S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Cywion Coll

Mae Sara'r iar wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu holau, ond mae'r cywion yn dianc a mynd ar antur o gwmpas y fferm. A ddaw Jaff o hyd iddynt?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Cwpwrdd Cadi - Y Gloch Dan

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Dannedd Diflas

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau dannedd, ac yn dysgu bod hyd yn oed mynyddoedd yn gallu dioddef o'r ddannodd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Meripwsan - Poeth

Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Rapsgaliwn - Mel

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

07: 25
Twm Tisian - Mabolgampau

Mae Twm Tisian yn barod am y Mabolgampau. Ond mae ei disian yn achosi tipyn o broblemau iddo. A fydd Twm yn llwyddo i beidio a thisian ac ennill y ras?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ysbyty Cyw Bach - Tonsils

Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Sara a Cwac - Y Pwmp

Mae rhywbeth yn digwydd i feic Sara, ac yn y Siop Feics maen nhw'n darganfod pwmp arbennig iawn.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Sglefren For M

Mae Sglefren For Mwng Llew anferthol yn llwyddo i gael ei dentaclau hir wedi eu clymu o amgylch rhannau o injan yr Octofad wrth i Ira weithio arni.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ty Mel - Morgan y Casglwr

Mae Morgan yn dysgu sut mae creu casgliad o bethau arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio dal annwyd

Mae'r Dywysoges Fach yn colli'r picnic gan ei bod wedi dal annwyd ac yn gorfod aros yn y gwely.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. Tybed allith Guto ddefnyddio'r union gem honno i'w rhwystro rhag cael eu dal gan Mr Cadno?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Peiriant Anhygoel Wali Odl

Mae'n ben set ar Oli - gormod i'w wneud a dim digon o amser i'w wneud o! Mae hi'n penderfynu defnyddio'i sgwter i helpu gyda'r gwaith o lanhau T?r y Cloc. Ond o! Weithiau mae gormod o frys yn ein harafu! Yna daw Roli heibio efo stori wych am beiriant anhygoel g?r Anti Poli - sef Wali Odl. Hwn oedd y peiriant mwyaf bondibethma, gwych ych sanau sych yn y byd i gyd! Ac ydy - mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi! Hwre! Mae 'na gan newydd ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Can y Cwmwl

Pan fo Alma'n anghofio can, mae Popi yn awgrymu mynd i Gastell y Caneuon Coll.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Sel Garej Stiw

Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y sel garej mae'r teulu'n ei chynnal

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Mrs Gwrach

Mae'r Frenhines Rhiannon yn darllen llyfr i Mali a Ben am wrach gas felly mae Magi Hud yn mynd a nhw i gwrdd a gwrach go iawn sy'n byw yn y goedwig. Ond mae Magi Hud yn anghwrtais i'r wrach a dydy'r wrach ddim yn hapus o gwbl!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Holi Hana - Sut Mae'r Ardd Yn Tyfu

Mae Katie'r gath yn teimlo'n aniddig achos fod pawb yn dda am wneud rhywbeth heblaw hi. Pan mae'r plant eraill yn penderfynu cystadlu i greu gardd-eco nid yw Katie yn dangos fawr o ddiddordeb er ei bod yn brysur yn helpu Owen a Beti yn eu gardd nhw a'i thad yn ei ardd yntau. Mae Francis yn pledio arni i'w helpu ar ol sylweddoli fod Katie yn arddwraig dda iawn ac maen nhw'n ennill y gystadleuaeth.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Wrth yrru drwy dwll yn y wal, mae Bach yn darganfod ystafell ddirgel.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Cartref Newydd Iola

Mae Iola'r iar yn penderfynu ei bod am symud ty. A fydd hi'n darganfod lloches newydd, neu a fydd hi'n sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartref?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Cwpwrdd Cadi - Yr Afon A'r Afanc

Mae Cadi a'i ffrindiau'n datrys dirgelwch yr afon sych.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Blero'n Colli Balwn

Mae Blero wrth ei fodd efo bal?ns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod yn hedfan ymhell, bell i'r awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Chwaraeon

Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Ysbyty Cyw Bach - Sbotiau

Mae Jangl yn 'sbotiau i gyd ac mae'n rhaid i Ddoctor Mair ddod o hyd i'r achos.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Digbi Draig - Adenydd Ysblennydd

Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n 'Adenydd Ysblennydd' ceidwad Pen Cyll. Ond pwy fydd ei bartner ffyddlon?

11: 25
Twm Tisian - Ble Mae Dillad Twm Tisian?

Mae Twm Tisian wedi bod yn golchi ei ddillad ac mae'n eu hongian nhw ar y lein ddillad i sychu. Ond mae'r gwynt cryf yn chwythu ei ddillad oddi ar y lein!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Rapsgaliwn - Bara

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sara a Cwac - Ofn y Grisiau

Mae Sara a Cwac yn ceisio helpu Sion gyda'i ofn o'r grisiau.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Pobol Porthgain

Pobol Porthgain

Tymor ysgol newydd ac mae Meryl yn mynd a Rhodri 'nol i'r ysgol. Mae Robert Jones y pysgotwr allan ar y mor yn ei gwch newydd. Ac mae'r pentref i gyd yn dod ynghyd i ddathlu achlysur arbennig gyda Myrfin! Rhaglen ola'r gyfres o 2003.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Evan Jones a'r Cherokee

Evan Jones a'r Cherokee

Yr Athro Jerry Hunter sy'n cyflwyno hanes y Cymro fu'n byw hefo'r Cherokee, nes cael ei dderbyn yn aelod llawn o'r genedl. Heddiw, cawn hanes y Llwybr Dagrau lle bu farw chwarter y genedl.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Dau ffermwr o Fro Ddyfi sy'n teithio'r byd yn profi diwylliannau gwledig ydy Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe. Yn y gyfres yma, maen nhw'n gwireddu breuddwyd drwy fynd ar daith 1500 o filltiroedd i'r Alban - a hynny mewn hen groc o gamperfan. Bydd ambell i her anodd a hosan fudr - a digonedd o brofiadau cofiadwy wrth iddyn nhw fynd ar daith i ddarganfod ffordd o fyw yng nghefn gwlad yr Alban. Yn y bennod yma, maen nhw'n achub hen gamperfan o grafangau'r sgubor gan obeithio cyrraedd Sion Willia

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn coginio pizza yn y gegin, a bydd cyfle i chi ennill pecyn y penwythnos!

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Gwyn a Gwneda yn gorfod wynebu canlyniad goryfed Iola, mae Barbara Morgan yn dechrau corddi'r dyfroedd ac mae Hari'n cael stag go wahanol.

15:30 Tu Hwnt i r Tymbl

Tu Hwnt i r Tymbl

Mae'r Tymbl yn Sir Gaerfyrddin yn llawn o gymeriadau lliwgar ac mewn cyfres o 2001, cawn gwrdd a rhai o'r bobl ddiddorol sy'n byw ac yn gweithio yn y gymuned.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Meripwsan, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Meripwsan - Tywod

Mae Eryn wedi codi castell tywod ac mae?n hedfan ymaith i gasglu addurniadau ar ei gyfer. Mae Meripwsan yn gosod deilen ar y castell ac mae?n dymchwel. Mae?n rhaid iddo ei drwsio!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ysbyty Cyw Bach - Clustiau

Dydy Plwmp ddim yn clywed ac mae angen gromedau yn ei glustiau. Yr ail mewn cyfres newydd i blant sy'n cael gwared yr ofn o fynd i'r ysbyty.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Llety Clud a Hud

Mae Glenys wedi blino ar ei chartref rhewllyd a gwyntog. Mae hi'n penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle.

16: 35
Traed Moch - Oen Bach Mali

Mae Mali ar fin ddechrau'r ysgol ac yn cael cyfle i edrych ar ol oen bach sy'n mynd i lot o drwbl!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
CIC

Cic - y rhaglen deledu i bob ffan pel-droed ifanc. Bydd Tim Merched Cymru yn ein gwahodd i sesiwn hyfforddi, Owain yn herio Heledd mewn gem bel-droed ar lan y mor a bydd tim pel-droed Bethel yn wynebu Sialens y Sgwad.

17: 25
SpynjBob Pantsgwar - Golau'r Nos

Wrth adrodd stori fin nos i Gari'r falwen mae SbynjBob yn codi ofn arno fe ei hun ac mae e'n cael trafferth mynd i gysgu. Mae Cranci'n cynnig ei fod yn prynu golau nos.

17: 35
Cog1nio

Mae'r pum cogydd ifanc o'r Gogledd yn derbyn her gan Aled Williams, prif gogydd Cennin, Biwmares. Bydd un cogydd yn gadael y gegin am byth, a dim ond un all ennill y sialens a derbyn dosbarth meistr gan Aled, a allai fod yn hanfodol wrth symud ymlaen yn y gystadleuaeth.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhaglen o 2009, awn ar daith drwy'r degawdau yng nghypyrddau Buddug Jones o Lanychen. Hefyd, byddwn yn cwrdd ag Awen Teifi, cynllunwraig ifanc o Fethesda sydd bellach wedi ymgartrefu yn Llundain, a chawn olwg yng nghwpwrdd Dewi Foulkes sy'n llawn o ddillad lliwgar a trainers.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Darren Drws Nesa

Darren Drws Nesa

Ym mhennod ola'r gyfres, Darren yw arwr Gemma tra bod Kevin hefyd yn achub y dydd. Mae Debbie'n gwneud cyhoeddiad ac mae pawb yn cael syrpreis.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn dathlu Dydd Miwsig Cymru mewn digwyddiadau arbennig yng Nghaerdydd ac Abertawe. Y telynor Robin Huw Bowen a'r 'Harp Twins' fydd yn ymuno a'r criw am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Teimla Dani fod Britt yn ei chosbi am fod yn anffyddlon i Garry. Aiff pethau'n fler wrth i Tyler geisio rhwystro Mathew rhag siarad gyda Dani.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn - Cyfathrebu

Cyfres Antur yn dilyn criw o anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Lowri Morgan a'r arweinydd antur profiadol Dilwyn Sanderson-Jones sy'n gwthio'r criw i'r eithaf yng nghanol mynyddoedd Eryri. Yn y bennod yma, bydd sgiliau cyfathrebu'r chwech sy'n weddill o dan brawf a bydd sialens newydd yn wynebu'r anturiaethwyr wrth i storm daro'r gwersyll.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra a'u gwesteion, y tenor Robin Lyn a chyflwynydd Priodas Pum Mil, Emma Walford, ar drothwy gem Cymru yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad NatWest.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Craith

Craith

Mae Cadi a Vaughan yn symud ymlaen a'r ymchwiliad wrth iddyn nhw ymweld a Bryn Roberts, perchennog iard sgrap leol. Mae rhwystredigaeth Alun Pryce yn dod i'r amlwg pan mae e'n ymosod ar fan y troseddwr lleol, Tomos Elis.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?