S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Anghenfil yn y Sied

Mae'r cywion bach yn darganfod anghenfil mawr oren yn y sied, ac mae'n bwyta Heti. A fydd yr anifeiliaid yn llwyddo i'w hachub mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - 'Dwi isio beic

Mae'r Dywysoges Fach eisiau beic dwy olwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Celwyddog

Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc, ond yn dysgu'n fuan mai peth gwirion iawn ydy credu llwynog celwyddog

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Brensiach y Blodau

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Yr Ymweliad

Mae'n ddiwrnod pwysig yn yr ysgol, ac mae yna rywun arbennig yn dod ar ymweliad. Ond pwy tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Potyn Hud

Mae Meic yn ceisio gwneud potyn ei fam yn harddach ar gyfer y sioe Gwneud a Dangos trwy ei baentio, ei lenwi gyda blodau, a hyd yn oed honni ei fod yn botyn hud! Ond mae'n rhaid iddo ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl.

07: 15
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Nico Nog - Gwers i Lowri

Ffrind i Nico ydy Lowri, ond mae hi'n iau na fo, ac mae Nico wrth ei fodd yn rhoi gwersi sut i redeg ar ol pel iddi. Ond yn wahanol i Nico, tydi Lowri ddim yn awyddus i faeddu mewn pyllau d?r a ffosydd mwdlyd!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Digbi Draig - Gemau Pen Cyll

Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau ac yn ennill pob gem yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond wrth i bawb gystadlu mae'n edrych yn debyg nad yw mor wych a hynny wedi'r cyfan.

07: 45
Twm Tisian - Glaw

Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Siwpyr Nen 'Syn

Mae'r Cymylaubychain wedi cael syniad gwych. Maen nhw am fynd am bicnic. Tybed sut ddiwrnod fydd hi?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Crads Bach y Traeth - Amser Te

Mae'r gwenoliaid bach yn llwglyd ac mae Osian Oen yn bwyta'n ddi-stop. Dim ond un peth sydd ar feddwl crads bach y traeth heddiw - bwyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Trafferth yn y Tywod

Mae Cadi a'i ffrindiau'n teithio i ddiffeithwch Arabia ac yn cwrdd a chamel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Ceir

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Adlais

Daw Yncl Roli a stori am Seimon Swnllyd oedd yn rhy swnllyd un diwrnod. Roedd o mor swnllyd, fe gollodd ei adlais! Beth yw adlais - mae Marcaroni'n gofyn? Pan gaiff wybod mae ei drwyn o'n cosi a'i bengliniau'n crynu - achos mae 'na gan ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Bach a Mawr

Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad yw e'n bwriadu eu dilyn!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Stiw y Ditectif

Mae Stwi'n penderfynu dilyn ol troed ei arwr ar y teledu sy'n dditectif, ac yn ceisio datrys dirgelwch dannedd coll Mam-gu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Yn yr Ardd - Cartref Newydd Blod

Ar ol cyfnod hir o stormydd a thywydd garw yn yr ardd mae Blodeuwedd wedi cael llond bol ac yn penderfynu gadael yr ardd am byth. Does neb eisiau i Blod adael felly mae'r criw o ffrindiau yn mynd ati i greu cartref newydd iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Nodi a'r Lleidr Enfys

Mae'r coblynnod yn dwyn yr enfys, ac mae'r lliwiau yn dechrau diflannu o Wlad y Teganau.

09: 40
Llan-ar-goll-en - Lleidr y Lliain Llestri

Pwy fyddai eisiau dwyn pob un lliain a chlwtyn llestri o bentref Llan-ar-goll-en a pham? Mae hon yn ddirgelwch tra gwahanol i Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Mwyar Duon

Mae Heti a Jaff yn mynd ati i gasglu mwyar duon, ond pwy sy'n chwarae tric ac yn cuddio'r fasged? Ac a fydd darn o darten i bawb ar y diwedd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Sul y Mamau

Mae'n Sul y Mamau ac mae'r Dywysoges Fach yn gwneud anrheg arbennig i'w mam.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Pastai Sul y Mamau

Mae chwilio am anrheg Sul y Mamau hwyr i'w fam yn arwain Guto a'i ffrindiau ar antur fawr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Amser Stori

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Sul y Mamau

Mae Morgan yn dod i ddeall nad ydy Mami yn hoffi'r un pethau a fo a'i bod hi'n bwysig meddwl am bobl eraill weithiau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galath wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galath mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

11: 15
Ysbyty Cyw Bach - Alergedd

Mae Llew yn sal yn ei wely ar ol bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Nico Nog - Y Sioe Gychod

Mae'n dawel yn y marina fel rheol ond heddiw mae 'na sioe gychod yno ac mae'n brysur iawn. Mae Nico'n cael mynd yno efo Rene ac mae'r ddau'n cael sgarffiau newydd sbon!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Digbi Draig - Swyddog Diogelwch

Pan mae Cochyn yn creu llanast a miri ym Mhen Cyll am y canfed gwaith, mae'n penderfynu newid ei ffyrdd ac ymddwyn yn gyfrifol a phwysig drwy fod yn Swyddog Diogelwch y goedwig.

11: 50
Twm Tisian - Y Pry

Mae Twm ar fin cael ei ginio ond mae yna ymwelydd yn y ty sydd yn creu trafferth iddo.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Cymoedd Roy Noble

Cymoedd Roy Noble

Yr wythnos hon bydd Roy yn ymweld a Chwm Afon Lwyd ac yn dechrau ei daith ym mragdy Rhymni ym Mlaenafon. Mae'n symud ymlaen i Garndiffaeth sy'n bentref genedigol i Sara Robinson sydd a chwmni cysylltiadau cyhoeddus llwyddiannus. Pont-y-p?l yw'r stop nesaf a bydd Roy yn cwrdd a Charlotte Sharmin sydd yn farbwr gwallt yno, a'r cyn chwaraewyr rygbi, Clive Rowlands a Gerald Davies. Daw taith Roy i ben yng nghwmni Andrea Woods sy'n bennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Penalltau ger Ystrad Mynach.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Band Cymru

Band Cymru

Ymunwch a Morgan Jones ac Elin Llwyd i fwrw golwg yn ol dros berfformiadau'r bandiau yn 2014.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Llys Nini

Llys Nini

Cyfres o 2016 wedi'i lleoli yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru. Dyma ganolfan sy'n achub a gwarchod anifeiliaid o bob math. Cawn hanesion y trigolion blewog a phluog yng nghwmni Elin Fflur a Steffan Alun a chyfarfod y bobl sy'n gofalu amdanynt ynghyd a'r rhai sy'n eu hail-gartrefu. Heddiw, bydd y pel-droediwr Joe Allen yn galw heibio'r ganolfan.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Gareth Richards yn cynnig ysbrydoliaeth yn y gegin a bydd cyfle i ennill pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Medwen yn mynd i weld Carla ac mae Carla yn penderfynu derbyn swydd a gynigiwyd i Annette fel nani yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Tu Hwnt i'r Tymbl

Tu Hwnt i'r Tymbl

Mae cyffro mawr yng Nghlwb y Gweithwyr, wrth i Tina a chriw ifanc y Clwb Karate baratoi ar gyfer cystadleuaeth bwysig yn Aberafan. Mae pawb mewn hwyliau da a'r gobeithion yn uchel. Maen nhw am gael buddugoliaeth! Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2011.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Meripwsan, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Meripwsan - Olwynion

Mae Meripwsan eisiau symud pentwr o botiau o'r ardd, ond maen nhw'n drwm. Beth all o wneud? Defnyddio 'sgidiau sglefrio Cwacadeil wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ysbyty Cyw Bach - Dod ar Frys

Mae Cyw yn gorfod mynd ar frys i Ysbyty Ciw Bach mewn ambiwlans.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Dydd Ffwl Pen Cyll

Mae Digbi'n arbennig o dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn ol ar Digbi?

16: 35
Traed Moch - Pysgodyn Aur Ffyrgi

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
SpynjBob Pantsgwar - Dwrn o Boen

Mae Padrig a SbynjBob wedi cynhyrfu'n lan ar ol clywed y newyddion bod reid newydd o'r enw 'Dwrn o Boen' yn y ffair ac maen nhw'n mynd am dro yno'n syth bin.

17: 20
Cog1nio

Bydd y pedwar cogydd sy'n dal i frwydro am y teitl yn mynd yn ol i Ysgol Plasmawr, Caerdydd, i ddysgu sut i wneud pasta cartref gydag Elin Williams. Dim ond tri fydd yn symud ymlaen i'r rownd gynderfynol

17:45 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:50 Clwb Rygbi Rhyngwladol

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Merched: Cymru v Ffrainc

Gem rygbi fyw wrth i dim Merched Cymru herio Merched Ffrainc ar Barc Eirias, Bae Colwyn. Cic gyntaf, 6.00.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Clwb Rygbi Rhyngwladol

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru dan 20 v Ffrainc dan 20

Gem rygbi fyw wrth i dim dan 20 Cymru herio dim dan 20 Ffrainc ar Barc Eirias, Bae Colwyn. Cic gyntaf, 8.15.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:15 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Sarra a Nigel ar drothwy gem dynion Cymru yn erbyn Ffrainc. Y gwesteion heno bydd Lloyd Macey a Maggi Noggi.

 • Isdeitlau Saesneg

23:15 Parch

Parch

Pan mae corff yn cael ei ddarganfod yn y mor, mae Myfanwy yn cael ei thynnu i fywydau aelodau 'cylch cysur' Elain. Wrth gynnig ei chydymdeimlad, daw Myf i adnabod Gaynor a Clare yn well. Mae Terwyn yn dod i adnabod Susan yn well ond yn cael ei ysgwyd wrth ddysgu mwy am berthynas Myfanwy ac Eurig. Dod i nabod Melangell yw gobaith Gwenlli ond mae'r fyfyrwraig ifanc yn gyndyn o ddatgelu manylion am ei chefndir. Osgoi cysylltiad a'r awdurdodau yw bwriad Rhodri ond a fydd e'n osgoi Myfanwy hefyd?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00: 18
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?