei hun. Mae'n galw'r criw am help ond mae'n gollwng ei Pad-Pawen lawr y dibyn! Rhaid i'r Pawenlu achub Gwil ar eu pennau eu hunain.

Content options
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Harbwr cwcis

Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn yr harbwr yn gwerthu bisgedi. Ond dydy hi ddim yn ystyried faint o effaith gaiff ei busnes newydd ar Nonna Moc druan sydd hefyd yn gwerthu bisgedi yn y Caffi Cocos!

Content options
07:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Potyn Hud

Mae Meic yn ceisio gwneud potyn ei fam yn harddach ar gyfer y sioe Gwneud a Dangos trwy ei baentio, ei lenwi gyda blodau, a hyd yn oed honni ei fod yn botyn hud! Ond mae'n rhaid iddo ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl.

Content options
07:35 Marcaroni - Atishw

O diar! Mae 'na bobl sâl yn Nhwr y Cloc heddiw. Mae Marcaroni yn ei wely a Do a Re'n tisian ac yn peswch hefyd. Lwcus bod Yncl Roli yma i drwsio'r gwres canolog a bod Oli'n brysur yn gwneud cawl poeth blasus. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deimlo'n well? Cân newydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos yn Trefnu

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Rapsgaliwn - Tatws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Plant y Byd - Gwyl y Sing Sing

Yn y rhaglen hon teithiwn i Bapwa Gini Newydd i gwrdd ag Evelyn sy'n bum mlwydd oed. Mae hi'n brysur yn paratoi ar gyfer gwyl liwgar y Sing Sing.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Y Brodyr Coala - Siwsi a'r siop

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Coron

Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Tybed beth all e fod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Wibli Sochyn y Mochyn - Cacen Fwd

Mae Wibli, Soch Mawr a Gwich Bach yn cymysgu dwr a baw i greu cacennau mwd perffaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Sbridiri - Cacennau

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Pingu - Pingu a'r Paent

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
09:30 Bobi Jac - Yn Mynd Stomp Stomp

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Cei Bach - Achub Tudno a Tesni

Mae'n ddiwrnod y ffair, ac mae pawb yng Nghei Bach wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio codi arian i achub y ddau ful bach - Tudno a Tesni. Ar ddiwedd y dydd, mae Capten Cled yn cyfri'r arian. A fydd ganddo newyddion da neu newyddion drwg i bawb?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Patrôl Pawennau - Y Gath Golledig

Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r môr mawr!

Content options
10:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Selacanth

Wrth nofio mewn ogof dywyll, ddychrynllyd, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen - ond tybed ai ffosil yn unig sydd yno?

Content options
10:50 Bing - Amser Stori

Mae Bing eisiau i Fflop ddarllen ei hoff lyfr wrth iddo gael bath ond mae Bing yn ymuno yn y stori yn rhy frwdfrydig ac mae'r llyfr yn cael ei wlychu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Cimychiaid

Mae anegn help y Pawenlu pan mae Francois, cefnder Capten Cimwch, yn ceisio ei helpu i dynnu llun o wylan glas-goes fawr prin.

Content options
11:10 Ynys Broc Môr Lili - Morloi hurt

Mae Lili yn dod o hyd i gorn arbennig ar y traeth ac ar y ffordd draw i Ynys Broc Môr mae'n cwrdd â nifer o forloi cyfeillgar. Mae hi'n credu bod modd hyfforddi'r morloi i wneud triciau gyda'r corn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn!

Content options
11:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

Content options
11:30 Marcaroni - Esgidiau

Am ryw reswm mae Oli wedi cyrraedd heddiw yn gwisgo pâr anferth o welingtons ar ei thraed. Dydi hi ddim yn gallu cerdded yn iawn ynddyn nhw, ac mae'r tylwyth teg yn rowlio i bob man ar eu sglefrolion. Beth sydd yn mynd ymlaen? Mae'r dryswch yn parhau pan ddaw Marcaroni lawr y Llithroffon a phâr o fflipyrs ar ei draed! Mae un peth yn sicr - mae angen cân newydd i sortio hyn - a chân am wybod pa sgidie i wisgo ar ba achlysur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemonêd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Bydd ein gwestai Shân Cothi yn sôn am gyngerdd arbennig i nodi 10 mlynedd ers sefydlu elusen Amser Justin Time. A byddwn yn fyw o Bwllheli, wrth i'r ddrama 'Mwgsi' fynd ar daith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Deuawdau Rhys Meirion - Frank Hennessy

Mae'r artist poblogaidd sy'n cadw cwmni i Rhys Meirion yr wythnos hon wedi bod yn perfformio ers bron i 50 mlynedd fel rhan o'r band, 'The Hennessys'. Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac yn siarad am rai o'r bobl a lleoliadau sydd wedi dylanwadu arno wrth fynd ar Rhys ar daith o gwmpas Caerdydd ac ar drip i Iwerddon. Bydd y ddau yn canu deuawdau o'u dewis nhw a chawn glywed Rhys yn canu gwerin am y tro cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn; Dr Ann yn cynnig cyngor meddygol, a chawn gyngor ar gynilo ar gyfer y Nadolig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Gwlad Moc - Llanymddyfri

Yn crwydro bro Llanymddyfri bydd Moc yn y rhaglen yma o 1994 gan edrych ar hanes y porthmyn a'r Pêr Ganiedydd William Williams, Pantycelyn. Bydd e hefyd yn galw mewn tafarndai lleol ac yn profi rhai o foddion Meddygon Myddfai. Cawn ei ddilyn ar hyd yr afon wrth iddo chwilio am finc ac adar prin.

Content options

15:30 Gwlad Moc - Llanybydder

Mae Moc ym mart Llanybydder yn y rhaglen hon o 1994 i gwrdd â David Griffiths a thrafod ei waith gyda cheffylau gwyllt.

Content options

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Halibalw, Octonots, Guto Gwningen, Patrôl Pawennau.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Seren fôr yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sêr yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos â phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y sêr.

Content options
16:10 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - a'r Môr-nadroedd Torfelyn

Pan mae criw mawr o nadroedd gwenwynig yn cael eu darganfod yn sownd ar draeth, rhaid i Pegwn a'r Octonots eu hebrwng yn ôl i'r cefnfor.

Content options
16:30 Guto Gwningen - Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Maen nhw'n penderfynu ei ddal a chael gwared arno unwaith ac am byth, ond yn dysgu'n fuan bod dal pysgodyn yn llawer mwy anodd na'r disgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Patrôl Pawennau - Crwbanod

Mae criw bach del o grwbanod yn heidio i ganolfan y Pawenlu.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Pigo Dy Drwyn - Y Bannau v Y Ffwrnes

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

Content options
17:35 Dennis a Dannedd - Coesau Mewn Cyffion

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:45 Rygbi Pawb - Eglwys Newydd v Gwyr Abertawe

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Mewn rhifyn o 2007, bydd y steilydd ffasiwn, Eleanor Gardner yn rhoi trawsnewidiad i Sandra Morris o Ddeiniolen. Bydd Nia Parry hefyd yn agor drysau cwpwrdd Gabrielle Kelly, cydberchennog bwyty yng Nghaerdydd a Jamie McDonnell neu 'Jelvis' fel mae'n cael ei alw wrth iddo berfformio fel Elvis ar hyd y wlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Tân

Ar draws y wlad, mae ein criwiau tân yn gweithio ddydd a nos i'n diogelu. Er yr oriau hir a'r golygfeydd trychinebus, un peth sy'n ganolog i'r gwasanaeth cyfan yw'r gymuned, ac yn rhaglen ola'r gyfres, cawn weld sut mae rhai o gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi elwa o'r gwasanaeth hwn. Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd tân ar ei ben ei hun, a chriw Caerfyrddin sy'n cael ei alw i dân sydd wedi cael ei adael i losgi ger Llansteffan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn fyw o premiere cyfres newydd 'Deian a Loli' a'n gwestai fydd Aled Hughes, cyflwynydd Radio Cymru i sôn am daith i godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae pethau'n dal yn sur rhwng Erin a Rhys ers y ddamwain ac mae Erin ar dân isio gwneud rhywbeth i leddfu'r boen. Wrth gael ei gorfodi i helpu yn ffair elusennol yr ysgol mae hi'n cael syniad am rywbeth all ysgafnhau'r drwgdeimlad. Hefyd yn ffair yr ysgol, mae Owain a Robbie'n cambihafio, ac mae un ohonynt yn cael ei hel i ystafell Jim Gym. Ac wrth drafod arian ewyllys David, daw yn amlwg bod naill ai Meical neu Kay yn celu'r gwir am y swm maent wedi ei dderbyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn gwrthod gadael i Ed symud ymlaen gyda'i fywyd. Mae Mark yn nerfus am gyflwyno Non i weddill y teulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Nia Roberts sy'n cyflwyno wrth i'r brawd a chwaer Eric Jones ac Anwen Pritchard o Ynys Môn a'r ffrindiau Ian Roberts a Ruth Evans o Gaerdydd fynd am y jacpot.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Nigel Owens: Wyt ti'n Gêm?

Malcolm Allen fydd yn profi bod pêl-droed ac antiques ddim wastad yn cyd-fynd, a Ken Hughes fydd yn newid ei ardd i fod yn atyniad i dwristiaid wrth i Nigel Owens deithio i Theatr Seilo, Caernarfon i ofyn y cwestiwn 'Wyt ti'n Gêm?'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 'Sgota gyda Julian Lewis Jones - Sir Fôn

Yr wythnos hon bydd Julian Lewis Jones a'i gyd gyflwynydd Rhys Llywelyn yn pysgota oddi ar arfordir Ynys Môn. Y sialens yw dal yr amrywiaeth fwyaf o bysgod o amgylch yr ynys gan ddechrau yn Llyn y Gors ger Biwmares. Yn ymuno â'r ddau gyflwynydd mae dau o hogiau'r ynys sef Siôn a Rhys Hughes - dau frawd sy'n frwdfrydig iawn am bysgota. Cawn weld y pedwar mewn dau dîm yn pysgota ger Ynys Cybi ac Ynys Seiriol. Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Low Box

Mae Wyre Jones yn yrrwr digyr cyflym iawn. Rhy gyflym efallai? Tractor cyflym yw'r John Deere hefyd, ond pa mor gyflym fydd hi yn nwylo Duck ar y cwrs profi? A pha dractor sydd wedi denu Dafydd Brown i Ruthun?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?