S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Cwmbran - Y Sw

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbran i ddysgu'r gan 'Y Sw', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Patrol Pawennau - Achub ar wib

Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can Gwil and the PAW Patrol help build Aled a better, safer 'super trike'?

06: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Y Morwr Steele

Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tim yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones i fod yn ddynion tan gwifoddol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Mwy

Mae hi'n amser bath ac mae Bing yn methu peidio ag ychwanegu mwy o sebon swigod - ac ychydig mwy - ac ychydig mwy - nes bod swigod yn tyfu ymhobman.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Patrol Pawennau - Bow Wow Bwgi

Mae cerbyd tren wedi dod oddi ar y cledrau ac mae tren arall ar ei ffordd yn llawn pecynnau pwysig, gan gynnwys y gem ddawnsio Bow Wow Bwgi Dau! Mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tren gyrraedd, ond sut, ar ol i Twrchyn anafu ei bawen?

07: 10
TiPiNi - Pwllheli

Y tro hwn, mae'r criw bywiog yn ymweld a Phwllheli.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Boj - Llithro'n Llithrig

Mae llawr sglefrio ia wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl. Er bod gan Carwyn yr offer sglefrio diweddaraf, dydy Carwyn ddim yn hyderus i drio sglefrio. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn galluogi Boj i sglefrio gyda'i ffrind Carwyn - creu sgidiau bwm! Cyn hir bydd pawb yn cael hwyl yn llithro'n llithrig.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Y Crads Bach - Yfi yw yfi

Mae'r malwod allan yn chwarae ac mae Gwen eisiau ymuno yn yr hwyl - ond does ganddi ddim cragen. Felly, i ffwrdd a'i ffrindiau i chwilio am un.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Igam Ogam - Dyma Hi!

Mae Hen Daid yn trefnu helfa drysor i Igam Ogam ond mae hi'n gwybod yn union ble i fynd. Ydy Igam Ogam yn sbecian?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Morfil Ungorn

Tra ar antur yn yr Arctig, mae llong yr Octonots, yr Octofad, yn mynd yn sownd yn y rhew. Dim ond mordwyo celfydd Capten Cwrwgl - ynghyd a chymorth Morfil Ungorn cyfeillgar - all eu rhyddhau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Byd Begw Bwt - Sosban Fach

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does dim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gan yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn ymuno yn hynt a helynt Meri Ann a'i thylwyth wrth i ni gael ein cyflwyno i'r gan werin boblogaidd, Sosban Fach.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Ferona'n cael diwrnod i'r bren

Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Post Fflur

Mae Fflur yn rhy brysur i chwarae; mae hi'n ysgrifennu llythyrau ac mae hynny'n cymryd amser hir. Ond mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Bwystfil y Mor

Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau son am ei anturiaethau ar y mor ac yn codi ofn ar T?t wrth son am fwystfilod mor. Does dim y fath beth a bwystfilod y mor yn ol T?t ond cyn pen dim, mae rhywbeth - neu ryw rai - yn gwneud iddo ail ystyried.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Gem y Mor-Ladron

Mae'r mor-ladron yn dod i'r dref.

09: 10
Sbridiri - Yr Ardd

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Het Newydd Mam

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 35
Bobi Jac - Yn Goglais Traed

Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Ddannodd Brangwyn

Mae Brangwyn wrth ei fodd gyda melysion o bob math, ac unwaith yr wythnos, mae'n dod i Siop Del i nol sawl bag o'i hoff dda-da. Ond un diwrnod, mae Brangwyn yn prynu mwy nag arfer ac yn difaru ar ol ymweld a'r deintydd.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Llandysul - Y Fferm

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu can 'Y Fferm' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Patrol Pawennau - Achub y Syrcas

Mae Elsi, y babi eliffant, wedi dianc o'r syrcas ac yn crwydro rhywle ym Mhorth yr Haul! Mae Elwen, ei mam, yn chwilio amdani! All y Pawenlu ddod o hyd i'r ddwy ohonynt cyn bod llanast llwyr ym Mhorth yr Haul?

10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Twymyn Penny

Nid yw Penny'n teimlo'n dda heddiw ac mae'n rhaid i Sam Tan gamu i'r adwy!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Cab Clebran

Mae Bing a Swla yn darganfod tegan newydd yng nghylch chwarae Amma - car bach melyn sy'n siarad.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Patrol Pawennau - Y Gath Golledig

Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r mor mawr!

11: 15
TiPiNi - Gorseinon

Heddiw, mae TiPiNi wedi cyrraedd Gorseinon a gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac yn crwydro coedwig arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Boj - Sel Cist Car

Yn anffodus nid yw sel cist car Mrs Blaa i godi arian am ffynnon newydd i Hwylfan Hwyl wedi bod yn llwyddiant. Pam nad oes unrhyw un am brynu casgliad diddorol o bethau Tada a Misi? Ond diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Y Crads Bach - Dysgu Gwers

Mae Bryn y chwilen werdd wrth ei fodd yn chwarae triciau ar ei ffrindiau. Ond 'dyw Bryn ddim yn chwerthin pan mae Idris Fawr y chwilen ddu yn troi lan!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Igam Ogam - Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o noson agoriadol sioe gerdd 'Tiger Bay', a bydd cyfle i chi ennill hyd at #1000 yn ein cystadleuaeth Ffansi Ffortiwn.

 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Ralio+

Ralio+

Rhaglen arbennig o Bontrhydfendigaid yn dilyn yr Hillbilly sprint sy'n cael ei drefnu gan Glwb Moduro Dyffryn Teifi. Digwyddiad blynyddol diwedd y tymor yw hwn lle mae pob math o geir yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar drac chwedlonol Dolebolion. Fe fyddwn ni ynghanol y cyffro, y cystadlu brwd a'r hwyl deuluol.

13:00 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Dolgellau

Heddiw bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmni'r awduron Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros. Mae'r caffi yn ganolbwynt i bobl yr ardal sy'n dod am baned a sgwrs a chacennau wrth gwrs. Bydd Meg, perchennog y caffi yn dangos i Beca sut mae pobi ei meringue lemwn enwog. Yn ogystal a pharatoi cacennau blasus, bydd Beca yn cael gwers ar sut i flasu coffi gan fab Meg sy'n arbenigwr coffi. Mae Gareth a'i wraig Angharad wedi cychwyn busnes coffi arbenigol

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Taith Fawr y Dyn Bach

Taith Fawr y Dyn Bach - Haf

Mae James Lusted, dyn tair troedfedd a saith modfedd, yn mynd ar daith o amgylch Cymru i gwrdd a phobl gydag anableddau gwahanol. Yn y rhaglen yma, bydd James yn teithio i Lanrug ger Caernarfon i gwrdd a Haf Thomas, sydd wedi ei geni a Syndrom Down's.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Huw Fash yn y gornel ffasiwn, Dr Ann yn cynnig cyngor meddygol, ac Alwyn Humphreys yn son am gymanfa ganu arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Gwlad Moc

Gwlad Moc - Iwerddon

Yn y rhifyn hwn o 1994, byddwn yn dilyn Moc Morgan i Orllewin Iwerddon lle mae'n ymweld a g?yl yn nhref Ballina ac yn pysgota am eog ar Afon Moy.

15:30 Gwlad Moc

Gwlad Moc - Margam

Mewn rhifyn arall o 1994, bydd Moc Morgan ym Mharc Margam ger Port Talbot yn clywed am dan mawr 1977 ac yn dysgu am y ceirw a'r bywyd gwyllt ar y stad.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, TiPiNi, Octonots, Guto Gwningen, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Mistar Bwgan Brain

Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta hadau'r blodau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
TiPiNi - Penrhyndeudraeth

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Penrhyndeudraeth ac mae ffrindiau o Ysgol Hafod Lon yn helpu Kizzy a Kai i ganu am anifeiliaid fferm a hanes pentref anghyffredin.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Octonots - a'r Llyn Cudd

Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awyddus i weld a oes creaduriaid newydd, heb eu darganfod, yn byw yn y d?r coch. Ond pam mae'r llyn yn goch, ac oes unrhyw greaduriaid yn byw mor ddwfn i lawr yn yr ia?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Goll

Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Mae'n mynd a'i chwaer fach gysglyd yno ond buan iawn mae'n rhaid iddo'i hachub wedi iddi ddeffro a chropian i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Gofalwyr blewog

Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y mor bach yn deor. Mae'n rhaid i'r Pawenlu sicrhau bod y rhai bach yn cyrraedd y mor yn ddiogel.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn - Bro Helyg v Y Tymbl

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

17: 35
Dennis a Dannedd - Wrth eu Gweithredoedd

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 45
Rygbi Pawb - Llanymddyfri v Sir Gar

Coleg Llanymddyfri sy'n croesawu Coleg Sir Gar yn ein prif gem ni'r wythnos hon. Bydd yr ymwelwyr, a'r pencampwyr presennol, yn edrych am fuddigoliaeth i danio eu tymor ar ol colli dwywaith yn barod y tymor hwn.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Yn y rhifyn hwn o 04Wal o 2005, bydd Aled Samuel yn ymweld a thy enfawr Nerys ac Eryl Owen ger Rhuthun, sy'n llawn derw a gwaith crefftwyr lleol. Bydd e hefyd yn galw yn 'Glaspwll' ger Machynlleth sydd wedi perthyn i deulu Alun Jones ers canrifoedd ond sydd ar fin cael ei adnewyddu. A chaiff olwg ar dy teras hynod ym Mhontardawe sy'n gartref i Betsan Rees -ac Elvis!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Y Salon

Y Salon

Hwyl, chwerthin a siarad pwll y mor! Mae'n berwi fel cawl pys yn Y Salon yr wythnos hon! Wrth i'r cleientiaid drafod materion yr wythnos - o straeon mawr y byd i'r clecs lleol - bydd digon o straeon i wneud i'ch gwallt droi'n gyrliog!

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn cyfarfod y cyntaf o'r c?n sydd ar restr fer ein cystadleuaeth 'Gelert', a bydd Rhodri'n cael blas o ffilmiau byrion y prosiect 'It's My Shout'.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Lowri'n teimlo'r pwysau wrth orfod mynd a'r plant i weld Kelvin yn y carchar a dydy'r ffaith bod Kay yn ymyrryd ddim yn helpu. Yn dilyn sgwrs gyda Glenda, mae John yn meddwl hwyrach ei fod yn amser iddo gymryd y cam nesaf yn ei berthynas gyda Sian, ond ydy Sian yn barod am hynny? Gyda Cathryn yn ymddwyn yn fwyfwy od, mae Vince yn dechrau amau bod rhywbeth o'i le. Mae o'n penderfynu bod angen iddo gadw llygad ar ei gariad er mwyn ceisio tawelu ei bryderon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Chwedloni: Bethan Gwanas

Stori Bethan Gwanas.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sioned a Gwyneth yn closio ond ydy Sioned yn bod yn gwbl onest am ei theimladau? Mae Non yn achub croen Vicky.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cythrel Canu

Cythrel Canu

Huw Foulkes a Geraint Cynan fydd yn ceisio cadw trefn ac yn gosod heriau arbennig wrth i'r ddau dim fynd benben a'i gilydd. Yr wythnos hon, daw'r rhaglen o Neuadd Gwyn Castell-nedd. Yn ymuno a'r capteiniaid, Elin Manahan Thomas ac Aled Hall, bydd y cyflwynydd Ifan Jones Evans, yr actor Rhys ap William, y gantores Fflur Wyn a'r maestro cerddorol Alwyn Humphreys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 3 Lle

3 Lle - Eric Jones

Mewn rhaglen o 2011, y mynyddwr Eric Jones sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd, sef Bryn Saith Marchog yng Nghlwyd, Bwlch Llanberis, Eryri ac Grindelwald yn Alpau'r Swistir.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Lle Aeth Pawb? 1989

Lle Aeth Pawb? 1989 - Donna Morgan

Mae hi'n 1989 ac mae Donna Morgan yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Ond mae ei phlentyndod ychydig yn wahanol i blant eraill gan ei bod yn byw mewn cartref i'r henoed. Mewn ffilm hanner awr gafodd ei recordio pan oedd Donna yn naw oed, cawn bortread o'r ferch ysgol, ei bywyd teuluol a'i dyheadau ar gyfer y dyfodol. Ond beth yw hanes Donna heddiw? Pa dreialon bywyd sydd wedi dod i'w rhan a beth ddigwyddodd i'w chwiorydd Anita a Sian?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'r doctoriaid ifanc yn delio a chleifion a chancr o ddau begwn y byd yr wythnos hon. Wrth i Eleri deithio i ynysoedd y Caribi i weld effaith system iechyd gwbl wahanol, mae Moss yng nghanolfan arloesol Felindre yn dilyn taith Brian sydd a chancr cymhleth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?