S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Pen Barras, Rhuthun: Yr Ysgol

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun i ddysgu can 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Abadas - Ffynnon

Mae'r Abadas yn chwarae morladron ar y traeth.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Mandy ar y Mor

Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Peiriant Syrpreis

Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpreis yn siop Pajet.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Rhubanau Rhwysgfawr

Mae'r Frenhines wedi dweud bod rhaid gwneud ffafrau i ennill rhuban rhwysgfawr, felly mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau a'r gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Mae'r ddau'n dysgu mai trwy weithio efo'i gilydd fel tim mae ennill un o ffafrau'r Frenhines Martha.

07: 15
Sbarc - Golau

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Boj - Robot Ailgylchu

Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Pan mae tryc Mr Clipaclop yn mynd yn sownd yn y mwd mae Boj a'i ffrindiau yn mynd ati i'w hachub gyda help y robot ailgylchu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Teulu Ni - Pen-blwydd Hapus

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yn y bennod yma, mae Efa a'i brawd, Noa, yn dathlu eu pen-blwyddi o fewn dyddiau o'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Igam Ogam - Shhh!

Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid o forfilod yn helpu'r Octonots i ddod o hyd iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Archie

Pan mae Archie'n fawr, mae o eisiau bod yn athro fel Miss Williams. Ymunwch a nhw yn yr ysgol, wrth i Archie gael tro ar ddysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi isio bod yn dal

Mae'r Dywysoges Fach yn teimlo ei bod hi'n rhy fyr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Tili a'r Croclew

Mae Tili, Fflur ac Arthur yn darllen llyfr ffeithiol am anifeiliaid gwyllt y byd, ac yn penderfynu mynd i'r ardd lle mae anifeiliaid anarferol iawn yn dod i'r golwg.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Twt - Twt yn Bennaeth

Mae'r Harbwr Feistr wedi gwneud T?t yn gyfrifol am yr Harbwr am y diwrnod. Mae T?t wrth ei fodd, ond a fydd ei ddiwrnod fel pennaeth yn llwyddiant?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Y Sgitlod a'r Bwmerang

Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang.

09: 05
Sbridiri - Pengwiniaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu pengwin o hen bel denis. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Efailwen lle mae'r plant yn creu pengwin mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Poen Bol Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 30
Bobi Jac - Yn Fflapio A Chlapio

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn chwarae fflapio a chlapio ar antur yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Bwyta ei Het?

Fel arfer, mae Jac y Jwc wedi llenwi ei fol yng Nghaffi Sali Mali, ond yna caiff Jini a Jac wahoddiad i dy rhieni Jini am ginio mawr - a the mawr i ddilyn. Penderfyna Jac y Jwc guddio'r bwyd yn ei het, ond mae mam Jini'n gwthio mwy a mwy o gacennau arno o hyd. Beth yn y byd wnaiff e?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol y Castell - Y Tywydd

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Y Tywydd', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Ceirios

Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwyta. Mae gair newydd heddiw, 'ceirios' hefyd yn rhywbeth a ellir ei fwyta. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y 'ceirios'?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Sam Tan - Miliynfed Cwsmer Bronwen

Pan fo Sara a Jams yn darganfod bod Bronwen ar fin croesawu'r milynfed cwsmer i'r caffi, maen nhw'n meddwl am ffordd o ddathlu'r achlysur.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Bocs Cinio

Mae Bing wedi cael bocs cinio newydd sbon - un Wil Bwni Wib - ac mae gan Pando focs sydd yn union yr fath - snap!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Anrheg Pen-Blwydd Efa

Yn ol Meic, cacen farchogaidd ydy'r anrheg berffaith i Efa ar ei phen-blwydd, er bod Efa yn mynnu nad dyna beth mae hi eisiau. Wedi i'r syrpreis gael ei ddifetha, mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg orau bosib iddi.

11: 10
Sbarc - Cadw'n Iach

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

11: 25
Boj - Sgota Ser

Mae Tada yn mynd a Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r ser. Ar ei ffordd maen nhw'n dod ar draws Mr Clipaclop yn pysgota. Mae Mia am geisio dal seren ond mae Carwyn yn esbonio bod hyn yn amhosib. Gydag ychydig bach o ddychymyg ac offer pysgota Mr Clipaclop, mae Boj yn llwyddo helpu Mia i ddal seren.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Teulu Ni - Diwrnod Allan

Dylan Hall o Gwm-y-Glo sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae Mam a Dad yn mynd a'r plant i barc antur lleol ac mae ganddyn nhw syrpreis mawr i'w rannu gyda phawb. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Igam Ogam - Oes gen ti oglais?

Mae Igam Ogam yn goglais ei ffrindiau er mwyn cael ffordd ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn croesawu'r gantores Cadi Gwen i'r stiwdio, a bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn Cracyr Dolig.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Llwybr yr Arfordir

Llwybr yr Arfordir

Yn y rhaglen olaf yn y gyfres bydd Jon Gower yn ymweld a Threfdraeth a Phwll y Wrach, Damien Walford Davies yn trafod enwau llefydd ac Elinor Gwynn yn ymweld a choedwig Ty Canol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Bydd Aled yn ymweld a gardd uchelgeisiol Elfed Williams yn Sir Fon, lle mae wedi creu 'parterre' Tuduraidd; bydd Emba Wimbush yn tywys Aled o gwmpas ei gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a bydd Aled yn cael ei ddiddanu yng ngardd hanesyddol Marc a Diane Weinzweig yng Nghoytrahen, gardd maen nhw'n ei defnyddio i gynnal cyngherddau jazz i'w ffrindiau a theulu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Lowri Cooke yn adolygu ffilmiau ar gyfer yr ?yl a bydd Huw Fash yn gweddnewid gwyliwr lwcus.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Iolo ac Indiaid America

Iolo ac Indiaid America - Cree

Yn Quebec, Canada mae Iolo Williams yn gorffen ei daith i fyd y bobl frodorol, gyda chymuned y Cree. Maent wedi byw bywyd hunan gynhaliol am ganrifoedd yn byw o'r cig a'r pysgod sy'n rhannu eu cynefin gwyllt. A gan bod eu tir mor ddiarffordd mae nifer o'r hen sgiliau a thraddodiadau yn dal i fodoli heddiw. Wrth i Iolo fyw gyda'r teulu Awashish yn eu gwersyll hela gwledig bydd yn ceisio dysgu mwy am y dulliau hela a physgota unigryw yma. Bydd yn mynychu trip hela am elc, yn pysgota am stwrsiwn gy

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Boj, Igam Ogam, Do Re Mi Dona, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Diwrnod Niwlog

Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd a Peppa a George i'r cae chwarae. Yn sydyn iawn mae hi'n troi mor niwlog fel na fedran nhw weld dim byd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Boj - Can i Mimsi

Mae hi'n ben-blwydd Mimsi ac mae Tada yn penderfynu adeiladu set o ddrymiau iddi. Mae Boj hefyd am greu anrheg i Mimsi ond dydy e ddim yn gallu ffeindio unrhyw le digon tawel i recordio can arbennig iddi. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych fydd yn datrys y broblem ac yn creu anrheg berffaith i Mimsi.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Igam Ogam - Rhy Hwyr

Mae Igam Ogam yn gallu bod yn "dipyn o fadam" a gall hyn yn arwain at drafferthion!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Do Re Mi Dona - Ysgol Llandysul - Teithio

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu'r gan 'Teithio' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Pawenlu fyny fry

Mae'n Ras Fal?ns Flynyddol y Meiri ac mae Maer Morus, yn ceisio ennill ei ras gyntaf! Yn ffodus, mae Gwil am fod gyda hi'r holl ffordd, ond mae Maer Morus yn codi i'r awyr cyn i Gwil gael cyfle i fynd i mewn i'r fasged ati hi!

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
TAG

Y diweddaraf o fyd yr operau sebon, clips doniol o'r we ac Ows Bach yn rhoi'r byd yn ei. Cawn sgwrs gyda'r gantores Alys Williams a bydd y criw yn creu siwmperi a moctels Nadoligaidd yn y stiwdio.

17: 35
Dreigiau: Marchogion Berc - Blodau'r Ddraig

Yn dilyn ymweliad Masnachwr Ioan i'r ynys mae'r dreigiau i gyd yn gwaelu. Pan ddarganfyddir mai Llwydni sydd ar fai, mae o'n cael ei orfodi i helpu yn y cwest i gael gwrthwenwyn allan o ddraig ffyrnig o'r enw Scrochan. Mae'n ymddangos yn orchest ofer nes i Llwydni gael ei frathu gan Scrochan ar ei ben ol!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhifyn o 2005, tri thy o dair gwlad! Awn ar ymweliad i Ffrainc i Chateau moethus yn nyffryn y Charente. Yn y Swistir, cawn olwg ar fflat gyfoes y tu allan i Zurich ag iddo gyffyrddiadau Zen. Ac yn ol yng Nghymru, cawn ymweld a bwthyn traddodiadol Cymreig sy'n llawn lliw a thrysorau celfyddydol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Aberteifi

Ym mwyty Pizzatipi, Aberteifi bydd Beca'n cynnal gwledd Eidalaidd i drigolion yr ardal. Yn ogystal a pharatoi dau bitsa, Margherita clasurol a phitsa corgimychiaid a garlleg, bydd Beca'n mynd allan i bysgota crancod ym Mae Ceredigion ar gyfer ei linguine arbennig. Dot Davies, y gyflwynwraig deledu a radio, fydd yn helpu Beca i baratoi'r cwrs cyntaf, fritto misto, a bydd Dot hefyd yn beirniadu'r gystadleuaeth gacennau. Bydd yr arbenigwr diod Arwel Owen wrth law i dorri syched gyda dau win o'r E

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein cystadleuaeth Cracyr Dolig, a'r tenor Trystan Llyr fydd ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Lowri yn teimlo dros Robbie gan ei fod yn cael ei fwlio yn yr ysgol, a rhai yn gwneud hwyl am ei ben oherwydd ei drainers. Bydd yn rhaid i Lowri fynd yn ddwfn iawn i'w phwrs os yw hi am brynu par newydd iddo. Er nad ydy o wir eisiau, mae Philip yn teimlo dyletswydd i helpu Glenda ac Iris drefnu'r ?yl Nadolig. Does ganddo ddim awydd dathlu o gwbl ond pan ddaw i glywed am yr hyn mae Dewi a Wyn wedi'i drefnu, mae ei hwyliau yn suddo hyd yn oed yn is.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Nid yw Arwen yn deall beth mae hi wedi ei wneud o'i le. Beth yw esgus Mathew pan gaiff ei ddal yn mynd trwy ddillad Debbie?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Carol yr Wyl 2017

Carol yr Wyl 2017

Mae deg carol wreiddiol wedi cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Carol yr ?yl eleni, gyda phlant o dros Gymru gyfan a thu hwnt yn eu canu. Y ddau feirniad dewr sy'n gorfod dewis enillydd o blith y deg yw'r tenor Steffan Rhys Hughes a'r actores a'r gantores Elin Llwyd. Yn y rhaglen gyntaf o ddwy yng nghwmni Elin Fflur, byddwn ni'n dysgu mwy am ofynion y beirniaid, yn cwrdd a'r cystadleuwyr ac yn clywed pump o'r carolau ar y rhestr fer.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Perthyn

Perthyn - Dan a Matthew Glyn

Ymunwch a Trystan Ellis-Morris wrth iddo gwrdd a phar arall o berthnasau. Yn y rhaglen hon byddwn yn sgwrsio a dau frawd gafodd eu geni a'u magu yn y brifddinas - Dan a Matthew Glyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Cythrel Canu

Cythrel Canu

Huw Foulkes a Geraint Cynan fydd yn gosod yr heriau ar y sioe banel heno yn Neuadd Gwyn, Castell-nedd. Yn ymuno a'r capteiniaid, Elin Manahan Thomas ac Aled Hall, mae'r actorion Arwyn Davies ac Emyr Wyn, y gantores a'r actores Gillian Elisa, a'r gyflwynwraig Eleri Sion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Theatr Bryn Terfel, Bangor

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson o ganu a hwyl i gynulleidfa groesawgar o Fangor yn y gyntaf o'r gyfres newydd o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. Yng nghwmni Alys Williams a'r band, Elgan Llyr, Sioned Terry, Mei Emrys, Merin Lleu Caradog, Cadi Gwen, Cor Canwy a Cari Lovelock.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Mel a Nia

Mel a Nia

Cyfres yn dilyn Nia Parry a Mel Parry yn ceisio creu ffair Nadolig gymunedol ym mhentref Penygroes yn Nyffryn Nantlle.

 • Isdeitlau Saesneg

00:00 999: Y Glas

999: Y Glas

Heno, dyn sy'n galw'r heddlu mewn achos o wenwyno tra bo galwad arall yn gorfodi un cwnstabl i wynebu realiti problem cyffuriau'r ddinas. Mae arbenigwyr fforensig CSI Abertawe yn helpu'r frwydr yn erbyn canabis ac mae Sargant Justyn Knight yn profi pa mor bwysig yw hi i heddweision ymateb i'w greddf. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2012.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
00: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?