S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Ga i gadw fo?

Mae'r Dywysoges Fach wedi cael penbwl fel anifail anwes, ond pan mae'n tyfu'n froga maeei deulu i gyd yn dod i chwilio amdano gan grawcian yn uchel!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - O'r Cywilydd!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Dawns y Glaw

Mae Morgan yn dysgu bod planhigion angen d?r i dyfu, ond beth sydd i'w wneud yn ystod cyfnod o dywydd sych?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

07: 15
Heini - Pobi Bara

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n Pobi Bara.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 30
Digbi Draig - Y Camera Hud

Ar ol darganfod hen gamera hud mewn dror llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. Ond y trafferth yw nid cymryd lluniau yn unig mae'r camera.

07: 40
Sam Tan - Ras Torri Record

Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. Mae Norman yn penderfynu adeiladu twr enfawr o duniau ffa pob ac eistedd ar y top tra bod Derec yn teithio mewn bath ar hyd y stryd. Ond mae problem enfawr, mae Norman yn hongian o'r bont. Pwy sy'n dod i'w achub a phwy sy'n torri record?

07: 50
Sblij a Sbloj

Cyfres newydd am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj, yn eu hymgyrch i ddarganfod llythrennau cudd o'u cwmpas. Yn y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! Maent yn mynd ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Cegin Cyw - Rocedi Ffrwythau

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Heti a Nel wrth iddyn nhw wneud rocedi ffrwythau yn y gegin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Y Da, Y Drwg a'r Gwirion

Mae'r plant yn symud gwartheg ar hyd y paith.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Dail

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Y Mynydd

Heddiw mae 'na stori am fynd yr holl ffordd i ben y mynydd. Beth sydd i'w weld oddi yno tybed? Wel, mi fydd Marcaroni'n dweud wrthym ni yn ei gan newydd fendibompom!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Dwylo'r Enfys - Twm

Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Tybed a fedran nhw ddod o hyd i'r dinosoriaid gwyllt sydd yn cuddio yn y perthi a'r aur gwerthfawr sy'n cuddio o dan y d?r?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Acwariwm Stiw

Tra bo Stiw yn mynd i'r acwariwm, mae Elsi'n aros adre' i chwilio am ei hoffi dedi sydd ar goll. Er mwyn codi calon Elsi mae Stiw'n creu acwariwm, a tybed pwy sy'n dod i'r golwg yn yr acwariwm?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Natur Beth

Mae Beth yn dwlu ar ran arbennig o'r cefnfor a phan gaiff ei dinistrio gan storm enbyd adnewydda hi'n berffaith. Pan ddechreua Natur newid pethau yn naturiol nid yw Beth yn hapus, mae eisiau i bopeth sefyll yn llonydd ond dysga fod rhaid cael newid ac esblygiad a bod newid yn gallu bod yn dda.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Diwrnod Sticlyd Nodi

Mae Nodi yn edrych ymlaen at flasu teisen driog Mr Simsan, ond mae rhywun wedi dwyn y triog!

09: 45
Tecwyn y Tractor - Lladron Wyau

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Yr Ysgol - Cadw'n Heini

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cadw'n heini a bydd Taliesin yn cael gwers nofio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Cwpwrdd Cadi - I Mewn I'r Gol

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Blero yn Mynd i Ocido - Tonnau'r Ystlum

Mae Blero'n methu deall pam bod rhywun neu rywbeth arall yn dynwared pob s?n mae o'n ei wneud.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Am Ddiwrnod Rhyfedd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Nico Nog - Hela llygod

Mae Nico a'i ffrind Rene yn helpu Dad i hela llygod ond tybed ydyn nhw'n llwyddo i ddal llygoden?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu Gyda Cyw

Dysgu Gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Fflic a Fflac - Picnic & Pacio'r fasged

Dyma raglen llawn canu a bwyd! Elin, Fflic a Fflac sydd yn y Cwtch yn cael picnic, yn defnyddio'r bwyd i ymarfer eu cyfrif ac yn canu can amdani. Amser stori sydd i ddilyn ac yna hyd yn oed fwy o ganu gan Fflic a Fflac.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Byddwn yn mynd ar antur i'r traeth heddiw yng nghwmni'r rhif 6.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Darllen 'Da Fi - Dymuno, Dymuno Daw'n Wir

Mae Mrs Migl Magl yn mynd am bicnic a chawn hanes Twm a Tansi'n mynd am dro ac yn penderfynu dymuno am beth yr hoffent fwyaf yn y byd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Y Diwrnod Mawr - Cai

Mae Cai wrth ei fodd yn mynd i'r ysgol ond ar y penwythnosau mae e'n cael cyfle i dreulio amser yn mwynhau ei hobiau, ac mae'n si?r mai ei ddiddordeb pennaf yw cerddoriaeth Ska ac mae o'n teithio'n helaeth i wrando ar wahanol grwpiau yn yr ardal. Ar ei ddiwrnod mawr bydd yn cael y fraint o fynd ar y llwyfan i berfformio gyda gr?p Ska go arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Morgrug yn Cydweithio?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn clywed pam mae morgrug yn cydweithio.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Mererid Hopwood

Gellir dweud bod pob carreg ym mhob clawdd yn ardal Pen Caer yng ngogledd Sir Benfro ag arwyddocad i'r bardd Mererid Hopwood. Er iddi gael ei magu'n Nghaerdydd mae ardal Pen Caer yn llawn atgofion plentyndod iddi. Bydd Mererid yn mynd am dro yn yr ardal hyfryd hon yng nghwmni Iolo Williams ac yn son am chwedlau a chwedloniaeth leol o Oes y Saint hyd heddiw. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2003.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Fferm Ffactor: Selebs

Fferm Ffactor: Selebs

Bydd dau dim newydd o selebs yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn tasgau amaethyddol. Y tro yma, bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn mynd benben a'i gilydd ar y cwrs tractor, a bydd y DJ Dyl Mei a chyflwynydd y tywydd Sian Lloyd yn gorfod bwyta pob math o bethau yn y dasg adnabod cig! Bydd enillwyr y rhaglen yma yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol i frwydro am deitl Fferm Ffactor a gwobr ariannol ar gyfer elusen o'u dewis.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Mae'r 'Mistress Wilful', llong hwylio'r actor John Pierce Jones, wedi cyrraedd Caernarfon yn ddiogel. Yn yr ail o ddwy raglen, cawn weld sut hwyl gaiff John a Dilwyn Morgan, ei hyfforddwr, wrth fynd a'r Feistres o amgylch arfordir Ynys Mon.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, yn cynnig tips steilio, a chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Carla'n dweud ei chyfrinach wrth John Albert ac mae Iola'n bygwth troi byd ei rhieni'n wyneb i waered.

15:30 Cledrau Coll

Cledrau Coll - Cledrau'r Pyllau Glo

Bydd Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn ymweld a hen linellau rheilffyrdd pyllau glo de Cymru yn y rhaglen hon o 2000.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Nico Nog, Sam Tan, Digbi Draig, Gwdihw.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Robot Sychedig

All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Does dim modd cael yr olwynion i droi o gwbl felly i ffwrdd a fo i Ocido i chwilio am yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Nico Nog - Hela llygod

Mae Nico a'i ffrind Rene yn helpu Dad i hela llygod ond tybed ydyn nhw'n llwyddo i ddal llygoden?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Sam Tan - Antur yn yr Awyr

Mae rhywun neu rywbeth yn cnoi trwy geblaua a rhaffau ym Mhontypandy ac maen nhw ar fin cael eu dal ar daith mewn balwn!

16: 30
Digbi Draig - Reid Dreigiol Aruthrol

Mae Teifon yn helpu Glenys i dacluso a chlirio eu cartref. Mae'n dod o hyd i'r lle perffaith i adael eu trugareddau - ty-coeden Cochyn!

16: 45
Gwdihw

Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi c?n a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwningen sy'n anhwylus.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Y Gwyll

Mae Ant a Fontaine yn gorfod osgoi cael eu dallu wrth geisio achub eu rhieni rhag pysgodyn rhyfedd sydd a golau llachar iawn. Mae pob pysgodyn wedi cael ei ddenu gan y golau hypnotig ond a fydd y bechgyn yn gallu achub y dydd?

17: 25
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Dwyn Gwenyn

Mae'r cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm sydd yn cynhyrchu mel gan fod nifer o'r gwenyn yno wedi cael eu dwyn dros nos! Wrth fynd i chwilio am y gwenyn maen nhw'n dod o hyd i gaffi lleol sydd yn gwerthu mel. Maen nhw'n amau bod yna gysylltiad rhwng y gwenyn sydd ar goll a'r holl fel newydd sydd yn cael ei werthu yn lleol. Oes yna gysylltiad tybed?

17: 35
Ffrindiau am Byth

Cyfres yn dilyn disgyblion o ysgolion cynradd ardal Cwm Tawe wrth iddyn nhw gymryd y cam pwysig a chyffrous i Ysgol Gyfun Ystalyfera. Yn y rhaglen heddiw, mae'r ffrindiau'n mynd yn ol i'r ysgol gynradd ac mae pethau'n mynd dros ben llestri wrth iddynt gysgu yn nhai ei gilydd

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn - Cyfathrebu

Cyfres Antur yn dilyn criw o anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Lowri Morgan a'r arweinydd antur profiadol Dilwyn Sanderson-Jones sy'n gwthio'r criw i'r eithaf yng nghanol mynyddoedd Eryri. Yn y bennod yma, bydd sgiliau cyfathrebu'r chwech sy'n weddill o dan brawf a bydd sialens newydd yn wynebu'r anturiaethwyr wrth i storm daro'r gwersyll.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Bydd dau gyn-chwaraewr rhyngwladol ar soffa'r rhaglen gylchgrawn bel-droed, wrth i Kath Morgan a Malcolm Allen ymuno a Dylan Ebenezer. Bydd Sioned Dafydd yn holi Jayne Ludlow, cyn-seren Arsenal a rheolwr tim merched Cymru, mewn cyfweliad arbennig. Yn ogystal a'r goliau o Uwch Gynghrair Cymru JD, cawn drafod holl straeon y byd pel-droed o Gymru a thu hwnt.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Sgwrs a chan gan y gantores Heather Jones, a byddwn yn siarad a gwylwyr sydd wedi cwrdd a'u cariadon ar y we.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A oes unrhyw obaith y gwnaiff Garry faddau i Dani? Mae gan Eifion rywbeth i'w gyfaddef wrth Cadno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Cyfres newydd. Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o #10,000. Yn mynd am y jacpot yr wythnos hon mae'r ffrindiau Alaw Hughes ac Annest Wheldon a Leon Welsby a Jordan Hughes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Dafydd Iwan

Dafydd Iwan

Ffilm-ddogfen ddadlennol o 2013 am y perfformiwr, y gwleidydd a'r pregethwr Dafydd Iwan, wrth iddo droi'n 70 mlwydd oed. Bu'n cenhadu a diddanu cynulleidfaoedd ers hanner canrif a mwy a bu'n amlwg iawn ar deledu ac ar lwyfan. Mae'r ffilm hon yn tynnu cwr y llen ar y ffigwr cyhoeddus, gan ddatgelu rhai o'i emosiynau dyfnaf. Wrth ei ddilyn o gyngerdd i gyngerdd, o westy i bregeth, ac wrth dreulio amser yn ei gartref, dyma bortread gonest ac agos-atoch o ddyn sydd wedi dewis byw yn llygad y cyhoedd

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb

Rownd gynderfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru fydd yn cymryd y sylw'r wythnos hon. Wedi tymor o gystadlu brwd, bydd pedwar tim ucha'r gystadleuaeth yn mynd benben a'i gilydd er mwyn cael cyfle i chware yn y ffeinal ymhen pythefnos.

23:15 Y Ditectif

Y Ditectif

Deugain mlynedd yn ol fe wnaeth yr heddlu ddatgelu bod 'na griw yn cynhyrchu ac yn dosbarthu LSD o gefn gwlad Gorllewin Cymru i weddill y byd. 'Operation Julie' oedd un o'r ymchwiliadau cudd mwyaf yn hanes yr heddlu ym Mhrydain. Mali Harries fydd yn dysgu am dystiolaeth yr achos ac yn clywed sut effaith gafodd yr ymchwiliad ar fywydau'r ditectifs.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?