S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patrol Pawennau, Asra.

06: 00
Heini - Anifeiliaid

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd 'Heini' yn ymweld a Pharc Anifeiliaid.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - Yr Octonots a'r Trobwll Enfawr

Mae'r Octonots yn brwydro yn erbyn y cloc er mwyn achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mor, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Peppa - Cist Cofnod

Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Maen nhw'n darganfod bod eu rhieni wedi gwneud cist cofnod blynyddoedd maith yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Blero yn Mynd i Ocido - Teledu Estron

Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n lan ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Dona Direidi - Tigi 1

Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. Mae'r ddwy yn penderfynu creu breichled gyfeillgarwch i ddangos wrth ei gilydd eu bod yn ffrindiau mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Olobobs - Parti cwsg

Mae'r Olobobs yn cael parti cwsg draw yn ogof Dino, ond mae synau'r nos yn codi ofn ar Bobl. Sut y gall Golau Lleucu helpu Bobl i syrthio i gysgu?

07: 30
Patrol Pawennau - Achub y tren

Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tren! Mae'n rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae Cali, cath Cadi, wedi crwydro i ffwrdd.

07: 45
Asra - Ysgol Saron, Rhydaman

Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Tref a Tryst, Pigo dy Drwyn, MabinOgi Ogi, Lois yn erbyn Anni!

08: 00
Pat a Stan - Gwibio I'r Gofod

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

08: 10
Y Dyfnfor - Heliwr bwystfilod

Mae wyneb adnabyddus - Daniels yr Heliwr Bwystfilod - yn hela creadur y mor ond mae'r teulu Nekton eisiau amddiffyn y creadur. I wneud pethau'n waeth, mae'r cyhoedd yn cefnogi Daniels!

08: 30
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

09: 00
Pigo Dy Drwyn - Bro Helyg v Y Tymbl

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

09: 25
Mabinogi-ogi - Manawydan

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, mae 'na ddet a phriodas, hud a lledrith, chwerthin a chan yn stori Manawydan.

09: 50
Lois yn erbyn Anni - Rygbi

Mae Lois ac Anni yn mentro i Barc y Scarlets am sesiwn hyfforddi gyda Sioned Harries a thim Rygbi Merched y Scarlets yn rhaglen gynta'r gyfres newydd.

10:00 Tywysogion

Tywysogion - Gruffudd ap Cynan

Pan oedd y Normaniaid yn ceisio goresgyn Cymru roedd 'na ddraenen gyson yn eu hystlys, Tywysog o dras Gymreig, Wyddelig a Llychlynnaidd: Gruffudd ap Cynan. Am gyfnod bu Gruffudd yn for-leidr yn rheibio arfordiroedd Cymru ac Iwerddon. Ond fel Tywysog gosododd y sylfeini ar gyfer llinach Tywysogion Gwynedd, ddaeth i ben ym 1282 pan laddwyd Llywelyn ein Llyw Olaf. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2007.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Byd o Liw

Byd o Liw - Dinas Bran

Cyfres sy'n dathlu cestyll Cymru drwy ddarluniau. Yn rhaglen olaf y gyfres mae'r diweddar cyflwynydd Osi Rhys Osmond yn ymweld a chastell Dinas Bran, Llangollen ac yn gwerthfawrogi llun rhamantus a breuddwydiol Richard Wilson o'r adfail. Eleri Mills a Dewi Tudur yw'r arlunwyr sy'n creu lluniau gwreiddiol newydd yn y lleoliad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Porthaethwy

Cyfres newydd. Heddiw mae Beca yn cynnal parti bwyd Americanaidd i drigolion Sir Fon ym mwyty Hydeout ym Mhorthaethwy. Yn ogystal a phobl yr ynys bydd tri o actorion Rownd a Rownd, sy'n cael ei ffilmio ym Mhorthaethwy, hefyd yn gwledda. Bydd Beca yn cael cymorth yn y gegin i goginio pupurau poeth gyda chaws meddal ynddynt, snac Americanaidd syml a blasus. Y prif gwrs fydd asennau cig eidion a bydd Beca yn cael gwers ar sut i goginio saws barbeciw gan Osian Roberts, ffan enfawr o fwyd Americana

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Aled Rees a Dafydd Jones

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Aled Rees a Dafydd Jones yn ardal Aberystwyth, dau gyfaill ddaeth at ei gilydd i gymryd awenau busnes adnabyddus yn y dref. Roedd Aled, bachgen o ardal Llangwyryfon yn wreiddiol, yn rhedeg busnes teithio llewyrchus, a Dafydd, sydd a'i wreiddiau ym Mhen Ll?n, yn filfeddyg prysur. Yn ystod sgwrs dros beint ar daith rygbi, eginodd y syniad o ddod ynghyd i sicrhau dyfodol un o sefydliadau eiconig Aberystwyth, Siop y Pethe.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Bydd Aled Samuel yn ymweld a gardd Eidalaidd John a Carole Mason sy'n llawn cerfluniau o ddefaid yng Nghefn Cribwr; gardd ddinesig John Davies sydd wedi ennill y gystadleuaeth Caerdydd yn ei Blodau, a gardd deuluol Penmaen ger Pwllheli, sydd wedi'i datblygu o amgylch graig enfawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, byddwn yn trafod pam mae'n rhaid i ffermwyr fod yn wyliadwrus o afiechydon allai effeithio ar stoc ar hyn o bryd a byddwn yn dilyn Gareth Wyn Jones wrth iddo hel y defaid o'r Carneddau. Bydd Alun yn cwrdd a bridwyr moch ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'r doctoriaid ifanc yn delio a chleifion a chancr o ddau begwn y byd yr wythnos hon. Wrth i Eleri deithio i ynysoedd y Caribi i weld effaith system iechyd gwbl wahanol, mae Moss yng nghanolfan arloesol Felindre yn dilyn taith Brian sydd a chancr cymhleth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref - Cymru v Georgia

Cyfle arall i weld gem Cymru yn erbyn Georgia o Stadiwm Principality, Caerdydd.

Noson

16:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017

Eryri sy'n croesawu Steddfod y Ffermwyr Ifanc eleni ond fe fydd yn cael ei chynnal yn y Venue yn Llandudno. Fe fydd pob rhanbarth yn cystadlu mewn eisteddfod leol cyn ennill yr hawl i ddod i'r eisteddfod genedlaethol yma. Yn ogystal a chanu a llefaru, partion a chorau, cystadlaethau offerynnol a cherdd dant, fe fydd y digri a'r ysgafn, y meim, y deuawd/triawd doniol a'r sgets gan sicrhau digon o hwyl ac amrywiaeth. Anni Ll?n, Meinir Howells, Ifan Jones Evans a Terwyn Davies fydd yn dod a holl gy

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Taith Tatŵ Dewi Pws

Taith Tatŵ Dewi Pws

Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i'w gael - na ble ar ei gorff i'w roi! Cawn fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi yn cwrdd a chymeriadau sydd eisoes wedi cael tat?s. Bydd e'n holi pwy sy'n cael tat?s a pham? Mae pawb a'u stori bersonol a'u rhesymau eu hunain dros gael tat? - cofio rhywun neu rywbeth, datgan gwladgarwch, dangos undod. Bydd yr hanesion hyn yn procio meddwl ac yn cynnig syniadau i Dewi wrth iddo fynd ar ei '

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:30 Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017

Mwy o gystadlu byw o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017 o Venue Cymru, Llandudno.

 • Isdeitlau Saesneg

00:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
01: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?