S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae Jaff yn cael ei gau yng nghefn fan Ifan Pencwm ac yn teithio ymhell o'r fferm. A fydd e'n llwyddo i ddod o hyd i'r ffordd adref i Hafod Haul at Heti ?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Cricsyn yn Trydar?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cricsyn yn trydar.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Y Tymhorau

Mae Blero'n cael gyrru'r roced i'r gofod, ond mae o'n llwyddo i greu anhrefn llwyr o dymhorau Ocido.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Jams y Dyn Tan

Mae Jams yn defnyddio ei radio i wrando ar holl alwadau brys y gwasanaeth tan, ac yn rhuthro i gyrraedd pob galwad cyn Sam a'r criw. Ond, mae chwarae'n troi'n chwerw wrth iddo gael ei ddal mewn tan yn nhy'r Floods.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Meripwsan - Gemau

Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gem fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Yn fuan mae'n darganfod ffordd o wneud gem well.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - P - Pengwin yn Pysgota

Mae s?n 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na Jen a Jim?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Olobobs - Diwrnod Gyrdi Hapus

Mae hi'n ben-blwydd ar Gyrdi felly mae'r Olobobs am drefnu parti i ddathlu. Gyda help llaw Sbonc Swnllyd mae'r Olobobs yn gallu gwahodd holl ffrindiau Gyrdi.

07: 20
Digbi Draig - Siop Digbi

Mae Abel wedi cysgu'n hwyr ac mae Digbi a'i ffrindiau yn teimlo'n ddi-amynedd gan bod y siop ar gau.

07: 35
Dona Direidi - Rapsgaliwn 2

Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Mae'r ddau yn dwlu ar odli ac yn penderfynu chwarae gem odli gyda phethau sydd wedi eu cuddio mewn sach.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Sara a Cwac - Siop Eistedd

Mae Sara a Cwac yn chwilio am gadair newydd ac yn dod ar draws cadair arbennig iawn yn y siop y maen nhw'n ei galw'n Siop Eistedd.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y mor, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i graig ryfedd sy'n digwydd bod yn gartref i fath newydd o fwydyn.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Wmff - Wmff Yn Hongian Y Dillad

Mae Wmff yn rhoi help llaw i'w fam i hongian y dillad gwlyb, ond pan mae ei fam yn ateb y ffon, mae Wmff yn gweld ei gyfle i hongian y dillad drwy'r ty i gyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Ga'i gadw fo

Mae'r Dywysoges Fach wedi cael penbwl fel anifail anwes, ond pan mae'n tyfu'n froga maeei deulu i gyd yn dod i chwilio amdano gan grawcian yn uchel!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Y Teulu Mawr - Chwyrligwgan

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Abercwtch

Mae Marcaroni'n cael trafferth i gysgu. Mae o'n sylweddoli'i fod o wedi colli'r ffordd i Abercwtch. Dydi o ddim yn gwybod sut i fynd i'r pentre' perffaith - pentref ei freuddwydion! Gyda help Oli a Do a Re, heb anghofio Lwli Lw - tybed a all Marcaroni gyfansoddi can aiff a fo i Abercwtch?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Popi'r Gath - Cnau Coco

Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd a'r criw i Ynys Cnau Coco, er mwyn i Owi gasglu dail cnau coco ar gyfer ei nyth newydd. Ond mae'r daith yn un andodd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Stiw a'r Camera

Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly mae'n cael benthyg camera newydd sbon Dad i dynnu lluniau ar ei gyfer.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwarchod

Mae'r Frenhines Rhiannon yn cymryd diwrnod o wyliau felly rhaid i Mali, Ben a'r Brenin Rhi ofalu am yr efeilliaid.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Nid tasg rwydd yw simsanu i'r nen tra bod cymaint o wahaniaeth rhwng maint Bach a Mawr!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Eryr yn Rheoli'r Awyr?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Eryr yn rheoli'r awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Lleidr Papur

Wedi iddo fwyta un hosan werdd mae'r ail yn diflannu, felly i ffwrdd a Blero i Ocido i ddod o hyd iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Mor-ladron Pontypandy

Mae plant Pontypandy yn chwarae mor-ladron ond maen nhw'n cwympo mas!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Trydar

Mae Meripwsan eisiau gwybod sut i chwibanu fel ei fod o'n gallu dynwared trydar Eryn. Mae'n gofyn i Cwacadeil a'i ffrindiau pluog newydd ei helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - O - Yr Oen Ofnus

Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Gyda chymorth criw'r fferm, mae Jen a Jim, Cyw a Llew'n mynd ar antur i rywle cyffrous tu hwnt!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Olobobs - Trysor Aur-aur

Mae chwarae mor-ladron yn hwyl, yn enwedig gyda help Barti Goch Gota!

11: 20
Digbi Draig - Gwahoddiad Gwyn

Mae'n fore ym Mhen Cyll. Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig; efallai bydd Glenys a Teifion yn methu gadael eu cartref yn y tywydd rhewllyd! Mae Digbi a Cochyn yn ymweld a nhw i'w gwahodd i barti Pen Cyll.

11: 30
Dona Direidi - Heini 2

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld a Dona Direidi. Mae Dona'n teimlo yn ddiegni ac mae Heini yn esbonio bod angen bwyta'n iach i gael egni ac yn cynnig dysgu i Dona sut mae gwneud diod ffrwythau iachus i'w helpu i deimlo'n fwy egniol.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Sara a Cwac - Y Bel Sbonciog

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop i brynu pel newydd, ond yn anffodus dydy'r bel newydd ddim yn sboncio o gwbl.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn cyfarfod y cyntaf o'r c?n sydd ar restr fer ein cystadleuaeth 'Gelert', a bydd Rhodri'n cael blas o ffilmiau byrion y prosiect 'It's My Shout'.

 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Crwydro

Crwydro - John Laurence

Gwestai'r rhaglen hon o 2002 yw'r cerddor John Lawrence, sy'n gyn aelod o'r grwp Gorky's Zygotic Mynci. Mae'n dewis cerdded yn Sir Benfro, rhwng Bosherston a Stack Rocks.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Lle Aeth Pawb? 1989

Lle Aeth Pawb? 1989 - Donna Morgan

Mae hi'n 1989 ac mae Donna Morgan yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Ond mae ei phlentyndod ychydig yn wahanol i blant eraill gan ei bod yn byw mewn cartref i'r henoed. Mewn ffilm hanner awr gafodd ei recordio pan oedd Donna yn naw oed, cawn bortread o'r ferch ysgol, ei bywyd teuluol a'i dyheadau ar gyfer y dyfodol. Ond beth yw hanes Donna heddiw? Pa dreialon bywyd sydd wedi dod i'w rhan a beth ddigwyddodd i'w chwiorydd Anita a Sian?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'r doctoriaid ifanc yn delio a chleifion a chancr o ddau begwn y byd yr wythnos hon. Wrth i Eleri deithio i ynysoedd y Caribi i weld effaith system iechyd gwbl wahanol, mae Moss yng nghanolfan arloesol Felindre yn dilyn taith Brian sydd a chancr cymhleth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le, cawn ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a bydd cyfle i ennill #100 neu fwy yn Mwy neu Lai.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Tywysogion

Tywysogion - Gruffudd ap Cynan

Pan oedd y Normaniaid yn ceisio goresgyn Cymru roedd 'na ddraenen gyson yn eu hystlys, Tywysog o dras Gymreig, Wyddelig a Llychlynnaidd: Gruffudd ap Cynan. Am gyfnod bu Gruffudd yn for-leidr yn rheibio arfordiroedd Cymru ac Iwerddon. Ond fel Tywysog gosododd y sylfeini ar gyfer llinach Tywysogion Gwynedd, ddaeth i ben ym 1282 pan laddwyd Llywelyn ein Llyw Olaf. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2007.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Traed Moch.

16: 00
Olobobs - Disgo Dino

Lalw yw'r unig un sydd heb wisg ffansi ar gyfer disgo Dino. Sut y gall y Llyfwr Llawen, ffrind newydd yr Olobobs, helpu?

16: 05
Jen a Jim a'r Cywiadur - N - Y Dolffin a'r Gragen

Trip yn y llong danfor yng nghwmni Deian y Dolffin, Cyw a Llew yw antur heddiw. Tybed pa ryfeddodau bydd pawb yn eu gweld?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr a fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ol, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

16: 35
Traed Moch - Y Mwnci

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
TAG

Bydd hi'n dipyn o barti yn stiwdio Tag heddiw yng nghwmni Beca Lyne-Pirkis a Tyler ac Iolo o Pobol y Cwm! Byddwn yn trafod chwaraeon a theledu'r penwythnos a phob peth Plant Mewn Angen. Owain sydd a'r goss diweddara' o'r ITV Gala a bydd cyfle i ennill par o docynnau i gem Cymru v Seland Newydd!

17: 45
Gwboi a Twm Twm - Llais y Llychlynwr

Mae Twm Twm a Gwboi'n darganfod Llychlynnwr wedi'i rewi yn eu rhewgell ac maen nhw eisiau ei helpu.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhifyn o 2007, cypyrddau'r rocar o'r gr?p Yr Anhrefn, Rhys Mwyn, a'r gyflwynwraig Sian Lloyd sydd dan sylw tra bo Myra James o Lanfyrnach yn cael ei thrawsnewid gan y steilydd Eleanor Gardner.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Mae Aled yn ymweld a Dr Prydwen Elfed-Owens yn Wrecsam sydd wedi creu gardd tylwyth teg gydag arwyddocad arbennig; Don Knight ym Mro Morgannwg sydd a gardd Siapaneaidd drawiadol yn llawn Bonzai a John Rowlands yn Llandyrnog sydd wrth ei fodd a phys per.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Landeilo ar gyfer G?yl y Synhwyrau, bydd Dai Jones yn ymuno a ni am sgwrs, a chawn flas o bantomeim Cwmni Mega, 'Culhwch ag Olwen'.

 • Isdeitlau Saesneg

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Chwedloni: Stori Robin

Stori Robin.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Megan yn teimlo'n gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Caiff Ffion ei gorfodi i ddweud mwy o gelwyddau wrth Gethin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Y Salon

Y Salon

Os oes 'na un lle i bobl hel clecs, Y Salon yw hwnnw. Dyma le mae'r awyr a'r gwallt yn gallu troi'n las! Yng nghwmni rhai o'r hen ffefrynnau, ac ambell wyneb newydd, mae'r siopau'n agor eu drysau am ragor o siarad plaen!

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra am fwy o sgwrsio ar drothwy gem Cymru yn erbyn Georgia. Y gwesteion heno bydd y cyflwynydd Llinos Lee a Cai Griffiths, prif hyfforddwr Clwb Rygbi Cymry Llundain.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Un Bore Mercher

Un Bore Mercher

Wrth i'r heddlu ddod i amau Faith, mae hi'n cwrdd a'r cyn-droseddwr, Steve Baldini, sydd wedi dod i nabod Evan yn ddiweddar. Yn y cyfamser, mae Tom yn poeni am yr hyn mae'n ei ddarganfod yn archifau'r cwmni. Mae DI Susan Williams, sydd wedi anghytuno gyda Faith yn y gorffennol, yn dechrau troi ei sylw at y teulu Howells.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?