S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Eryr yn Rheoli'r Awyr?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Eryr yn rheoli'r awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Lleidr Papur

Wedi iddo fwyta un hosan werdd mae'r ail yn diflannu, felly i ffwrdd a Blero i Ocido i ddod o hyd iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Mor-ladron Pontypandy

Mae plant Pontypandy yn chwarae mor-ladron ond maen nhw'n cwympo mas!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Meripwsan - Trydar

Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Mae'n gofyn i Cwacadeil a'i ffrindiau pluog newydd ei helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - O - Yr Oen Ofnus

Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Gyda chymorth criw'r fferm, mae Jen a Jim, Cyw a Llew'n mynd ar antur i rywle cyffrous tu hwnt!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Olobobs - Trysor Aur-aur

Mae chwarae mor-ladron yn hwyl, yn enwedig gyda help Barti Goch Gota!

07: 20
Digbi Draig - Gwahoddiad Gwyn

Mae'n fore ym Mhen Cyll. Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig; efallai bydd Glenys a Teifion yn methu gadael eu cartref yn y tywydd rhewllyd! Mae Digbi a Cochyn yn ymweld a nhw i'w gwahodd i barti Pen Cyll.

07: 30
Dona Direidi - Heini 2

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld a Dona Direidi. Mae Dona'n teimlo yn ddiegni ac mae Heini yn esbonio bod angen bwyta'n iach i gael egni ac yn cynnig dysgu i Dona sut mae gwneud diod ffrwythau iachus i'w helpu i deimlo'n fwy egniol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Sara a Cwac - Y Bel Sbonciog

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop i brynu pel newydd, ond yn anffodus dydy'r bel newydd ddim yn sboncio o gwbl.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafangau i wneud s?n mawr, syfrdanol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Wmff - Hud A Lledrith Wncwl Harri

Mae Wncwl Harri'n medru gwneud triciau hud a lledrith - gan gynnwys gwneud i Walis ddiflannu!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Beth sy'n bod ar Tydwal

Mae'r Dywysoges Fach yn mynd a Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Y Teulu Mawr - Mrs Twt yn Gwarchod

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Swn y Gwynt

Mae'n ddiwrnod gwyntog yn y byd mawr mawr, ac mae'r gwynt wedi codi ofn ar Do druan. Ond, fel arfer mae Marcaroni'n gallu helpu - gyda chymorth Oli - drwy gyfansoddi can hudolus yngl?n a S?n y Gwynt.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Popi'r Gath - Cath y Gofod

Anturiaethau Popi a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Stiw y Ditectif

Mae Stwi'n penderfynu dilyn ol troed ei arwr ar y teledu sy'n dditectif, ac yn ceisio datrys dirgelwch dannedd coll Mam-gu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Twmpath Morgrug

Mae pethau'n mynd ar goll yn y Byd Bach ac mae'r morgrug ar fai. A fydd Mali a Ben yn gallu achub y dydd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Bach a Mawr

A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen gyfan?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod gan Byffalo Gyrn?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Byffalo gyrn.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Robot Sychedig

All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Does dim modd cael yr olwynion i droi o gwbl felly i ffwrdd a fo i Ocido i chwilio am yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Y Nodau yn Llifo

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Mwdlyd

Pan mae Owi yn colli ei degan yn y mwd mae Meripwsan yn ei helpu i ddod o hyd iddo, gan wneud teganau mwdlyd newydd yn y broses. Poitshi-poitsh!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - N - Y Dolffin a'r Gragen

Trip yn y llong danfor yng nghwmni Deian y Dolffin, Cyw a Llew yw antur heddiw. Tybed pa ryfeddodau bydd pawb yn eu gweld?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Olobobs - Disgo Dino

Lalw yw'r unig un sydd heb wisg ffansi ar gyfer disgo Dino. Sut y gall y Llyfwr Llawen, ffrind newydd yr Olobobs, helpu?

11: 20
Digbi Draig - Pen Bryn Menyn

Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Mae Digbi'n ei berswadio i adael iddo fo a Cochyn gadw cwmni iddo.

11: 30
Dona Direidi - Tigi 2

Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Mae'r ddwy yn penderfynu creu coron binc ar gyfer brenhines er mwyn iddyn nhw gael rheoli'r wlad a gwneud i bawb arall wisgo pinc hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Sara a Cwac - Siani Scarffiau

Heddiw mae Sara a Cwac yn cyfarfod Siani Scarffiau a'i bag blin.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Pontio, Bangor ar gyfer lansio Can i Gymru 2018, a chawn flas o'r opera newydd 'Wythnos yng Nghymru Fydd'.

 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Crwydro

Crwydro - Beti George

Yn y rhaglen hon o 2001, bydd Beti George, cyflwynydd rhaglen BBC Radio Cymru, Beti a'i Phobl, yn cerdded ar hyd arfordir gorllewin Cymru gan gychwyn yng Nghapel Pen Morfa a dirwyn i ben yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Lle Aeth Pawb? 1989

Lle Aeth Pawb? 1989 - Robin Davies

Cyfres newydd sy'n olrhain hanes pump o blant a bortreadwyd mewn ffilm ym 1989. Yn y rhaglen hon, Robin Davies, mab fferm o Wyddelwern, Sir Ddinbych sy'n cael y sylw. A ddaeth Robin yn ffermwr ar ol tyfu i fyny a beth ddigwyddodd i'r fferm deuluol? Beth yw hanes gweddill y teulu erbyn hyn - Lle Aeth Pawb? Er bod 30 mlynedd wedi mynd heibio, cawn ddal i fyny gyda Robin unwaith eto wrth iddo baratoi i wylio'r ffilm am y tro cyntaf ers yr holl flynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Cyfres ddogfen sy'n dilyn myfyrwyr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio mewn ysbytai o gwmpas Cymru. Y tro hwn, bydd Eben yn ymolchi er mwyn gweithio yn theatr Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach a bydd Moss yn dilyn claf a chancr. Yn Ysbyty Gwynedd, mae Jess a Rhodri yn delio a chlaf sy'n colli gwaed yn annisgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Tywysogion

Tywysogion - Hywel Dda

Roedd Hywel Dda yn dod o linach hir o Dywysogion Cymreig ac yn cael ei gofio fel y Tywysog a roddodd drefn ar gyfreithiau Cymru. Daeth Hywel Dda yn nes na'r un Tywysog o'i flaen i ddod a Chymru gyfan dan ei awdurdod, ond mae'r rhaglen yn dadlau bod Cymru'n rhan o fyd Cristnogol ehangach yn yr Oesoedd Canol. Mae'r rhaglen gyntaf yma yn y gyfres yn gosod y Tywysogion yn rhan o hanes gwledydd Prydain a gorllewin Ewrop yn yr Oesoedd Canol. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2007.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Traed Moch.

16: 00
Olobobs - Diwrnod Gwobrwyo

Mae hi'n ddiwrnod gwobrwyo ond mae Bobl a Tib yn genfigennus o wobr Lalw.

16: 05
Jen a Jim a'r Cywiadur - M - Mwww a Meee

"Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anarferol amdanyn nhw? Tybed all Jen a Jim ddatrys dirgelwch synau rhyfedd y fferm?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

16: 35
Traed Moch - Ysbryd y Llongddrylliad

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
TAG

Lauren Jenkins o Rygbi Pawb fydd gwestai Owain a Miriam yr wythnos yma! Byddwn yn trafod chwaraeon a theledu'r penwythnos ac yn adolygu'r ffilm newydd Paddington 2. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i'r gemau consol ac aps diweddaraf a bydd cyfle i ennill par o docynnau i gem Cymru v Georgia!

17:45 Pel-droed dan 21

Pel-droed dan 21 - Cymru dan 21 v Bosnia dan 21

Darllediad byw o Gymru Dan 21 yn erbyn Bosnia Herzegovina Dan 21 o Stadiwm Clwb Pel-droed Dinas Bangor VSM ym Mhencampwriaeth UEFA Dan 21. Cic gyntaf, 6.00.

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Stori Helen

Stori Helen.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae cystadleuaeth ddawnsio yn troi yn noson i'w chofio, ond am y rhesymau anghywir. Beth fydd ateb Britt i gwestiwn mawr Colin?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Y Salon

Y Salon

Hwyl, chwerthin a siarad pwll y mor! Mae'n berwi fel cawl pys yn Y Salon yr wythnos hon! Wrth i'r cleientiaid drafod materion yr wythnos - o straeon mawr y byd i'r clecs lleol - bydd digon o straeon i wneud i'ch gwallt droi'n gyrliog!

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Jonathan

Bydd y rhaglen hon yn sicr o roi gwen ar eich wyneb a hynny ar noswyl gem fawr cewri Warren Gatland yn erbyn Awstralia. Ymunwch a Jonathan Davies, Nigel Owens a Sarra Elgan am ddigon o dynnu coes a chwerthin wrth iddyn nhw edrych ymlaen at yr her. Bydd sgetsys di-ri, sialensiau corfforol a bydd y cyflwynydd Dot Davies a mewnwr Gleision Caerdydd Lloyd Williams yn sgwrsio ar y soffa ac yn cystadlu'n frwd wrth fynd Ar y Pyst. Bydd Lisa Angharad yn teithio o gwmpas Cymru yn rhoi cyfle i'r cyhoedd en

 • Isdeitlau Saesneg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Un Bore Mercher

Un Bore Mercher

Mae Faith (Eve Myles) yn gyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i g?r, Evan, yn diflannu. Wrth chwilio am y gwir, mae'n darganfod bod ganddo gyfrinachau lu ac mae'n dechrau cwestiynu a ydy hi'n ei adnabod o gwbl.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?