S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Dewi Sant - Trychfilod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan 'Trychfilod', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Patrol Pawennau - Cwn-a-dwdl-dw

Mae Clwcsanwy, iar Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi?

06: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Gwylio'r Adar

Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tan yn dechrau ac mae Elvis yn anghofio popeth am ei slot ar y teledu.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog ac mae Bing eisiau hedfan ei farcud Wil Bwni Wib gyda Fflop.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Patrol Pawennau - Achub y tren

Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tren! Mae'n rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae Cali, cath Cadi, wedi crwydro i ffwrdd.

07: 15
Sbarc - Trydan

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

07: 30
Boj - Mor Fflat a Chrempog

Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll padlo. Ond wrth iddo lenwi'r pwll mae'n sylwi ar dwll - o na! Wrth i Boj wylio Dr Wwff yn gosod plastr ar ben-glin Daniel mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i drwsio'r pwll.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Teulu Ni - Sul y Mamau

Mae Dylan o Gwm-y-Glo eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud yn edrych ar ol yr wyth o blant yn y teulu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Igam Ogam - Gwasgu'r Botwm!

Mae Igam Ogam yn dwlu gwasgu botymau yn enwedig y corn newydd siap broga ar ei beic!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Pysgod Hedegog

Pan mae haig o Bysgod Hedegog yn ddamweiniol yn cymryd llyfr prin o eiddo yr Athro Wythennyn, mae'r Octonots yn eu dilyn yn y Tanddwr er mwyn cael y llyfr yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Gruff

Pan mae Gruff yn fawr, mae o eisiau beicio gystal a'i dad. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw feicio yn y parc.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio ennill

Pan enillodd y Dywysoges Fach ei gem gyntaf o nadroedd ac ysgolion roedd hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb yn y castell.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Diwrnod Llarpiog - Llowciog

Mae Dwynwen yn cael diwrnod llarpiog-llowciog ac mae hi wedi bwyta popeth. Does dim byd ar ol! Tybed sut y bydd Dwynwen yn sylweddoli bod angen iddi fod yn llai llarpiog-llowciog?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Twt - Y Parti Mawr

Mae 'na ben-blwydd arall yn yr harbwr heddiw - pen-blwydd yr harbwr ei hun ac mae pawb yn dod ynghyd i ddathlu!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Plismon Plod a'r Telor Hud

Mae Nodi yn mynd i wylio adar gyda Phlismon Plod.

09: 05
Sbridiri - Hetiau

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Crochenwaith Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 30
Bobi Jac - Yn Cropian

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Pentre Bach - Dal Annwyd

Mae Jac y Jwc ar ei ffordd i bysgota, ac mae Jini wedi gaddo dod gydag ef yn gwmni. Mae Daf Dafad eisiau dod hefyd, ond mae Mrs Migl Magl yn ei ddarbwyllo i adael llonydd i'r ddau fach. Er mwyn codi calon Daf, mae Mrs Migl Magl yn ei ddysgu sut i bysgota am bysgod papur drwy ddefnyddio magned, a phan fydd allwedd Jac y Jwc yn syrthio i'r afon, Daf Dafad sy'n achub y dydd wedi'r cyfan!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Pontybrenin- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu can 'Y Gofod' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Patrol Pawennau - Y Bwgan Eira

Mae si bod creadur od ac olion troed rhyfedd yn yr eira ar Fynydd Jec. Mae Jec yn gofyn i'r Pawenlu archwilio a phrofi nad yw'r anghenfil yn bod, neu mi fydd raid iddo gau'r llethrau sgio.

10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Diwrnod bant i Sam

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tan ym Mhontypandy heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Bw

Mae Coco yn dysgu Bing sut i neud Bws Mawr a gyda'i gilydd maen nhw'n dychryn Fflop.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Patrol Pawennau - Y Babi Mawr Mawr

Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Mae'n rhaid i Gwil a'r criw weithio allan sut i'w gael yn ol at ei fam.

11: 10
Sbarc - Teimlo

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

11: 25
Boj - Yn y Ty Twym

Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy twym mae'r bibell ddwr yn torri. Ond mae Boj yn dyfeisio gem y gallant i gyd chwarae i ddatrys y broblem a sicrhau bod y planhigion yn cael ei ddyfrio. Yn ogystal a hyn mae'n llwyddo creu twr twym i Tada i dyfu ei blanhigion ef.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Teulu Ni - Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae hi'n ddiwedd yr haf ac mae Dylan a'i frodyr a'i chwiorydd yn mynd i siopa am esgidiau, llyfrau a phensiliau newydd cyn i'r tymor ysgol ddechrau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Igam Ogam - Dwi'n Dod!

Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o seremoni Llyfr y Flwyddyn yn Tramshed, Caerdydd, a bydd y gr?p Seidr ar y Sul yn y stiwdio am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Llwybr yr Arfordir

Llwybr yr Arfordir

Yn y rhan hon o'r daith ar hyd llwybr Arfordir Sir Benfro byddwn yn ymweld ag Aberdaugleddau, Ynys Sgomer, Penrhyn Marloes a Niwgwl. Bydd Damian Walford Davies yn edrych ar hanes helwyr morfilod yn Aberdaugleddau, a bydd Elinor Gwynn yn darganfod am arbrawf diddorol rhwng tir amaeth a chlogwyni Penrhyn Marloes. Bydd Jon Gower yn gweld ei hoff aderyn - Aderyn Drycin Manaw - ar Ynys Sgomer ac yn trafod problemau erydu'r tir gydag un o drigolion Niwgwl, Roy Watkins. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 20

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Bydd Aled Samuel yn ymweld a gardd Eidalaidd John a Carole Mason sy'n llawn cerfluniau o ddefaid yng Nghefn Cribwr; gardd ddinesig John Davies sydd wedi ennill y gystadleuaeth Caerdydd yn ei Blodau, a gardd deuluol Penmaen ger Pwllheli, sydd wedi'i datblygu o amgylch graig enfawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd gwyliwr lwcus yn cael gweddnewidiad a bydd Kevin Davies a chyngor ar osod blodau ar gyfer y tymor.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Iolo ac Indiaid America

Iolo ac Indiaid America - Lakota

Yn y rhaglen hon mae Iolo yn treulio amser gydag un o lwythau mwyaf eiconig America - Y Lakota Dakota. Pobl frodorol y paith neu'r Great Plains ydy'r rhain, a fu'n byw bywyd nomadig yn crwydro eu tir maith gyda'r byfflo. Ond erbyn heddiw, dim ond cant o'r byfflo sydd ar ol i'r llwyth, felly pwy ydy'r Lakota yn y byd modern? Cawn weld Iolo ar saffari gyda cheidwaid byfflo; aiff allan yn cloddio am feipen y paith gyda theulu traddodiadol; bydd yn dyst i berthynas anhygoel ac ysbrydol ranshwr a'i g

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Boj, Igam Ogam, Do Re Mi Dona, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Y Llyn Cychod

Mae Peppa, ei theulu a'i ffrindiau yn chwarae wrth y llyn gyda'i cychod bach. Mae gan bawb gwch heblaw am Beca Bwni.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Boj - Steddfod Hwyl Swnllyd

Mae Boj a'i ffrindiau i gyd yn ymarfer am gyngerdd Mr Clipaclop yn Hwylfan Hwyl. Ond pan mae Daniel yn torri ei gitar mae'n bygwth difetha'r sioe. Wrth lwc mae Boj yn dangos bod modd arbed y sioe gydag ychydig bach o waith byrfyfyr, yn ogystal a'i fand-un-dyn unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Igam Ogam - Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Do Re Mi Dona - Eifion Wyn- Dyma Fi

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog ddysgu'r gan 'Dyma Fi' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Gwyl yr Hydref

Mae'n rhaid i'r Pawenlu gasglu ffrwythau Bini i gyd cyn i'r eira gyrraedd. Ond sut y gall Cwrsyn helpu?

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
TAG

Heddiw ar Tag, y diweddara' o fyd yr operau sebon, clips doniol o'r we ac Ows Bach fydd yn rhoi'r byd yn ei le. Bydd cyfle hefyd i gystadlu am Xbox One Box a phar o docynnau i gem Cymru v Georgia!

17: 25
Mabinogi-ogi - Manawydan

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, mae 'na ddet a phriodas, hud a lledrith, chwerthin a chan yn stori Manawydan.

17:45 Pel-droed dan 21

Pel-droed dan 21 - Cymru dan 21 v Rwmania dan 21

Darllediad byw o Gymru Dan 21 yn erbyn Rwmania Dan 21 o Stadiwm Clwb Pel-droed Dinas Bangor VSM ym Mhencampwriaeth UEFA U21. Cic gyntaf, 6.00.

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Chwedloni: Stori Kayleigh

Stori Kayleigh.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae parti pen-blwydd Arwen yn achlysur chwerw-felys i Ffion. Caiff Eileen ei hyfforddi i ddweud celwydd gan Sioned

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'r doctoriaid ifanc yn delio a chleifion a chancr o ddau begwn y byd yr wythnos hon. Wrth i Eleri deithio i ynysoedd y Caribi i weld effaith system iechyd gwbl wahanol, mae Moss yng nghanolfan arloesol Felindre yn dilyn taith Brian sydd a chancr cymhleth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Y Gofrestr Bwlio

Yn ystod wythnos gwrth-fwlio byddwn ni'n holi a oes digon yn cael ei wneud i drechu'r bwlis. Byddwn ni'n siarad a merch ifanc o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg gafodd ei churo gan ddwy gyd-ddisgybl, a theulu merch o Sir Benfro wnaeth ladd ei hun er mwyn dianc rhag bwlio ar-lein.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 O'r Senedd

O'r Senedd

Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Cythrel Canu

Cythrel Canu

Huw Foulkes fydd yn ceisio cadw trefn ar y capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas wrth i'r gyfres banel gerddorol ddychwelyd i S4C. Bydd cythrel canu go iawn wrth i'r gwesteion, Trystan Ll?r Griffiths, DJ Bry, Chris Needs a Miriam Isaac ymuno yn yr hwyl a'r anhrefn. Geraint Cynan fydd yn gosod ambell her gerddorol, a daw'r cyfan yr wythnos yma o Theatr yr Atrium yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 999: Y Glas

999: Y Glas

Golwg di-flewyn-ar-dafod ar waith heddweision Heddlu De Cymru wrth iddyn nhw ddelio a galwadau brys o bob math. O'r tim cyffuriau yn Nhreforys i'r timau sy'n plismona gemau pel-droed yr Uwch Gynghrair yn Abertawe, mae ein camerau wedi cael mynediad ecsgliwsif i ddilyn gwaith bob dydd rhai o'r 579 o heddweision sy'n cadw'r heddwch yn ail ddinas Cymru a'r cyffiniau. Yn y rhaglen hon, problem cyffuriau'r ddinas sy'n cael y sylw, gyda 31 arest mewn un diwrnod fel rhan o Operation Atlas. Fin nos, pob

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo
23: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?