S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y mor, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Cwpwrdd Cadi - Cyfrinach y Pyramid

Mae Cadi a'i ffrindiau yn teithio i'r jyngl ym Mecsico.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Ail Gyfle

Mae cysylltydd Sian ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo - yn y ganolfan ailgylchu!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dillad Ych-a-fi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Meripwsan - Sgleiniog

Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Mae'n gweld pry yn disgleirio yn yr haul ond wrth iddo redeg ar ei ol, mae'n taro mewn i Cwacadeil. Mae'r ddau yn rowlio bendramwngl gyda'i gilydd i mewn i fwced sgleiniog.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Da 'Di Dona - Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Straeon Ty Pen - Mr Morris

Mae Mr Morris y ci yn ffrind i holl drigolion Porthywawr a phawb yn hoff iawn ohono, ar wahan i Jini Jincs y gath annymunol wrth gwrs. Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris ar ol iddo golli ei lais a'r antur a gafodd wrth geisio dod o hyd iddo eto.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Sara a Cwac - Y Parc

Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sam Tan - Norman y Dewin

Mae Norman yn mynd i drafferth wrth ddefnyddio gormod o drydan ar gyfer ei sioe hud a lledrith. Ac mae Elvis yn nerfus iawn wrth sefyll arholiad ar gyfer ymladdwyr tan.

07: 45
Dwylo'r Enfys - Heti

Mae Heulwen yn dod o hyd i Heti'n mynd a'r ci am dro ar y traeth. Mae 'na lond gwlad o bethau i'w gweld yno - o gregyn i froc mor. Wrth edrych i fyny, mae'r ddwy yn gweld castell enfawr. Am le gwych i gael hwyl a sbri!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - a'r Dreigiau Mor

Mae dreigiau mor yn gwneud difrod i riffiau cwrel ym Mor yr Iwerydd felly mae'n rhaid mynd a nhw yn ol i'w cartref yn y Mor Tawel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Sali Mali - Bwydo'r Adar

Anturiaethau i blant bach gyda Sali Mali a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio help

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Guto Gwningen - Hanes Map Benja

Ar ol i Benja fynd ar goll yn y goedwig, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. Ond mae Mr. Cadno yn cael gafael ar y map, ac mae'n rhaid i'r cwningod weithio gyda'i gilydd i'w rwystro rhag dod o hyd i gartre' Benja.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Crys Budr

Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nh?r y Cloc heddiw! Pan fo Marcaroni'n colli llaeth mefus dros lawes ei grys, mae o'n ypsetio'n lan! Ond mae Oli'n gwybod yn iawn beth i'w wneud ac mae Cyfansoddwr Gorau'r Byd ar ben ei ddigon unwaith eto! Mae 'na gan ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Seren Wib

Mae'r criw yn chwilio am seren wib, ond mae Popi'n colli'r sioe. Mae'r criw yn mynd a hi i chwilio am ser gwib. A fydd Popi'n gweld un?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Syrcas Stiw

Mae Stiw, Elsi a Steff yn penderfynu ffurfio syrcas. Mae Steff yn cael trafferth penderfynu beth fydd ei ran o yn y sioe, nes iddo ddarganfod ei ddoniau fel clown.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Hudlath Mali

Mae Mali'n colli ei hudlath. All Ben ei helpu i'w chael yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Holi Hana - Hwyl wrth Gyfri

Mae Myrtl yn cael problem yn cyfri mwy na deg ac mae Hana yn cael y syniad gwych o'i hanfon hi a Francis i'r traeth er mwyn cael llonydd i ganolbwyntio. Mae'r ddau yn dychwelyd yn hapus a llon ac mae Myrtl yn falch ei bod wedi dysgu cyfri a hynny yng nghwmni ei ffrind Francis. A'r ddau ati yn yr un modd drwy gyfri a chanu i helpu Owen a Beti sydd wedi bod yn straffaglu drwy'r dydd i adeiladu silffoedd yn y swyddfa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Mae bisged Bach yn diflannu - ac mae Mawr yn edrych yn euog.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Cwpwrdd Cadi - Gwnewch y Pethau

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Talfryn yn Tisian

Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu pam bod Talfryn wedi dal annwyd, a pha mor bwysig ydy bod yn lan bob amser.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Sbonc

Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Mae'r broga yn neidio oddi ar garreg fwsoglyd, yn hwylio drwy'r awyr ac yn glanio ar frwynen hir. Mae Meripwsan eisiau gwneud yr un fath!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Da 'Di Dona - Cymorth cyntaf gyda Trystan

Dewch i ymuno gyda Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n dysgu bod yn gymhorthydd cymorth cyntaf gyda Trystan.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Straeon Ty Pen - Y Lein Ddillad

Un prynhawn braf mae hoff ddillad Cadi yn sychu ar y lein yn yr ardd. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y siwmper ddisglair, yr hosan dde a'r hosan chwith, a'r het wlan, wrth iddyn nhw drio penderfynu pa un sydd bwysicaf. Wedi gofyn i holl greaduriaid yr ardd, Tedi Fflwffyn a'i ddoethineb yw'r unig un sydd yn medru cynnig yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Sara a Cwac - Camera

Wedi gwylio rhaglen natur ar y cyfrifiadur, mae Sara a Cwac yn penderfynu mynd allan i dynnu lluniau gyda'r camera.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Sam Tan - Ras y Caws Crwn

Mae'n ddiwrnod ras flynyddol Rolio Caws Pontypandy. Ond mae cynllun Norman i ennill y ras yn mynd o chwith pan aiff ar goll ar y mynydd. Pwy fydd yn dod i'w achub?

11: 45
Dwylo'r Enfys - Jake

Mae Jake wrth ei fodd ar gefn ei feic. Gan ei bod yn ben-blwydd arno, bydd Heulwen a Jake, a Molly ei chwaer, yn gwneud cacen go arbennig - a hynny ar ol mynd am dro ar gefn y beic gyda'r holl deulu! Am hwyl a sbri!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Ar y Lein

Ar y Lein - Ecwador a Galapagos

Bydd Bethan Gwanas yn cychwyn ei thaith ar hyd y cyhydedd yn Quito, prifddinas Ecwador. Caiff gyfle i fwynhau parti enfawr gyda'r bobl leol cyn teithio i fynyddoedd godidog yr Andes i ymweld ag ysgol yr ardal. Bydd hi hefyd yn teithio i ynysoedd diddorol y Galapagos lle bydd yn cwrdd a'r crwbanod byd enwog, yn nofio gyda phengwiniaid ac yn merlota i fyny'r llosgfynydd enwog, Sierra Negro.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Dim ond Rhif

Dim ond Rhif

A hithau'n fam-gu 63 oed, mae Nia Ceidiog yn penderfynu ymroi i sialens heriol iawn. Mae hi'n ymrwymo i gystadlu mewn Cystadleuaeth Corfflunio. Mae hi'n gymharol ffit ond a fydd hi'n llwyddo i oresgyn y rhwystrau enbyd ar ei siwrnai? A fydd rhywun sydd ddim yn bwyta cig nag yn yfed llaeth yn gallu adeiladu digon o gyhyr? A fydd hyn yn gydnaws a'r bywyd yogi mae Nia yn ei fyw? A fydd hi'n cyrraedd y llwyfan yn ei bicini disglair mewn Pencampwriaeth Brydeinig ym Mirmingham o fewn y flwyddyn?

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn - Cryfder a Thechneg

Cyfres antur yn dilyn criw o anturiaethwyr amatur yn brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Yn y bennod yma bydd cryfder a thechneg y naw sydd ar ol yn cael eu profi mewn dwy sialens wahanol iawn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn pori drwy bapurau'r penwythnos, yn cynnig syniadau ar gyfer coginio ryseitiau newydd ac ychydig o dips harddwch.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Iola'n mynd i aros yn nhy ei nain yn erbyn ei hewyllys ac mae John Albert yn chwilio am ffordd o gael gwared o Louise.

15:30 Bywyd y Fet

Bywyd y Fet

Mae pob diwrnod yn wahanol i'r milfeddyg a phob math o gleientiaid pedair coes yn dod drwy'r drws. Yn y rhaglen hon, mae Dafydd a pherchennog ceffyl Shetland sal iawn yn wynebu penderfyniad anodd. Cawn gwrdd a Manon, milfeddyg dan-hyfforddiant, a mynd gyda Dyfrig i fferm y practis i weld gwartheg a lloeau arbennig iawn.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sara a Cwac, Tomos a'i Ffrindiau, Da 'Di Dona, Sam Tan, Hafod Haul.

16: 00
Sara a Cwac - Golau Lliwgar

Mae Sara a Cwac yn bwyta losin, ac yn darganfod bod papur y losin yn gwneud golau lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Tomos a'i Ffrindiau - Yr Anrheg Orau Erioed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Da 'Di Dona - Yr awyr agored gyda Kayleigh

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio fel hyfforddwr awyr agored gyda Kayleigh.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Sam Tan - Mawredd y Moroedd

Mae Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy ar fin agor ac mae Prif Swyddog Steele wrth ei fodd yn dangos yr offer newydd i'w ymladdwyr tan. Cawn gwrdd a Ben, gwyliwr y glannau newydd y pentref. Oherwydd y dathliadau, mae Meic Flood yn paratoi sioe tan gwyllt ar blatfform symudol yn yr harbwr. Tybed a fydd yr offer newydd yn cael ei ddefnyddio?

16: 45
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Ci Da

Bydd Dafydd a Neli yn cwrdd a theulu o'r Bala sy'n hyfforddi c?n defaid, bydd Neli'n cael noson mewn gwesty moethus i g?n, bydd Harri a Taylor yn adolygu gadjets a bydd Neli'n yn cael ei hyfforddi i 'wrando'!

17: 25
Pengwiniaid Madagascar - Cymdogion Cudd

Pan mae'r anifeiliaid i gyd yn cael eu cipio fesul un wrth ymweld a'r creaduriaid newydd cudd, dim ond Peniog all achub pawb.

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro penwythnos olaf Uwch Gynghrair Cymru JD. Ymhlith y prif gemau fydd yn penderfynu pa glybiau fydd yn y chwech uchaf ar gyfer ail ran y tymor, mae Derwyddon Cefn yn herio Llandudno a'r Bala ar grwydr i Barc Jenner i wynebu'r Barri. Mae'r Seintiau Newydd gartref yn erbyn Bangor a Chei Connah yn teithio i Aberystwyth.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Mewn cyfres arbennig fe fydd Iolo Williams yn teithio ar hyd y Great Barrier Reef i ddysgu am iechyd y riff. Yn yr ail bennod bydd Iolo yn teithio i'r de i ddeifio llongddrylliad yr SS Yongala sydd wedi datblygu fel riff artiffisial. Bydd Iolo yn darganfod pwysigrwydd y mangrofau i'r Great Barrier Reef ac yn deifio gydag un o bysgod mwyaf yr ardal. Bydd Iolo hefyd yn cwrdd a Beth Ross o Flaenau Ffestiniog sydd wedi ymgartrefu yn Cairns i glywed am bwysigrwydd y Great Barrier Reef i'r diwydiant t

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o ganolfan Saith Seren Wrecsam i ddathlu'r Hen Galan, a'r actores Gwyneth Keyworth yw ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A fydd Dani yn cael y canlyniad mae'n dyheu amdano? Mae gwaith ditectif Britt yn parhau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ward Plant

Ward Plant

Dr Tomos sy'n gofalu am gleifion bach Ward Plant Ysbyty Gwynedd heddiw. Gynt o'r band Y Bandana, mae e bellach yn hyfforddi i fod yn ddoctor teulu ac yn trin claf sydd o bosib yn dioddef o feningitis.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Bydd y criw yn edrych ar arwyddocad cyhoeddiad Michael Gove, AS i ffermio yng Nghymru ac yn dilyn Aled Jones yng Nghynhadledd Amaeth Rhydychen. A bydd Alun yn gweld sut mae hen grefft yn hwb i achos da yn ardal Pandy Tudur.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Cynefin

Cynefin - Castell Newydd Emlyn

Bro Emlyn sydd yn mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yr wythnos hon wrth iddyn nhw fynd ar drywydd rhai o straeon difyr, cudd a gwaedlyd yr ardal. O ddreigiau tanllyd a rhyfeloedd gwaedlyd i ddiwydiannau a chrefftau traddodiadol, mae Bro Emlyn yn frith o straeon difyr. Yn ogystal a chymryd rhan yn ras flynyddol cwryglau Cenarth, byddant yn darganfod pwy, neu beth, oedd y Wiber, cyn cael taith freintiedig o amgylch eglwys go arbennig yn hen Wersyll Rhyfel Henllan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Chwaraeon y Dyn Bach

Chwaraeon y Dyn Bach

Yn yr ail raglen, bydd James Lusted yn cyfarfod Rhys a Heledd Lewis o ardal Machynlleth, brawd a chwaer sy'n aelodau o dim pel-fasged cadair olwyn y West Coast Warriors. Mae Rhys hefyd yn gapten tim saethu colomennod clai Cymru. Mae Mathew Williams o Fangor wedi goresgyn parlys yr ymennydd er mwyn disgleirio ym maes shot put a chodi pwysau, ac awn i dwrnamaint boccia, gem debyg i fowls.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?