S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Rachael

Yr wythnos hon mae Rachael yn galw draw i chwarae gyda Dona Direidi. Mae hi'n cyrraedd yn ei gwisg ddawns ond mae Dona yn esbonio nad yw hi'n gallu dawnsio'n dda ac mae Rachael yn cynnig ei helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Tili a'r Sbloetsh

Mae gan hoff ffrog Tili sbloets mawr arni ac mae Tili yn drist iawn. Er gwaethaf ceisio cael gwared a'r sbloets efo d?r a sebon a chaneuon swnllyd does dim byd yn gweithio. Efallai y bydd syniad Fflur yn gwneud y tro!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Ble mae e?

Pam bod popeth yn diflannu ym myd Ig Og, yn enwedig ei bwyd? Dyma antur arall i ddod o hyd i'r lladron.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Brodyr Coala - Bag Newydd Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

07: 15
Y Diwrnod Mawr - Cati

Mae Cati'n hoffi dysgu am wahanol bethau. Dyna pam mae hi'n hoff iawn o amgueddfeydd. Ar gyfer ei Diwrnod Mawr mae Cati'n ymweld a dinas Lerpwl ac amgueddfa arbennig sydd yno - Amgueddfa'r Byd. Mae hi'n mynd yno ar dren ac yn aros mewn gwesty. Mae Cati'n cael Diwrnod Mawr ac mae wrth ei bodd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Llew

Mae Mwnci'n credu ei fod yn gallu rhuo'n dda ond mae'r pryfyn yn anghytuno. Ar ol clywed ei ffrind Llew yn rhuo mae Mwnci'n gwybod bod lot o waith caled da fe i'w wneud. Mae Llew yn fodlon chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Mae Brenin y Jwngl yn dangos i Mwnci a ni beth mae'n gallu gwneud ac mae'r rhuo yn bwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Peppa - Y Gampfa

Mae Musus Hirgorn yn mynd a'r plant i ddosbarth yng nghampfa Taid Cwningen. Ar y dechrau mae pawb ychydig yn bryderus, ond dywed Taid Cwningen stori wrth y plant am ei antur yn y jyngl, a chyn hir does neb yn ofnus.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Bert a'i Bawen

Mae Bert yr arth fach yn cael damwain wrth chwarae pel fasged ac yn brifo ei bawen, tra bo Owen yn creu bob math o wahanol ddyfeisiadau newydd yn y swyddfa - a'r un ohonyn nhw'n gweithio'n iawn. Mae'r ddamwain wedi cael effaith ar yr arth fach gan nad yw'n fodlon gwneud unrhyw ymdrech i chwarae gyda'i ffrindiau. Mae Hana'n pwysleisio bod rhaid dyfalbarhau - dyfal donc a dyr y garreg - ac mae Bert ac Owen yn dod i ddeall hynny mewn amser.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Esyllt

Pan mae Esyllt yn fawr, mae hi eisiau gallu coginio fel ei mam-gu. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw bobi cacen.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Yr Heglwr

Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur, ond er mwyn ennill eu bathodynnau rhaid iddynt dynnu llun o'r aderyn hynod-brin hir-goesog Yr Heglwr. Pob lwc ceidwaid!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Abadas - Berfa

Mae'r Abadas yn edrych ymlaen at chwarae gem y geiriau. 'Berfa' yw'r gair newydd heddiw. Pa un o'r anturiaethwyr ifanc fydd yn mynd i chwilio amdano?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Y Diwrnod y daeth dad o hyd i'r Trysor

Mae Dad wedi dod o hyd i drysor. Mae Boris wrth gwrs a'i lygad arno ac felly mae'n esgus bod yn for-leidr ac i ffwrdd ag ef i hawlio'i drysor. A fydd e'n llwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ysgol y Coblynnod

Mae Mali a Magi Hud yn ymuno a Ben yn yr ysgol i goblynnod ac mae'r Coblyn Doeth yn eu rhybuddio nhw rhag defnyddio hud. Mae'r coblynnod bach yn dda iawn yn adeiladu eu teganau ond mae Mali'n cael trafferth nes i Magi ddefnyddio ychydig o hud i'w helpu

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Tylwyth Teg

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu crocodeil. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu crocodeil cardfwrdd mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Trwm

Mae Wbac ac Eryn yn plannu llysiau ond maen nhw'n cael trafferth cofio beth sydd wedi cael ei blannu ble.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Beic Newydd Ned

Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Ar y diwrnod hwnnw mae Ned yn teimlo'n gyffrous ac yn nerfus ar yr un pryd. Ond yn fwy na hynny, mae Ned yn cael antur arbennig yn y fargen!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Prys ar y Traeth

Mae dau blentyn bach yn chwarae ar ymyl y d?r gyda matras blastig a chwch plastig. Seren Siw sy'n eu gweld, ac mae'n mynd yn syth i 'nol Prys Plismon am fod y pethau hyn mor beryglus. Ond tybed ai Huwi Stomp fydd yn peri'r ofn mwyaf i bawb ar y traeth ar y diwrnod yma?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Huwi Stomp 1

Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn galw draw i weld Dona Direidi yn ei chartref pinc. Mae Huwi'n poeni fod y bwrdd adar y mae e wedi ei adeiladu ar gyfer yr adar yn wag. Mae Dona'n cynnig gwneud cacennau bwyd i'r adar.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Chwyddwydr

Mae Ela wedi blino'n lan. A fydd hi'n rhy flinedig i chwarae gem y geiriau? Ymunwch a'r Abadas i weld pwy gaiff ei ddewis i edrych am air newydd Ben ac i weld ble ar yr ynys fydd e.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Syrcas Deithiol Dewi - Byd y Bel

Mae hyfforddwr pel-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld a'r syrcas.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Ailgylchu

Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin drewllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud s?n o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael a'r broblem! Ar ol creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

11: 10
Y Diwrnod Mawr - Teilo

Hogyn bach pum mlwydd oed o Lanuwchllyn yw Teilo ac ar ei Ddiwrnod Mawr mae'n cael cyfle i rannu llwyfan roc gyda cherddor enwog - sydd hefyd yn Dad iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Ynys Broc Mor Lili - Snipyn

Mae Lili yn gwneud ffrind newydd ond yn ei ffeindio hi'n anodd dweud ffarwel.

11: 35
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Ceir cymeriadau newydd sbon fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid a rhai o'r ffefrynnau fel Teulu Siang di Fang, Dai Disgo a Phlismon Preis. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Peppa - Sglefrio

Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio, ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Peppa yn disgyn yn aml.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Perthyn

Perthyn - Sian Rees

Yn yr olaf yn y gyfres yma o 2011, mae Sian Rees ar drywydd hen stori deuluol ei bod hi'n perthyn i Frenin olaf Enlli. Mae taith Sian yn mynd a hi o'r Rhyl, lle bydd hi'n clywed mwy am bel-droediwr go arbennig ac ymlaen i Aberdaron ac Ynys Enlli i geisio canfod ateb i'r cwestiwn sydd wedi ei phoeni erioed - yw hi'n perthyn i'r Brenin? Tybed a fydd Sian yn darganfod atebion erbyn diwedd y daith?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Llyn ac Eifionydd

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno Noson Lawen Llyn ac Eifionydd gyda llu o artistiaid amrywiol o'r ardal. Gyda Gwyneth Glyn, Twm Morys, Teulu Hendre Cennin, Anni a Megan Llyn, Patrobas, Cor yr Heli, Alaw Tecwyn a Chor Aelwyd Chwilog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n busnesa ym mywydau dau gwpwl arall. Diddordeb mawr Jac a Mair o Grymych yw hen dractorau tra bod Enid a Dennis o Lanrwst yn mwynhau eisteddfodau. Cyn i Stifyn gael cyfle i ddweud 'Jac, yn y bocs', mae Jac yn datgelu mai cyfrinach ei briodas hapus a Mair yw ei fod e ddim ond gartre' ar benwythnosau. Mae Enid yn disgrifio Dennis fel gwiwer gan ei fod yn cadw llawer gormod o bapurach o gwmpas y ty. Brwydr ddifyr iawn am #1000!

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Tips ffasiwn gan Huw Fash a digon o gyngor meddygol gan Dr Ann.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Gwanas i Gbara

Gwanas i Gbara

Yn 2010 y darlledwyd y gyfres hon, sy'n llawn lliw a blas bywyd Affrica. Bethan sy'n teithio 'nol i bentref Gbara i gwrdd a rhai o'i chyn ddisgyblion ac yn gweld sut mae bywyd wedi newid yn y pentref ers iddi weithio yno 25 mlynedd yn ol

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Y Diwrnod Mawr, Ynys Broc Mor Lili, Guto Gwningen, Cacamwnci.

16: 00
Peppa - Y Cloc Cwcw

Mae Dadi Mochyn yn weindio hen gloc cwcw. Wrth i'r cloc daro'r awr mae aderyn pren yn nedio allan gan ysgwyd ei adenydd a chanu 'Cwcw!'

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Y Diwrnod Mawr - Teleri

Dyw Teleri erioed wedi ymweld a fferm ac ar ei Diwrnod Mawr dyna'n union beth a wna. Nid unrhyw hen fferm ychwaith, ond yr union fferm lle cafodd ei ffrind pennaf - ei Nain - ei magu yn ardal Llandrillo ger Corwen.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ynys Broc Mor Lili - Tartan Gwymon

Mae hen lwy bren ar y traeth yn ysbrydoli Nonna Moc i goginio ei phei gwymon enwog. Mae Morgi Moc yn mynd a Lili i chwilio am wymon ond aiff yn rhy bell a chael ei ddal gan y llanw.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes Ras y Tywyllwch

Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn y nos i chwilio am bryfed tan i oleuo'i stafell hi. Ond buan maen nhw'n darganfod nad Nel ydy'r unig un sydd ofn y tywyllwch.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cawn gwrdd a chymeriadau newydd fel Mr Pwmps, Wil Ffarm a Siwpyrtaid a rhai o'r ffefrynnau fel Teulu Siang di Fang, Dai Disgo, a Phlismon Preis. Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Chwarter Call

Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r 'Windicnecs' a chriw 'Yr Unig Ffordd Yw'. Ydy Owen ar fin datgelu ei deimladau wrth Poppy?

17: 20
Kung Fu Panda - Po yn Clybio

Mwy o anturiaethau gyda King Fu Panda.

17: 45
Rygbi Pawb

Rownd gynderfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru fydd yn cymryd y sylw'r wythnos hon. Wedi tymor o gystadlu brwd, bydd pedwar tim ucha'r gystadleuaeth yn mynd benben a'i gilydd er mwyn cael cyfle i chware yn y ffeinal ymhen pythefnos.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhaglen o 2004, bydd Aled Samuel yn edrych ar gartref hynafol o'r 16eg ganrif yng Nghaerdydd; un o dai hanesyddol pwysicaf Cymru, Ty Sger ger Porthcawl, a thy teras traddodiadol sydd wedi cael ei drawsnewid.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Lowri angen arian ac mae'n brysur iawn yn prisio eitemau i gael eu gwerthu ar y we. Chwarae teg i Robbie, mae yntau'n barod i helpu drwy dynnu lluniau o'r pethau fydd yn mynd ar werth yn ogystal a chyfrannu rhai o'i hoff deganau. Mae Rhys mewn mwy o boen nag y mae'n fodlon ei gyfaddef ac fe fydd yn dipyn o her iddo fod yn barod i gymryd rhan yn y ras, ond mae'n benderfynol o wneud hynny. Daw mwy o newyddion drwg i Meical a Michelle - y tro yma o gyfeiriad y dyn treth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Dai Jones a Meleri Williams fydd yn sgwrsio am gyfres newydd Cefn Gwlad, a chawn weld arddangosfa o anifeiliaid Lego!

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Colin yn llwyddo i anafu ei gefn wrth chwarae 'charades'. A wnaiff Ffion dderbyn arian budur Dani?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Mae Nicky wedi cael llond bol ar yr agweddau cul a'r bwlian homoffobaidd gan rai o'r disgyblion, a gyda than yn ei bola i amddiffyn Macsen, mae'n dechrau gr?p LGBT+ yn yr ysgol. Mae Donna'n cael profiad dirdynnol wrth ymweld a Colin yn yr ysbyty, ac mae'n gorfod derbyn nad yw e'n mynd i wella dros nos. Wrth i Aled geisio ail-gydio yn ei fywyd, daw bygythiad arall iddo, ond un peryglus y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Pawb a'i Farn

Pawb a'i Farn - Llanfair Caereinion

Daw'r rhaglen heno o Lanfair Caereinion gyda Dewi Llwyd yn llywio'r drafodaeth. Ymysg y panelwyr a fydd yn ateb cwestiynau gan bobl yr ardal mae Jane Dodds, AC Democratiaid Rhyddfrydol; Sion Jones ar ran Llafur; yr ymgynghorydd busnes a chyfarwyddwraig anweithredol Ann Beynon a Phrif Weithredwr Mudiad Meithrin Dr Gwenllian Lansdown Davies.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Bydd dau gyn-chwaraewr rhyngwladol ar soffa'r rhaglen gylchgrawn bel-droed, wrth i Kath Morgan a Malcolm Allen ymuno a Dylan Ebenezer. Bydd Sioned Dafydd yn holi Jayne Ludlow, cyn-seren Arsenal a rheolwr tim merched Cymru, mewn cyfweliad arbennig. Yn ogystal a'r goliau o Uwch Gynghrair Cymru JD, cawn drafod holl straeon y byd pel-droed o Gymru a thu hwnt.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?