S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Now

Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. Mae Dona yn cytuno i helpu Now ac mae Now yn cytuno i helpu Dona i blannu'r bylbiau. Ar ol plannu mae Now yn cael help Dona i wneud cerdyn ac anrheg i Linda Lindys.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Abadas - Cloch Ia

Mae gan Ben air anarferol i'r Abadas heddiw ac maen nhw'n dysgu bod ganddo gysylltiad a dwr. Mae'n dipyn o ddirgelwch ble fydd y 'gloch ia'. Tybed pwy gaiff gyfle am antur mor arbennig?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Syrcas Deithiol Dewi - Heulwen Niwlog

Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r cyfrifiadur.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Bing - Hipo Wini a Wil Bwni Wib

Mae Bing a Swla'n chwarae gem wibio gyda'u hoff deganau ' Wil Bwni a Hipo Wini.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Swn Dychrynllyd

Mae s?n dychrynllyd i'w glywed ac mae Meic y Marchog dewr yn mynd i geisio darganfod beth ydy o, gan adael Sblash yn unig ac yn ofnus. Ond pan fydd ar ei ben ei hun mae hyd yn oed Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i'r ateb cerddorol i ddirgelwch y s?n!

07: 10
Y Diwrnod Mawr - Eben

Anturiaethwr yw Eben sydd wrth ei fodd yn dysgu sgiliau newydd - boed yn dringo, abseilio neu syrffio. Yn byw ym mhentre' glan mor Llangrannog, mae digon o gyfleoedd i ymarfer ei sgiliau syrffio, ond ar gyfer ei 'Ddiwrnod Mawr' mae am fentro ymhellach i chwilio am y tonnau mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Ynys Broc Mor Lili - Ar y mor

Pan mae Lili yn dod o hyd i ddarn o ddefnydd mae'n dychmygu ei fod wedi dod o garnifal draw ar Ynys Broc Mor. Ar y ffordd yno, mae'r gwynt yn gostegu ac mae Lili a Morgi Moc yn mynd i drafferthion ar eu cwch Delilah heb y gwynt i'w cario i'r lan. Mae Lili'n teimlo'n drist nes bod Morgi Moc yn dangos iddi faint o hwyl yw bod allan ar y mor.

07: 35
TiPiNi - Cwmbran

Plant o Gwmbran sy'n croesawu'r criw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Peppa - Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd a hi at yr optegydd.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - a'r Crocodeil Dwr

Mae crocodeil d?r hallt o Awstralia ar goll ym mor yr Antarctig, a thasg yr Octonots ydi mynd a fo adre' yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Byd Begw Bwt - Bonheddwr Mawr o'r Bala

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does dim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gan yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn fynd ar antur wrth i ni gwrdd a'r Bonheddwr Mawr o'r Bala a aeth i hela ar gefn ei gaseg denau ddu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Fedra'i ddim cofio

Mae'r Dywysoges Fach yn cael benthyg pethau gwerthfawr ond yn ddamweiniol maen nhw'n mynd ar goll.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Twmffi Heb ei Wmff

Mae wmff Twmffi wedi mynd ac mae o wedi colli ei awydd i fownsio. Mae Tili a'i ffrindiau yn chwilio am wmff Twmffi ym mhobman ac yn ceisio ei ddenu yn ol efo'i hoff bethau. Ar ol bownsio a dawnsio, tybed pa effaith gaiff cyntun bach tawel ar wmff Twmffi?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Mae'r gwynt wedi mynd

Mae'r cychod yn bwriadu cynnal regata ond cyn iddi ddechrau mae'r gwynt yn gostegu. Mae gan T?t syniad am ffordd o greu awel i helpu'r cychod ond a fydd ei gynllun yn llwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Y Jeli Anferth

Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti.

09: 05
Sbridiri - Gwisg Ffansi

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant hefyd yn creu gwisgoedd ffansi i gynnal parti.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Pingu a'r Bresys

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 30
Bobi Jac - Yn Cael Hwyl yn Glynu

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Tric Buddug

Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr, a gan fod y ddwy yn edrych yn union yr un fath a'i gilydd, mae Buddug yn penderfynu chwarae tric ar bobl Cei Bach. Ond ar ddiwedd y dydd, Buddug yw'r un sy'n dysgu gwers go bwysig.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Rapsgaliwn 1

Mae cefnder enwog Dona Direidi - Rapsgaliwn yn ymuno a hi yn ei hystafell wely binc. Wrth chwarae mae Rapsgaliwn yn cofioi ei fod yn dathlu ei ben-blwydd ac mae Dona yn trefnu parti iddo yn y fan a'r lle.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Angor

Heddiw, mae'r Abadas yn chwarae morladron yn chwilota am drysor a chaiff un lwcus gyfle i chwilio am rywbeth arall - gair. Tybed beth yw 'Angor' a beth mae'n ei wneud?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Syrcas Deithiol Dewi - Gyda'n Gilydd

Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Esgidiau Tincial

Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Llanast Mawr

Wrth farchogaeth Galath yn rhy gyflym mae Meic yn difetha' un o swynion Efa, ac yn sydyn mae Stafell yr Orsedd yn llawn o fwd. Wedi ceisio rhuthro i lanhau'r llanast a chreu mwy o helynt, mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo.

11: 10
Y Diwrnod Mawr - Momoko

Mae Mam Momoko yn dod o Siapan yn wreiddiol, ac ar ei hymweliad blynyddol i weld Mam-gu a Tad-cu mae Momoko'n cael cyfle i ddysgu mwy am draddodiadau a diwylliant y wlad. Ei 'Diwrnod Mawr' fydd cael gwers go arbennig gan Mam-gu ar sut i wisgo'r wisg draddodiadol - y kimono.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Ynys Broc Mor Lili - Myffins Pwffin

Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Mae Nonna'n athrawes lem sy'n hoffi i bawb ddilyn y drefn. Ond buan iawn daw i ddeall bod rhaid iddi groesawu syniadau newydd os yw hi am fod yn athrawes dda.

11: 35
TiPiNi - Llanfairpwll

Y tro hwn, mae'r criw yn Llanfairpwll ar Ynys Mon.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Peppa - Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydy taith mewn balwn.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Perthyn

Perthyn - Olive Corner

Mewn rhaglen o 2011, cawn ddilyn taith Olive Corner o Borthcawl sy'n awyddus i ddarganfod mwy am hanes ei theulu a'u busnesau llaeth yn Llundain yn y 1930au. Wrth ail droedio palmentydd aur Llundain, bydd Olive yn darganfod beth wnaeth eu denu i Lundain, a pham eu bod wedi dychwelyd i ffermio yng nghefn gwlad Ceredigion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Teulu Penbryn

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno Noson Lawen arbennig yng nghwmni teulu diwylliedig fferm Penbryn o Sir Drefaldwyn, gyda Linda Griffiths, Plethyn, Sorela, Hen Fegin, Aneira Evans, Cor Meibion Penybontfawr a Geraint Peate.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Adre

Adre - Sian James

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru. Mae pob rhaglen yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu cymeriad y person sy'n byw yno. Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y gantores a'r actores, Sian James.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Tips ffasiwn gan Huw Fash, cyngor meddygol gan Dr Ann, a sgwrs a pherfformiad gan y cyfansoddwr Eric Jones.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Canu Grwndi Gyda Sian Phillips

Canu Grwndi Gyda Sian Phillips

Perthynas pobl a chathod sy'n mynd a sylw'r actores fyd enwog Sian Phillips yn y rhaglen hon o 2006. A hithau'n dwlu ar gathod mae ganddi ddiddordeb arbennig yn y creaduriaid cyfeillgar a ffyddlon. Llundain yw dechrau'r daith bersonol yn fflat ddinesig Sian lle mae hi bellach yn byw heb gath am y tro cyntaf ers dros 25 mlynedd. Bydd Sian yn olrhain hanes y gath yn ol i'r Aifft yng nghwmni'r gyflwynwraig Sian Thomas mewn amgueddfa ryfeddol yn Amsterdam. A bydd Dr David Enoch yn esbonio pam mae rh

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, TiPiNi, Ynys Broc Mor Lili, Guto Gwningen, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Mabolgampau

Heddiw ydy diwrnod mabolgampau ysgol feithrin Peppa ac mae llawer o ddigwyddiadau arbennig ar droed.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
TiPiNi - Llanilltud Fawr

Plant o Llanilltud Fawr sy'n cadw cwmni i'r criw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ynys Broc Mor Lili - Yr Hen Bertha

Mae Lili yn dod o hyd i frwsh paent ar y traeth ar y ffordd i Ynys Broc Mor. Mae hi'n clywed bod Morgi Moc yn bwriadu adnewyddu a phaentio ei hen gwch a phan mae e'n cael ei alw i ffwrdd mae Lili'n galw ar ei ffrindiau i drwsio'r cwch fel syrpreis. Ond cyn bo hir, maen nhw'n sylweddoli mai gwaith caled yw atgyweirio cwch!

16: 30
Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Fawr

Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Cwn-a-dwdl-dw

Mae Clwcsanwy, iar Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi?

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Chwarter Call

Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r Windicnecs, Y Ditectif a chriw Pop Ffactor.

17: 20
Kung Fu Panda - Gweld y Goleuni

Mae dau Feistr Kung Fu o Gyngor yr Onycs Sanctaidd yn ymweld a'r Palas Gwyrdd er mwyn sicrhau bod Shiffw yn gwneud ei waith iawn. Wedi i Po anwybyddu gorchymyn gan Shiffw mae'r ddau Feistr yn cosbi Shiffw drwy ei ddiswyddo ynghyd a'r Pump Ffyrnig gan osod tim newydd i reoli'r palas.

17: 45
Rygbi Pawb - Dreigiau v Gleision y Gogledd

Mae'r Dreigiau yn herio tim Gleision y Gogledd yng Nghystadleuaeth Ranbarthol dan 18 Cymru. Mae'r Dreigiau wedi cael dechrau da i'w hymgyrch a byddant yn hyderus o barhau ar eu rhediad da yn Ystrad Mynach. Cawn holl hanes gweddill y gystadleuaeth yma a'r diweddara' o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru hefyd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Cartrefi diddorol yng nghwmni Aled Samuel o gyfres 2004. Cawn weld adfail sydd yn cael ei adfer gan Michael Tree yn Nyffryn Conwy, hen dy peilot llong yn Ne Cymru sy'n gartref i'r actores Sue Roderick a chartref Glyn a Lee Davies yn ardal Porthmadog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro Tom ai peidio. Mae Mathew yn creu esgus rhag mynd i Landudno efo Sophie a'r plant, ond mae'r celwydd yn si?r o gael y gorau arno ymhen amser! Wrth i broblem godi i Meical a Michelle, daw haul ar fryn wrth geisio'i datrys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Daf Wyn yn sgwrsio gyda gwylwyr sy'n cadw gwenyn, a'r awdures Menna Elfyn yw ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Josh yn dychryn Non gyda'i ofergoelion. A gaiff Chester ben-blwydd hapus?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Mewn cyfres arbennig fe fydd Iolo Williams yn teithio ar hyd y Great Barrier Reef i ddysgu am iechyd y riff. Yn y drydedd bennod, bydd Iolo yn teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod, cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd a coalas gwyllt. Bydd Iolo hefyd yn deifio ar hyd un o ddarnau cwrel mwya'r byd - y Monolith, ac yn cwrdd ag un o ddisgynyddion llwyth cynfrodorol lleol a arferai hela ar y riff, i ddarganfod mwy am eu perthynas arbennig a'r lle.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Llewod '71

Llewod '71

Ym mis Mawrth 1971, fe gafodd ddeg ar hugain o chwaraewyr eu dewis i gynrychioli'r Llewod ar gyfer y daith haf i Seland Newydd. Tri ar ddeg o Gymry, chwech yr un o Iwerddon a Lloegr, a phump o'r Alban yn gobeithio bod y parti teithiol cyntaf o Ynysoedd Prydain i ennill cyfres brawf yn erbyn y Crysau Duon. Mae digwyddiadau dramatig a dadleuol yr haf yna'n drobwynt yn hanes y gem, yn enwedig yng Nghymru a Seland Newydd. Fu rygbi byth yr un peth ar ol taith '71.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Heddiw, bydd Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones yn trin a thrafod holl straeon pel-droed yr wythnos wrth i Heledd Anna, cyflwynydd y gyfres newydd Cic, ymuno a nhw am sgwrs. Un o'r pynciau dan sylw bydd penodiad Ryan Giggs fel rheolwr Cymru. Bydd rhagolwg arbennig o rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG, pan fydd myfyrwyr Met Caerdydd yn wynebu'r Seintiau Newydd, yn ogystal a'r diweddaraf o holl straeon Uwch Gynghrair Cymru JD. Cawn ddod i adnabod rhai o gymeriadau'r gynghrair a bydd Clwb yr Eglwys

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?