S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Yr Ysgol - Lliwiau

Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn creu pob math o liwiau a bydd Fflur a'i chwaer yn mynd i wers Karate.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Pwer Blero

Profiad cyffrous i Blero a'i ffrindiau yw darganfod y gall trydan arwain at gerddoriaeth, goleuadau a dawnsio disgo.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Trysor Mam!!!

Mae cefnder Norman yn dod i aros ar wyliau. Dyw Norman ddim yn ei hoffi am ei fod yn fachgen mor dda, ac mae'n penderfynu chwarae tric ar ei gefnder.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Nico Nog - Ci bach budr!

Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid a d?r budr ond yr unig broblem yw bod Mam yn mynnu ei roi yn y gawod a rhwbio sebon a siamp? drosto i gyd. Mae wir yn casau'r gawod!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Deian a Loli - A'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r t?, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Olobobs - Parti cwsg

Mae'r Olobobs yn cael parti cwsg draw yn ogof Dino, ond mae synau'r nos yn codi ofn ar Bobl. Sut y gall Golau Lleucu helpu Bobl i syrthio i gysgu?

07: 20
Digbi Draig - Golff Gwyllt

Mae Cochyn yn chwarae gem newydd mae wedi ei chreu ac mae Digbi'n awyddus iawn i greu gem newydd ei hun hefyd.

07: 35
Gwdihw

Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Eliffant

Fyddech chi'n credu bod dwr yn syrthio o'r nen yn y Safana poeth? Wel mae'n gallu digwydd pan mae eich ffrind Eliffant drws nesaf i chi! A phan fo Mwnci'n gweld ffrind mae'n gofyn iddo ddod i chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn sleifio i dir peryglus y Morfeirch - wedi'u gwisgo fel morfarch!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Wmff - Cysgod Wmff

Mae Wmff yn mynd i'r parc gyda'i dad, ac yn gweld ei gysgod am y tro cyntaf!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio dal annwyd

Mae'r Dywysoges Fach yn colli'r picnic gan ei bod wedi dal annwyd ac yn gorfod aros yn y gwely.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Y Teulu Mawr - Ffair yr Ysgol

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Yn yr Ardd - Ffrind dychmygol

Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Ffynnon Bicl

Mae Lleucs yn dioddef o'r igian felly penderfyna'r gang fynd i Ffynnon Bicl. Roedd Owi'n gwybod y byddai dracht o'r sudd yn ei gwella. Ar y ffordd mae ei gar yn torri lawr a rhaid iddyn nhw rasio gyda Barwn von Sbardun sydd yn eu harwain ar gyfeiliorn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Stiw y Dringwr

Dringwyr ydy Stiw a Taid yn eu gem, a mynydd i'w ddringo ydy grisiau'r t?.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwartheg

Mae'r plant yn ymweld a fferm i ddarganfod o le mae llaeth yn dod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Tomos a'i Ffrindiau - Trwbwl Dwbwl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Llan-ar-goll-en - Bysedd y Cwn

Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. Heb Ceri'r ci-dectif i'w helpu, tybed a fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Deian a Loli - A'r Cwmwl Coll

Pan ddaw Deian a Loli o hyd i gwmwl bach coll, mewn jar ar waelod yr ardd, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i weddill ei theulu, sef Pobol y Cwmwlws.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Blero yn Mynd i Ocido - O Dan y Dwr

Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y d?r am gymaint o amser.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Treialon Cwn Defaid

Mae ar Norman angen help Radar i edrych ar ol Swci ag Oenig.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Nico Nog - Megan yn sal

Mae Megan yn teimlo'n sal heddiw ac mae Nico a Mam yn cynnig bob math o bethau i wneud iddi deimlo'n well, ond dydy pob un ddim yn taro deuddeg!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
Sbarc - Esgyrn

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Esgyrn'.

11: 15
Ti Fi a Cyw - Morus - Rhannau'r Corff

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwyliog hon. Mae Morus a Robin yn cael hwyl wrth ddysgu pa ran o'r corff sy'n brifo?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 20
Blero yn Mynd i Ocido - Yr Esgyrn Hyn

Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys, ac wrth fynd i helpu mae Blero a'i ffrindiau'n dysgu pa mor ddifyr ydy esgyrn!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Cwm Teg - Mynd i Weld y Doctor

Rhaglen feithrin animeiddiedig, sydd yn dangos sut mae doctoriaid yn ein helpu. Mae annwyd cas ar Jac felly mae'n ymweld a'r doctor. Mae'r doctor yn edrych arno ac yn rhoi moddion iddo. Y diwrnod wedyn mae Jac, Gwen a Gareth yn chwarae gem doctoriaid

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Sbridiri - Dwylo

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle mae'r plant yn creu murlun enfys.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Y Brenin Arthur

Y Brenin Arthur

Jon Gower sy'n olrhain hanes y brenin chwedlonol, arwr hynafol o Gymru sy'n enwog drwy'r byd. Ond pam ydy'r Cymry'n gyndyn i dderbyn Arthur fel un ohonon ni? Dyma daith ar draws y wlad ac yn ol dros y canrifoedd i gwrdd a'r brenin delfrydol.

 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Aled Rees a Dafydd Jones

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Aled Rees a Dafydd Jones yn ardal Aberystwyth, dau gyfaill ddaeth at ei gilydd i gymryd awenau busnes adnabyddus yn y dref. Roedd Aled, bachgen o ardal Llangwyryfon yn wreiddiol, yn rhedeg busnes teithio llewyrchus, a Dafydd, sydd a'i wreiddiau ym Mhen Ll?n, yn filfeddyg prysur. Yn ystod sgwrs dros beint ar daith rygbi, eginodd y syniad o ddod ynghyd i sicrhau dyfodol un o sefydliadau eiconig Aberystwyth, Siop y Pethe.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Caeau Cymru

Caeau Cymru - Llanllwni

Troedio caeau ardal Llanllwni yng ngogledd Sir Gaerfyrddin bydd Brychan Ll?r a Rhian Parry yr wythnos hon. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gasgliad o enwau diddorol ar fferm y Gelli gyda Janet Howells, ac yn olrhain hanes cae ym Maesycrugiau lle bu ymosodiad cas ym 1858.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Portmeirion

Portmeirion - Brondanw

Mae dylanwad Clough Williams Ellis yn ymestyn tu hwnt i ffiniau pentref Portmeirion i stad a Phlas Brondanw. Yn y rhaglen hon o 2003, cawn beth o gefndir y stad a chyfle i gwrdd a rhai o'r tenantiaid a gweithwyr.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, cawn gyngor ffasiwn a chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Ar y Lein

Ar y Lein

Cyfres o 2005 yn dilyn helyntion teithio'r awdures Bethan Gwanas. Y tro yma bydd Bethan yn mentro i'r de ar hyd llinell hydred o amgylch y byd. Wrth ddilyn y lein trwy Affrica mae Bethan yn cyrraedd Mali lle mae'n ymweld a mosg Djenne sydd wedi ei adeiladu o fwd, ac yn cael profiad ysbrydol yng nghwmni dyn hysbys y Dogon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Ar y Lein

Ar y Lein

Heddiw, dilynwn Bethan Gwanas i Begwn y De lle mae'n dechrau ar daith i ardal Mor Ross ar ochr arall Antarctica.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Nico Nog, Deian a Loli a Huwcyn Cwsg, Digbi Draig, Gwdihw.

16: 00
Olobobs - Plip Plwp

Mae Dino wedi blino ar wrando ar Norbet yn ymarfer ei focs-gwasgu felly mae'r Olobobs yn creu Sugnwr Swn i geisio helpu!

16: 05
Nico Nog - Gwyl y Bwganod Brain

Mae Nico a Rene yn ymweld a g?yl hwyliog y bwganod brain. Tra bo Dad a Gwil yn chwarae yn y band, mae'r ddau gyfaill yn dod ar draws ambell olygfa ryfeddol!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 15
Deian a Loli - A Huwcyn Cwsg

Mae Deian a Loli yn benderfynol o aros ar eu traed yn hwyr, felly pan ddaw Hucwyn Cwsg o hyd iddyn nhw, maen nhw'n mynd i guddio.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Digbi Draig - Bwystfil ffyrnica'r fro

Mae Digbi yn darllen stori am 'Folant Fagddu' pan mae'n clywed s?n rhuo y tu allan. Tybed ai Folant Fagddu sydd yna? Mae Digbi'n camu'n ddewr i'r goedwig i ddarganfod mwy.

16: 45
Gwdihw

Mae panda, defaid, pob math o drychfilod a bwji i'w gweld yn y rhaglen heddiw!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Heliwr bwystfilod

Mae wyneb adnabyddus - Daniels yr Heliwr Bwystfilod - yn hela creadur y mor ond mae'r teulu Nekton eisiau amddiffyn y creadur. I wneud pethau'n waeth, mae'r cyhoedd yn cefnogi Daniels!

17: 25
Ni Di Ni - Aaran

Pedair munud animeiddiedig yn rhannu darn o fywyd Aaran.

17: 30
Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Ifanc

Drama-dogfen yn seiliedig ar brofiadau plant o bob rhan o Ewrop yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd Frieda Hartmann, Almaenes ifanc 12 oed o Todtnau ger Freiburg, yn awyddus iawn i helpu ei chwaer oedd yn nyrs. Mae hi'n helpu milwyr sydd wedi cael eu hanafu, ond buan y sylweddola bod ei thasg yn dra gwahanol. Nid gwella'r milwyr fel eu bod yn rhydd i fynd adref y mae hi a gweddill y staff meddygol, ond eu gwella fel y gallent ddychwelyd i ymladd ar flaen y gad.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhaglen o 2007, mae Sian Cooke sy'n gynllunydd dillad isaf, Helen Havard Griffith sy'n prynu ei dillad o Ffrainc a Hugh Edwyn Jones sy'n teithio i bedwar ban byd i brynu ei ddillad, yn agor eu cypyrddau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Mabinogi-ogi

Mabinogi-ogi - Branwen

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, bydd digon o chwerthin, crio a chanu ac ambell i drydar hefyd gyda stori Branwen.

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o noson agoriadol sioe gerdd 'Tiger Bay', a bydd cyfle i chi ennill hyd at #1000 yn ein cystadleuaeth Ffansi Ffortiwn.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae bywydau Lowri a Kelvin ar chwal ac mae Lowri'n mynd i'r carchar i'w weld. Mae ganddi hi gwestiynau ac mae hi angen atebion ond beryg na fydd hi'n hoffi beth sydd gan Kelvin i'w ddweud. Gan fod Iolo yn byw yn y fflat efo Philip a Mathew, mae Cathryn yn cwyno ei bod hi prin yn ei weld o. Mae'r ddau yn trefnu noson i ffwrdd - ond gyda Cathryn yn ymddwyn yn od, mae Vince wedi dechrau poeni hwyrach y dylai fo wneud mwy o ymdrech hefyd. Mae Barry'n teimlo'n rhwystredig bod Llio yn galw byth a b

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Chwedloni: Stori Gareth Potter

Stori Gareth Potter.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A fydd Dai yn difaru cytuno i droi'n fegan? Ydy Colin dal eisiau priodi Britt?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Mae heolydd y 'Gorllewin Gwyllt' yn gartref i sawl cwmni bws teuluol ac yn y gyfres hon cawn ddilyn tri ohonyn nhw - Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chwmni Midway, Crymych. Cawn flas o anturiaethau Clive Edwards a'i griw a Shon 'Midway' a'i deulu yn Sioe Benfro pan gaiff Shon gyfle i dynnu coes Clive, perchennog Cwmni Cwm Taf. Gwasanaeth Y Cardi bach sy'n rhan o wasanaeth y Brodyr Richards sy'n mynd a ni ar daith ar hyd arfordir y gorllewin o dan ofal Maldwyn y dreifa

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Dolgellau

Heddiw bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmni'r awduron Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros. Mae'r caffi yn ganolbwynt i bobl yr ardal sy'n dod am baned a sgwrs a chacennau wrth gwrs. Bydd Meg, perchennog y caffi yn dangos i Beca sut mae pobi ei meringue lemwn enwog. Yn ogystal a pharatoi cacennau blasus, bydd Beca yn cael gwers ar sut i flasu coffi gan fab Meg sy'n arbenigwr coffi. Mae Gareth a'i wraig Angharad wedi cychwyn busnes coffi arbenigol

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Llanymddyfri v Sir Gar

Coleg Llanymddyfri sy'n croesawu Coleg Sir Gar i Fanc yr Eglwys yng ngem ddarbi'r Gorllewin. Ar ol colli ddwywaith yn barod eleni, bydd yr ymwelwyr, a'r pencampwyr presennol yn gobeithio am fuddigoliaeth i danio eu tymor.

22: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:45 Dylan ar Daith

Dylan ar Daith - O Aberystwyth i'r Almaen

Mae rhaglen ola'r gyfres yn olrhain hanes Goronwy Rees - llenor, newyddiadurwr, milwr, academig ac efallai ysbiwr. Dyma stori llawn dirgelwch a sgandal sy'n son am y Natsiaid ym Merlin, y Comiwnyddion ym Mhrydain ac ysbiwyr. Mae'r hanes yn mynd a ni i Aberystwyth, Rhydychen, Ffrainc a'r Almaen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?