S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Cacamwnci, Igam Ogam, Da 'Di Dona, Ahoi!

06: 00
Heini - Picnic

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - a Chimychiaid y Coed

Mae storm ar y mor yn gorfodi Pegwn i lochesu ar ynys greigiog, ddirgel ar ei ben ei hun ac mae'n dod ar draws pryfed tebyg i gimychiaid. Ar ol i un o'r pryfed bach gyrraedd yr Octofad yn ddamweiniol, mae'n rhaid i Pegwn a gweddill yr Octonots ei gludo 'nol i'r ynys bell.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Peppa - Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydy taith mewn balwn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Blero yn Mynd i Ocido - Blero Ar Ras

Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido ac i ffwrdd a'r gwahanol gerbydau! Ond tybed gan bwy fydd y p?er i ennill y wobr ddirgel?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Loti Borloti - Torri Ffrindiau

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn ymweld a Beti sy'n drist ar ol iddi ffraeo gyda'i ffrind gorau Ani gan fod y ddwy eisiau canu'r un gan mewn cystadleuaeth yn yr ysgol. Felly mae Loti yn helpu Beti i ysgrifennu can am ei chyfeillgarwch gydag Ani a chreu blwch gemwaith arbennig i'w roi iddi'n anrheg. Ar ddiwedd y rhaglen mae Beti ac Ani yn ffrindiau unwaith eto.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Igam Ogam - Methu Cysgu

Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Da 'Di Dona - Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Ahoi! - Ysgol Nant Caerau, Caerdydd

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Nant Caerau sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Kung Fu Panda, Ci Da, Chwarter Call, CIC, Pat a Stan, Gwboi a Twm Twm.

08: 00
Y Brodyr Adrenalini - Danedd Draciwla

Cart?n gwallgof yng nghwmni'r Brodyr Adrenalini o Rend?osia. Mae Xan, Adi ac Enk yn cyflawni campau peryglus ac yn mwynhau anturiaethau o bob math.

08: 10
Y Dyfnfor - Swyn y Seiren

Mae Diafol Daniels yn meddwl ei fod yn hela seiren - creadur chwedlonol sy'n twyllo morwyr gyda'i llais swynol. Mae'r teulu Nekton yn darganfod mai morfil prin gyda llais unigryw sy'n gwneud y s?n a rhaid iddynt achub ei fywyd.

08: 30
Kung Fu Panda - Y Chwalfa Fawr

Mae dau o'r croc-ladron yn cael ffrae enfawr o flaen Po a Mr Ping, ond buan y daw pawb i sylweddoli nad oes neb yn hapus ac mae Po yn gwneud popeth yn ei allu i adfer y sefyllfa.

08: 50
Ci Da

Bydd Dafydd a Neli yn cwrdd a theulu o'r Bala sy'n hyfforddi c?n defaid, bydd Neli'n cael noson mewn gwesty moethus i g?n, bydd Harri a Taylor yn adolygu gadjets a bydd Neli'n yn cael ei hyfforddi i 'wrando'!

09: 10
Chwarter Call

Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r Windicnecs, Y Ditectif a chriw Pop Ffactor.

09: 25
CIC

Y tro yma, mae Owain a Heledd yn cael gwers rhwng y pyst gyda golwr Cymru, Owain Fon Williams; cawn gipolwg ar y gamp Paralympaidd Goalball a thim pel-droed Pwllheli fydd yn gwneud Sialens y Sgwad.

09: 45
Pat a Stan - Seibrsloth

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig

09: 50
Gwboi a Twm Twm - Cipio'r Cwpan

Mae Leni a Gwg yn ceisio cael gafael ar gwpan arbennig Gwboi a Twm Twm sydd byth yn wag.

10:00 Dathlu

Dathlu - Tina Evans

Cyfle arall i weld y gyfres o 2010 yng nghwmni Nia Parry a Leah Hughes sy'n trefnu dathliadau syrpreis ar gyfer pobl arbennig. Heddiw, tro rhywun o Gwm Gwendraeth yw hi i ddathlu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

10:30 Cymry'r Cant: Hugh Llanfairfechan

Cymry'r Cant: Hugh Llanfairfechan

Stori'r entrepreneur Hugh Lloyd Jones o Lanfairfechan sy'n 101 oed. Roedd yn faer Aberconwy am gyfnod. Yn ei eiriau ei hun, roedd popeth roedd yn ei gyffwrdd yn gwneud pres iddo. Hugh wasgodd y switsh mawr i roi trydan i dref Llanfairfechan am y tro cyntaf erioed. Fe gawn ni hefyd glywed y stori ryfeddol am ei gysylltiad a D-Day. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2015.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Croeso i Gymru

Croeso i Gymru

Boed iddynt ddod ar wyliau neu i fyw, lifestyle choice sy'n denu Saeson i Gymru wrth i chwilio am fywyd gwell. Ond, yn draddodiadol, ffordd-o-fyw yw bywyd yng nghymdogaethau'r Gymraeg lle mae'r gymuned wrth galon popeth. Sut le bydd cefn gwlad y dyfodol, tybed - lle sy'n blaenoriaethu dewis yr unigolyn neu gyd-gerddediad cymdeithas?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Ward Plant

Ward Plant

Dr Tomos sy'n gofalu am gleifion bach Ward Plant Ysbyty Gwynedd heddiw. Gynt o'r band Y Bandana, mae e bellach yn hyfforddi i fod yn ddoctor teulu ac yn trin claf sydd o bosib yn dioddef o feningitis.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Cynefin

Cynefin - Castell Newydd Emlyn

Bro Emlyn sydd yn mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yr wythnos hon wrth iddyn nhw fynd ar drywydd rhai o straeon difyr, cudd a gwaedlyd yr ardal. O ddreigiau tanllyd a rhyfeloedd gwaedlyd i ddiwydiannau a chrefftau traddodiadol, mae Bro Emlyn yn frith o straeon difyr. Yn ogystal a chymryd rhan yn ras flynyddol cwryglau Cenarth, byddant yn darganfod pwy, neu beth, oedd y Wiber, cyn cael taith freintiedig o amgylch eglwys go arbennig yn hen Wersyll Rhyfel Henllan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Ffermio

Ffermio

Bydd y criw yn edrych ar arwyddocad cyhoeddiad Michael Gove, AS i ffermio yng Nghymru ac yn dilyn Aled Jones yng Nghynhadledd Amaeth Rhydychen. A bydd Alun yn gweld sut mae hen grefft yn hwb i achos da yn ardal Pandy Tudur.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Chwaraeon y Dyn Bach

Chwaraeon y Dyn Bach

Yr wythnos hon bydd James Lusted yn siarad a Deio Brunelli a Troy Maclean am bwysigrwydd chwaraeon yn Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth, ac yn cyfarfod y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones o Gaerdydd. Bydd Brian Roberts o Danygrisiau hefyd yn mynd ar wib - nid yn ei gadair olwyn, ond mewn car rasio a bydd yn son am sut y torrodd record byd hefo beic pedair olwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Mewn cyfres arbennig fe fydd Iolo Williams yn teithio ar hyd y Great Barrier Reef i ddysgu am iechyd y riff. Yn y drydedd bennod, bydd Iolo yn teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod, cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd a coalas gwyllt. Bydd Iolo hefyd yn deifio ar hyd un o ddarnau cwrel mwya'r byd - y Monolith, ac yn cwrdd ag un o ddisgynyddion llwyth cynfrodorol lleol a arferai hela ar y riff, i ddarganfod mwy am eu perthynas arbennig a'r lle.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:00 O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno

O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno

Rhaglen ddogfen am fam ifanc a'i babi sy'n fyddar.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Ceffylau rasio 'National Hunt' sy'n serennu yn rhaglen ola'r gyfres sy'n dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. Bydd y cyflwynwyr Brychan Llyr a David Oliver yn cwrdd a Janet Davies a'i cheffylau ym Mro Morgannwg. Bydd Brychan yn gweld sut mae'r ceffylau yn cael eu hyfforddi gyda'r hyfforddwr enwog Evan Williams a bydd David yn ymweld a'r ebolion newydd. Byddwn yn gweld y ceffylau yn rasio ac yn cystadlu ac yn holi sut deimlad yw'r ennill a'r colli.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

Jude Cisse: Y WAG ar Wyliau

Yn rhaglen olaf y gyfres mae Jude yn ein gwahodd i'r haul unwaith eto gan fynd a ni i'w hail gartref yn Marrakech, Morrocco; Villa Jude. Mae Jude yn teimlo'n gyfforddus iawn ynghanol diwylliant Gogledd Affrica ac mae'n mynd a ni i'r souks i fargeinio, ac i glybiau nos traddodiadol i ddawnsio. Ar ddiwedd y gwyliau mae'n paratoi ar gyfer photo shoot arbennig yn y villa ar gyfer cylchgrawn OK! Mae'r lluniau'n plesio ac mae'r pennawd yn denu lot o sylw - 'Rwy'n obeithiol y bydda i'n priodi eto, rwy'

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:45 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Sgorio

Sgorio - Met Caerdydd v Seintiau Newydd

Mae hi'n fis Ionawr ond mae hi eisoes yn amser am ffeinal gyntaf 2018 wrth i Dylan Ebenezer, Nicky John ac Owain Tudur Jones baratoi ar gyfer rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Met Caerdydd a'r Seintiau Newydd fydd yn herio ei gilydd ar Goedlan y Parc yn Aberystwyth gyda'r gic gyntaf am 5.15. Dyma ymddangosiad cyntaf erioed myfyrwyr Met Caerdydd yn rownd derfynol Cwpan y Cynghrair ond fydd hi ddim yn hawdd codi eu tlws cenedlaethol cyntaf wrth wynebu'r deiliaid o Groesoswallt sydd eisoes wedi co

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 3 Lle

3 Lle - Ryland Teifi

Mewn rhaglen o 2010, Ryland Teifi sydd yn ein tywys o gwmpas tri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd - Llechryd, Gorllewin Iwerddon a'r Barri.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Noson Lawen

Noson Lawen - Theatr Bryn Terfel Bangor 2

Bethan Gwanas sy'n cyflwyno gwledd o adloniant i gynulleidfa groesawgar yn Theatr Bryn Terfel, Pontio. Yn perfformio mae Elfed Morgan Morris, Y Welsh Whisperer, Cordia, Ensemble Seindorf Deiniolen, Cor Dre, Glesni Fflur a Gethin Fon, Eve Goodman a Gwilym.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil - Sophie a Rhys, Deiniolen

Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Rhys a Sophie o Ddeiniolen. Fydd y darpar bar priod yn gwybod dim byd am y trefniadau a bydd yn rhaid i'r criw drefnu'r diwrnod pwysig am #5,000 - a hynny o fewn ychydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Parch

Parch

Mae diwrnod agoriad swyddogol 'Deli' Elfed ac Oksana wedi gwawrio ac fe ddaw pawb ynghyd i gefnogi'r fenter newydd. Bydd Mr Jarman yn manteisio ar yr achlysur i gwyno bod Myfanwy yn helpu Gethin i ymgartrefu yn y gymuned ac fe ddaw'n amlwg bod presenoldeb Gethin, a'r atgofion am farwolaeth Sioned Trefor, yn agor hen glwyfau i Llinor hefyd. Tra bod Eurig yn parhau yn ddifrifol wael yn yr ysbyty mae Terwyn yn trefnu ei angladd cyntaf ond bydd ei ddiffyg profiad yn arwain at drafferthion ychwaneg

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Stand Yp

Stand Yp - Dan Thomas

Heno, y comediwr o Abertawe, Dan Thomas, sy'n adrodd straeon teuluol ac yn son am ei gysylltiadau a'r Free Wales Army mewn sioe wedi'i recordio yn Theatr Richard Burton, Caerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

00:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?