S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar ol hwyaid bach. Ond ar ol i'r hwyaid ddianc a fyddant yn dod o hyd iddyn nhw cyn i Doti ddod yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Drewgi'n Drewi?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Drewgi'n drewi.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Troi mewn Cylched

Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu llawer am drydan wrth geisio darganfod pam nad ydi cysylltydd Sian yn gweithio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Arloeswyr Pontypandy

Mae Sam i fod i fynd a'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly mae Trefor Ifans yn cymryd yr awenau. Ond, nid yw Norman yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Meripwsan - Enfys

Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Pan mae'r enfys yn diflannu'n llwyr mae Meripwsan yn penderfynu gwneud un ei hun gyda phethau lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Asra - Ysgol Saron, Rhydaman

Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Twm Tisian - Pitsa

Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Digbi Draig - Pigog

Mae Cochyn a Betsi yn helpu Digbi i lanhau ei ogof. Mae Digbi'n tisian efo'r llwch ac mae Betsi'n penderfynu y byddai swyn yn helpu. Mae hi'n troi brwsh llawr 'Pigog' yn fyw ac mae hwnnw'n ymddwyn fel ci bach.

07: 35
Dwylo'r Enfys - Sasha

Diwrnod allan ar y tren sydd yn Dwylo'r Enfys heddiw - wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld a Sasha a'i ffrindiau. Ar ol chwarae ym muarth yr ysgol, maen nhw'n mynd ar y tren bach i Borthmadog - i ddathlu bod y flwyddyn newydd ar ei ffodd - a hynny gyda hufen ia blasus iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Sara a Cwac - Enfys Lemwn

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Trobwll Enfawr

Mae'r Octonots yn brwydro yn erbyn y cloc er mwyn achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mor, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Wmff - Walis Yn Mynd Yn Flin

Mae Walis ac Wmff yn mynd allan am y dydd gyda thad Walis - ond yna, mae Walis yn mynd yn flin dros ben. Tybed bethe wnaiff Wmff?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy mhabell

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gosod pabell ond bob tro mae hi'n darganfod man addas mae'n rhaid iddi symud ymlaen.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Y Teulu Mawr - Disgo Dathlu

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Y Chwannen a'r Cawr

Pwy fasai'n meddwl y byddai chwannen fach yn gallu llorio cawr mawr? Wel dyna stori T?r y Cloc heddiw. Stori sydd yn si?r o wneud i drwyn Marcaroni gosi...wyddoch chi beth mae hynny'n feddwl? Mae 'na gan ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Dolffin Pinc

Mae Alma wedi creu mwclis o gregyn i'w roi i'r Dolffin Pinc ysblennydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Stiw a'r Degan

Mae Stiw'n cuddio ei hen degan gnoi cyn i Esyllt ei gweld, a gwneud hwyl am ei ben am fod ganddo degan babi.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Penbyliaid

Mae Mali'n mynd ag ychydig o rifft y broga adref o'r ysgol, ond mae'n synnu pan fo'r grifft yn newid i benbyliaid bach erbyn y bore. Cyn hir, mae llawer o frogaod bach yn y castell a dydy'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon ddim yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Mae'n rhaid i Bach fod yn hynod o swnllyd er mwyn atal Mawr rhag disgyn i gysgu!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae hi'n ddiwrnod y Sioe Leol, ac mae Heti ac anifeiliaid Hafod Haul i gyd yn edrych ymlaen at gystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Chwyddwiber yn Colli e

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn ddysgu pam mae Chwyddwiber yn colli ei groen.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Dagrau

Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod a dagrau i'w lygaid.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Morfil Bach ar y Lan

Mae Mandy yn gweld morfil bach ar y traeth. Rhaid galw am help Tom a'i hofrennydd i gario'r morfil nol i'r dwr at ei fam.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Gwag

Tydi Eynog ddim yn troi fyny i chwarae felly mae Meripwsan yn mynd i chwilio amdano. Ar y ffordd mae Meripwsan yn clywed synau mewn mannau gwag.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Asra - Ysgol Pontardawe

Bydd plant o Ysgol Gynradd Gymraeg, Pontardawe yn ymweld ag Asra y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Twm Tisian - Ar y traeth

Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn mynd i'r traeth heddiw ac yn adeiladu cestyll tywod.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Digbi Draig - Craig y Ddraig

Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio wrthynt bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul er mwyn cael syrpreis gwerth chweil.

11: 35
Dwylo'r Enfys - Joel

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld a siop i gael syniadau. 'Nol adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Sara a Cwac - Sudd Robot

Mae Cwac yn chwarae gyda'i hoff degan, Robot. Yn anffodus mae'r Robot yn torri ac mae Cwac yn gwisgo fel robot ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dirgelwch y Mabinogi

Dirgelwch y Mabinogi

I gyd-fynd a Blwyddyn Chwedlau Cymru, cyfle arall i weld y rhaglen ddogfen hon o 2003 sy'n olrhain hanes straeon enwocaf Cymru, Pedair Cainc y Mabinogi. Daniel Evans sy'n ein tywys trwy fyd hudol y chwedlau hyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Y Queens, Abertawe

Mae Dewi Pws Morris yn teithio yn ei gamper i Abertawe i un o hen dafarnau'r dociau - Y Queens. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2010.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Douglas Arms, Bethesda

Y tro hwn mae Dewi Pws Morris yn cyfarfod yr hanesydd J. Elwyn Hughes a'r actor John Ogwen yn nhafarn y Douglas Arms ym Methesda. Pam cafwyd y streic galetaf yn hanes y wlad yn yr ardal hon? Pwy ysbrydolodd Caradog Prichard i ysgrifennu ei nofel fawr Un Nos Ola Leuad? Pam mae angen dwy bel ychwanegol i chwarae snwcer yn y Douglas a pham mae Geoffrey am ichi brynu peint gyda sylltau? Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2010.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn pori drwy bapurau'r penwythnos, yn cynnig ysbrydoliaeth yn y gegin, ac yn cael cyngor harddwch ar gyfer croen sensitif.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Cerdded y Llinell

Cerdded y Llinell - Marne - Chemin des Dames

Yn y bennod hon, yn y gyfres o 2004, bydd Hywel Teifi Edwards a Iolo Williams yn ymweld ag ardaloedd Marne a Champagne. Roedd y rhan hon o Ffrainc yn allweddol yn ystod mis cyntaf y rhyfel, pan fu milwyr Ffrainc yn amddiffyn eu tir yn ffyrnig er mwyn sicrhau na fyddai Paris yn cael ei goresgyn. Yr oedd hefyd yn bwysig ym mlwyddyn olaf y rhyfel, pan gafodd milwyr o America eu profiad cyntaf o'r ymladd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Olion: Palu am Hanes

Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 1

Yn y rhaglen gyntaf o ddwy o Gynffig, bydd Dr Iestyn Jones yn mynd a ni i safle fydd yn gyfarwydd i unrhywun sydd wedi teithio ar hyd coridor yr M4. Llai na 200 llath o'r draffordd, yng nghysgod y gweithfeydd dur ym Mhort Talbot, mae Twmpath y Felin Wynt. Hyd yn ddiweddar, doedd y safle ddim wedi derbyn fawr o sylw, wedi ei orchuddio a thywod ers blynyddoedd maith. Ond pam yr enw 'Twmpath y Felin Wynt'? Yn ol rhai hanesion, dyma oedd safle melin wynt o'r 15fed ganrif, ond does dim tystiolaeth be

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Meripwsan, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Diwrnod Gwlyb Heulog

Mae'n ddiwrnod tywyll a gwlyb yn y byd go iawn, ac mae Blero'n gweld rhywbeth syfrdanol y tu allan i'w ffenest. Mae bwa hudolus lliwgar wedi ymddangos yn yr awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Meripwsan - Olwynion

Mae Meripwsan eisiau symud pentwr o botiau o'r ardd, ond maen nhw'n drwm. Beth all o wneud? Defnyddio 'sgidiau sglefrio Cwacadeil wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Swyn diflannu

Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn manteisio ar ei chyfle ac yn cipio Llyfr Swyn.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol y Wern, Caerdydd

Bydd plant o Ysgol y Wern, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

17: 30
Larfa - Bath (Mor-Larfa)

Pan mae Coch yn mynd yn sownd yn y bath mae Melyn yn gwneud ei orau i'w helpu gan ei orfodi i addasu i fywyd dan y dwr.

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD ac uchafbwyntiau'r gem rhwng Y Seintiau Newydd a Queen of the South yn wyth olaf Cwpan Irn-Bru. Yn Uwch Gynghrair Cymru JD bydd Met Caerdydd a Chei Connah yn gobeithio elwa ar ddyletswyddau cwpan y pencampwyr gyda'r myfyrwyr ar daith i Brestatyn a'r Nomadiaid yn mynd i'r Bala. Yn y gemau eraill mae Bangor yn herio Aberystwyth ar lannau'r Fenai tra bo Caerfyrddin yn wynebu'r Drenewydd ar Barc Waun Dew.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mae Ann Sandbrook, Osi a Hilary Osmond a Gwen Sion yn agor eu cypyrddau dillad yn y rhifyn hwn o 2007 yng nghwmni Nia Parry.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Ralio+

Ralio+

Roedd Rali Cymru GB yn un i'w chofio a heddiw cawn uchafbwyntiau llawn y Rali Genedlaethol oedd yn rhedeg ochr yn ochr a'r brif rali. Hefyd, bydd y camerau ym Mhen-bre ar gyfer Cymalau Peter Lloyd a chawn gwrdd a'r cystadleuwyr yn y prif gategori a'r categori iau.

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o seremoni Llyfr y Flwyddyn yn Tramshed, Caerdydd, a bydd y gr?p Seidr ar y Sul yn y stiwdio am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Stori Tomos

Stori Tomos.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Oes rhagor o newyddion drwg ar y ffordd i ambell un? Mae'r gorffennol yn dal i fyny gyda Dr Elgan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Aled Rees a Dafydd Jones

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Aled Rees a Dafydd Jones yn ardal Aberystwyth, dau gyfaill ddaeth at ei gilydd i gymryd awenau busnes adnabyddus yn y dref. Roedd Aled, bachgen o ardal Llangwyryfon yn wreiddiol, yn rhedeg busnes teithio llewyrchus, a Dafydd, sydd a'i wreiddiau ym Mhen Ll?n, yn filfeddyg prysur. Yn ystod sgwrs dros beint ar daith rygbi, eginodd y syniad o ddod ynghyd i sicrhau dyfodol un o sefydliadau eiconig Aberystwyth, Siop y Pethe.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, byddwn yn trafod pam mae'n rhaid i ffermwyr fod yn wyliadwrus o afiechydon allai effeithio ar stoc ar hyn o bryd a byddwn yn dilyn Gareth Wyn Jones wrth iddo hel y defaid o'r Carneddau. Bydd Alun yn cwrdd a bridwyr moch ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae'r merched yn symud yn agosach at ennill Adran 2 ac mae ganddynt un cyfle olaf i wireddu'r freuddwyd. Mae'r misoedd o waith caled yn cyrraedd penllanw. Ydy Mike wedi gwneud digon i droi breuddwyd y merched yn wir? Mae'n amser iddo fe, a'r Sirens serennu am y tro olaf! Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref - Cymru v Awstralia

Darllediad byw o'r gyntaf o gemau rhyngwladol yr hydref - Cymru yn erbyn Awstralia - o Stadiwm Principality.

00: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?