S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Betsan Brysur 1

Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid achos mae hi mewn panig am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ei ffrindiau yn 'Cei Bach' ar ol eu golchi nhw. Nawr mae angen eu rhoi nhw yn ol yn eu parau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Abadas - Piano

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn canu a dawnsio ac ar ben eu digon i glywed mai gair cerddorol yw'r gair heddiw. Pa Abada gaiff ei ddewis i chwilio am 'biano' a thybed a gawn nhw amser 'ffwrtastig' wrth wneud?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Syrcas Deithiol Dewi - Drama'r Drymiau

Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ol gyrru dros ddrymiau Sianco.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Cerddoriaeth

Mae'n amser cerddoriaeth yn y cylch chwarae ac mae pawb eisiau tro ar y drwm.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrafferthion Trolyn

Er mai gofyn i Efa helpu rhyddhau Trolyn o goeden wnaeth y Troliaid, mae Meic yn mynnu mai ei waith o fel marchog ydy achub ei ffrind. Wedi gwneud pethau'n waeth o lawer, mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny.

07: 10
Sbarc - Adar

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'adar'.

07: 25
Ynys Broc Mor Lili - Seren for yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o ser yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos a phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y ser.

07: 35
Ahoi! - Ysgol y Ffin, Cil-y-Coed

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 50
Peppa - Annwyd George

Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau d?r, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw - ond pan mae George yn tynnu ei het law i ffwrdd mae'n dal annwyd.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - a'r Bwganod Dwr Deiliog

Mae dau fwgan mor deiliog bach wedi colli eu tad ac wedi cyrraedd yr Octofad yng nghanol pentwr o wymon oedd yr Octonots wedi ei gasglu. Heb ddeall eu bod nhw yn y gwymon, mae Harri ar fin eu rhoi mewn cawl mor-ladron ond llwydda Capten Cwrwgl i'w rwystro mewn pryd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Chwilio am Cyw - Y Traeth

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y traeth.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Y Deisen Gormod o Lawer

Ar ddiwrnod glawog mae Tili'n paratoi teisen efo'i ffrindiau. Mae pawb yn ychwanegu eu hoff gynhwysion ond mae gormod o lawer o wahanol flasau! A fydd Tili'n gallu dad-gymysgu'r gymysgedd a gwneud teisennau digon blasus, a dim mwy?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Twt Fyny Fry

Mae Bethan a Caleb yn chwarae gyda barcud. Mae T?t wrth ei fodd yn ei weld yn hedfan a chwyrlio ac yn breuddwydio am gael hedfan ei hun. Gyda help ei ffrindiau, mae'r cwch bach yn rhoi cynnig arni. Tybed a fydd yn llwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Tref Domino

Mae'n rhaid i'r Sgitlod Bach ddysgu bod yn amyneddgar a deall ei fod yn werth aros am rai bethau.

09: 05
Sbridiri - Anifeiliaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu eliffant i ddal brwsus paent. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu anifeiliaid cardfwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Llwyddiant Mawr Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 30
Bobi Jac - Yn Rhoi Syndod

Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - 'M' am ...Modrwy!

Mae Jac y Jwc, Sali Mali a Jac Do yn chwarae "Dwi'n gweld gyda fy llygad fach i" yn y caffi. Daw Jini atynt i ymuno yn y chwarae, a'r tro hwn, "M" yw'r llythyren - "M" am "Modrwy"efallai?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Oli Odl 1

Yr wythnos hon mae Oli Odl yn dod draw i chwarae gyda Dona. Mae'r ddwy yn dwli ar odli, ond mae Oli yn hoffi glanhau hefyd, ond dydy Dona ddim yn siwr am hynny.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Ffon Symudol

Mae Seren ac Ela wrthi'n dilyn cyfres o gliwiau er mwyn dod o hyd i Hari. A lwyddan nhw i ddod o hyd iddo cyn iddyn nhw chwarae gem y geiriau?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Syrcas Deithiol Dewi - Gorymdaith

Mae Dewi yn defnyddio dulliau newydd i ddenu pobl at y syrcas.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Castell Tywod

Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno a nhw yn y pwll tywod gyda'i degan Jac Rhaw Fawr i helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Syr Trolyn

I ennill gornest mae'n rhaid i Meic guro marchog arall, ac mae'n dewis Trolyn i fod yn farchog! Ond does gan Trolyn ddim syniad sut i fod yn farchog, ac mae'n drist gan nad ydy o'n gallu chwarae'r gem yn iawn. Ond mae'n rhaid i Meic ddysgu bod chwarae'n deg yn bwysicach nac ennill.

11: 10
Sbarc - Drychau

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

11: 25
Ynys Broc Mor Lili - Pwdin!

Mae Lili'n dod o hyd i set o lwyau mesur ac yn eu defnyddio ar Ynys Broc Mor. Mae Nonna Moc wedi cwympo ac angen gorffwys felly mae Morgi Moc yn penderfynu coginio pwdin pwysig iawn. Ond mae'n cael y rysait yn anghywir ac yn gorfod delio a phwdin enfawr, crac iawn!

11: 35
Ahoi! - Ysgol Nant Caerau, Caerdydd

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Nant Caerau sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 50
Peppa - Garej Taid Ci

Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Ar ol gwneud galwad ffon mae Taid Mochyn ar ei ffordd.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dudley: O'r Gat i'r Plat

Dudley: O'r Gat i'r Plat - Dolgellau

Mewn rhaglen o 2010, bydd Dudley yn ymweld a Marchnad y Ffermwyr, Dolgellau. Bydd e'n sgwrsio a chynhyrchwyr lleol a chogydd ifanc, yn rhoi sialens i griw o Glan-llyn ac yn cogino pryd i Ywain Myfyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cynefin

Cynefin - Castell Newydd Emlyn

Bro Emlyn sydd yn mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yr wythnos hon wrth iddyn nhw fynd ar drywydd rhai o straeon difyr, cudd a gwaedlyd yr ardal. O ddreigiau tanllyd a rhyfeloedd gwaedlyd i ddiwydiannau a chrefftau traddodiadol, mae Bro Emlyn yn frith o straeon difyr. Yn ogystal a chymryd rhan yn ras flynyddol cwryglau Cenarth, byddant yn darganfod pwy, neu beth, oedd y Wiber, cyn cael taith freintiedig o amgylch eglwys go arbennig yn hen Wersyll Rhyfel Henllan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Ward Plant

Ward Plant

Dr Tomos sy'n gofalu am gleifion bach Ward Plant Ysbyty Gwynedd heddiw. Gynt o'r band Y Bandana, mae e bellach yn hyfforddi i fod yn ddoctor teulu ac yn trin claf sydd o bosib yn dioddef o feningitis.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Huw Fash sy'n agor drysau'r cwpwrdd dillad a chawn sgwrs gyda'r cogydd Rhys Williams.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pen Llŷn Harri Parri

Pen Llŷn Harri Parri - Llyn a Thrafnidiaeth

Bydd Harri Parri'n ailfyw ei deithiau mewn hen 'Ostyn Sefn', yn prynu tocyn ar hen Fysus Bach y Wlad ac yn clywed rhai o hanesion lliwgar Cariwrs y penrhyn wrth fynd ar grwydr i ddarganfod rhai o straeon trafnidiaeth Pen Llyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:30 Canu'r Cymoedd

Canu'r Cymoedd - "Diwedd y Gan?"

Ail gyfle i weld Yr Athro Gareth Williams yn olrhain hanes y traddodiad canu corawl yng Nghymru. Roedd y dirwasgiad yn ergyd drom i'r cymunedau glofaol ond cadw i ganu a wnaeth y Cymry, yn enwedig yng Nghwm Tawe, lle y daeth Cor Ystalyfera i amlygrwydd.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ynys Broc Mor Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Creaduriaid Bychan

Wrth chwarae yng ngardd Taid Mochyn, mae Peppa a George yn darganfod malwen fach. Mae Taid Mochyn yn dangos ei gwch gwenyn iddyn nhw hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ynys Broc Mor Lili - Drewgi

Ar Ynys Broc Mor, mae Morgi Moc yn ymbaratoi ar gyfer cinio arbennig gyda Heti ac yn penderfynu gwisgo ychydig o bersawr pysgodlyd. Pan mae Lili'n trio esbonio i Morgi Moc ei fod yn drewi, mae'n gwrthod gwrando!

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trywydd Trafferthus

Wrth geisio dangos ei sgiliau dilyn trywydd mae Meic yn rhuthro yn ei flaen heb gymryd sylw o'r hyn mae Sbarcyn yn ei ddarganfod ac mae pawb felly'n mynd ar goll. Y wers iddo ei dysgu ydy mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd.

16: 30
Ahoi! - Ysgol Ifor Hael, Bettws

Mae Ben Dant yn ol ac yn cwrdd a phlant o Ysgol Ifor Hael, Bettws y tro hwn. Yn gwmni iddo mae mor-leidr arall o'r enw Cadi.

16: 50
Henri Helynt - Hoff Ddiwrnod

Mae hi'n ddiwrnod 'Byddwch yn garedig wrth eich brawd' ac mae gan Henri gyfle i ennill gwobr os ydy o'n garedig i Alun drwy'r dydd. Pa mor anodd all hynny fod? Mae Henri ar fin darganfod.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Marchogion Berc - Mellt Gwyllt

Ynghanol stormydd y gaeaf mae clwydi metal, sydd newydd gael eu hadeiladu er mwyn atal y dreigiau rhag chwalu tai'r Berciaid, yn denu mellt. Mae Llwydni yn llwyddo i berswadio'r pentrefwyr ofergoelus bod Thor yn flin a oherwydd bod Twllddant yn byw yn eu mysg. Mae'n rhaid i Igion ddarganfod y gwir am y mellt cyn i'r ynyswyr alltudio Twllddant.

17: 25
Pat a Stan - Wy Pwy

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

17: 35
Pwy Geith y Gig?

Lara Catrin fydd yn teithio drwy Gymru yn chwilio am dalent gerddorol i greu un band newydd arbennig. Yr wythnos yma rydyn ni yn Ysgol Rhydywaun, Aberdar yng nghwmni'r gantores Kizzy Crawford. 1/8

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Prosiect Z

Prosiect Z - Ysgol Brynrefail

Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Brynrefail. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds?

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Carys yn gadael Tom dan ofal ei dad gan fod angen iddi fynd i weld cleient. Ond gan fod Barry'n brysur yn edrych ar ol ei fusnes ei hun, mae'n trosglwyddo'r dyletswyddau i aelod arall o'r teulu heb yn wybod i Carys. Mae Robbie yn parhau i fod dan gwmwl ar ol yr helynt a'r ffon, ond mae'n ceisio dod o hyd i ffordd o gael maddeuant gan ei fam yn dilyn gair i gall gan Ken. Mae Rhys yn derbyn gwybodaeth bwysig gan Sian, ond tybed pa mor hapus fydd John wrth dderbyn manylion ail law?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Eitem fyw o Ganolfan RSPCA Llys Nini, a bydd Connie Fisher yn westai yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Dani'n poeni am Mathew. A fydd Dani yn llwyddo i orfodi Mathew i gadw draw?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil - Sophie a Rhys, Deiniolen

Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Rhys a Sophie o Ddeiniolen. Fydd y darpar bar priod yn gwybod dim byd am y trefniadau a bydd yn rhaid i'r criw drefnu'r diwrnod pwysig am #5,000 - a hynny o fewn ychydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Beti George: Colli David

Beti George: Colli David

Collodd y ddarlledwraig Beti George ei phartner, David Parry-Jones, y llynedd. Bu Beti'n gofalu am David yn eu cartref am wyth mlynedd ar ol iddo gael diagnosis o glefyd Alzheimer's yn 2009. Mae Beti'n benderfynol o barhau a'i brwydr i wella bywydau'r rhai sy'n byw gyda dementia bob dydd. Mae llawer o ofalwyr yn cysylltu a Beti gyda'u pryderon. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol bu'n siarad a theuluoedd i ddarganfod sut y gellid gwella'u bywydau. Cyflwynodd Beti ei chanfyddiadau i wleidyddion yn y Se

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Teulu Penbryn

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno Noson Lawen arbennig yng nghwmni teulu diwylliedig fferm Penbryn o Sir Drefaldwyn, gyda Linda Griffiths, Plethyn, Sorela, Hen Fegin, Aneira Evans, Cor Meibion Penybontfawr a Geraint Peate.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?