S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Heini 2

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld a Dona Direidi. Mae Dona'n teimlo yn ddiegni ac mae Heini yn esbonio bod angen bwyta'n iach i gael egni ac yn cynnig dysgu i Dona sut mae gwneud diod ffrwythau iachus i'w helpu i deimlo'n fwy egniol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Dwynwen a'r Band Martsio

Mae Tili wrth ei bodd yn chwarae ei thrwmped ac mae Arthur yn dda iawn am wneud synau trwmpedaidd, mae Tincial yn wych ar y drymiau, Twmffi yn stampio'i draed i gadw amser ac wrth gwrs mae gan Fflur iwcalili pinc. Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Ti'n Edrych yn Hyfryd!

Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Brodyr Coala - Gem fawr Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr a fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ol, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

07: 15
Sbarc - Bwystfilod Bach

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'.

07: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ahoi! - Ysgol Rhyd Y Grug, Aberfan

Mor-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 55
Peppa - Ji-Ji Jimbo Jim

Mae cyffro mawr pan mae Mistar Sebra yn dod draw gyda pharsel i Peppa a George gan Anti Loti.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Methu a Hedfan

Mae Elen yn methu hedfan ac yn gofyn i Hana am help i ddatrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Amser Stori - Llew a'i het Sam Tan

Heddiw, cawn stori Llew a'i het Sam Tan.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Doniau Carwyn

Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent, ond pan ddaw'r amser i Carwyn dangos talentau ei Mega-Robo-Ddawnsiwr 64i, nid yw'r robot yn gweithio! Wedi ei siomi'n llwyr mae Carwyn yn dangos sut y byddai'r robot wedi dawnsio, wrth wneud mae Boj yn darganfod doniau arbennig Carwyn - ei ddawn o ddawnsio robotaidd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Melin Wynt

Mae gan Ben air Abada newydd sbon: 'melin wynt'. Ela gaiff ei dewis i fynd i chwilio amdano. Tybed i ba ran o'r ynys aiff hi heddiw ac a ddaw hi ar draws geiriau da eraill?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Y diwrnod y tyfodd Boris y ffa gwalltog gwych

Mae'n dymor tyfu llysiau yn Nhreblew ac mae Boris wedi tyfu ffeuen walltog wych gyda help ei siampw arbennig. Mae am ddangos ei ffeuen i'r Bla Bla Blewog i brofi mai fe yw'r tyfwr llysiau gorau yn Nhreblew. Ond ai dyna ddiwedd y stori?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Tylwythen Deg y Dannedd

Mae Mali a Ben yn helpu Magi Hud pan fo'n mynd i gasglu dant o stafell wely merch fach.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Dan y Mor

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Taclus

Mae storm wedi taflu sbwriel dros bobman yn yr ardd. Mae Meripwsan a'i ffrinidau'n ceisio tacluso'r annibendod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Alffi'r Cysgod

Mae cysgod heb fachgen i chwarae ag o yn drist iawn - ond sut y gall cysgod Alffi ymuno yn yr hwyl gyda'r lleill? Mae Sion Ifan yn adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan, a gadael ei guddfan dan y goeden i fwynhau ei ddiwrnod - o'r diwedd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Gwisgo Cwilt!

Mae Sali Mali'n penderfynu fod angen twtio'r ty, ac yn cymell Jac Do i daflu rhai o'i hen deganau. Mae Jac y Jwc a Dwmplen hefyd yn twtio eu tai ac mae Jac Do yn cynnig gofalu am eu hen deganau nhw. Felly cyn hir mae'r ty pen coeden yn llawn dop unwaith eto. Beth ddywed Sali Mali?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Sali Mali 2

Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld a Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth oherwydd ar ol golchi dillad pobl 'Pentref Bach' mae wedi llwyddo i'w cymysgu i gyd! Mae Dona yn cytuno i'w helpu wrth i'r ddwy chwarae gem 'parau' gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Freichled

Wrth baratoi i ddawnsio mewn bale enwog o'r enw 'Llyn yr Iar' mae Fflur angen rhywbeth i wneud ei gwisg yn ysblennydd. Mae hi'n cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Sut mae Fflur am gyfaddef hyn wrth Tili ac i ble'r aeth y freichled?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd a phopeth hyd yn oed planhigion pigog!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Brodyr Coala - Ned a'i Awyren

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galath a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

11: 15
Sbarc - Esgyrn

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Esgyrn'.

11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Fflamingo

Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Ahoi! - Ysgol Sant Baruc, Y Barri

Heddiw mor-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 55
Peppa - Y Ty Newydd

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld a'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio ac mae Mistar Tarw yn mynd i'w adeiladu. Maen nhw'n edrych ymlaen at weld pwy fydd eu cymdogion newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dudley ar Daith

Dudley ar Daith - Ceredigion

Yr wythnos hon bydd Dudley yn bwydo criw papur bro Clonc, yn coginio ar arfordir Aberporth, ac yn paratoi pwdin blasus arall.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Trycar

Trycar

Mae pedwar unigolyn yn wynebu'r her o ddysgu gyrru lori. Byddant yn ymgymryd a chyfres o dasgau fydd yn profi eu sgiliau, eu hamynedd a'u dewrder. Gyda phryder cynyddol ynglyn a'r prinder enfawr o yrwyr lori profiadol, dyma gystadleuaeth sydd yn ceisio mynd i'r afael a'r broblem. Mae'r gyrwyr yn dod o gefndiroedd cwbl wahanol a does ganddynt ddim profiad blaenorol felly bydd y daith o'u blaenau yn un heriol tu hwnt. Ond, dim ond un ohonynt fydd yn ennill yr hawl i fod yn yrrwr LGV go iawn.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Perthyn

Perthyn - Fflur Wyn a Eirian Wyn

Yr wythnos hon bydd Trystan Ellis-Morris yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd y fferyllydd Cathy Irons yn ymuno a ni am sgwrs, a bydd Huw Fash yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 John Ac Alun

John Ac Alun

Caneuon yng nghwmni John ac Alun o gyfres 1994 gyda pherfformiad hefyd gan Gwenda Owen.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Popeth ar Ffilm

Popeth ar Ffilm - Rhydaman

Mae Ifor ap Glyn yn Nyffryn Aman yn dangos hen ffilm archif o'r enw 'David' sy'n adrodd hanes y bardd a gofalwr yr ysgol leol, David Rees Griffiths. Mae'r ffilm wreiddiol yn awgrymu i David 'fethu' bod yn fardd llwyddiannus am na lwyddodd i gael addysg ffurfiol a gadael yr ardal. Wrth fynd ati i greu ffilm newydd, mi fydd Ifor yn gofyn barn rhai o'r trigolion lleol ynghylch eu llwyddiannau eu hunain, ac yn gofyn a oedd gadael yr ardal yn allweddol i'r llwyddiannau hynny.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ynys Broc Mor Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Taith Natur

Mae Peppa a'i theulu yn dilyn taith natur yn y wlad, gan ddarganfod olion troed adar bach a morgrug.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ynys Broc Mor Lili - Cadw nodyn!

Mae llyfr cofnodion arbennig Morgi Moc ar goll ac mae 'na awgrym mai Seiriol sydd ar fai.

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor y Dewin

Dydy Meic ddim yn fodlon i Efa ymuno ag ef i chwilio am Drysor y Dewin yn yr Ogofau Dryslyd. Ond pan mae'n credu ei bod hi wedi'i chipio gan Fwganod yr Ogof, mae'n newid ei feddwl - gan ddysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin!

16: 30
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

16: 50
Henri Helynt - Pen-blwydd Hapus Prys

Mae pen-blwydd Prys yn cyd-fynd ag ymddangosiad clwb pel-droed Llandeg mewn gem derfynol - sut wnaiff Henri lwyddo i 'fwynhau' y ddau achlysur?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

17: 30
Gwboi a Twm Twm - Gwboi A'hoi!

Mae Gwboi a Twm Twm yn chwarae mor-ladron.

17: 45
#Fi - Megan

Ar yr olwg gynta' mae Megan sy'n 15 mlwydd oed yn berson ifanc tebyg i unrhyw berson arall ei hoed hi. Mae'n mwynhau cwmni ffrindiau, mynd i glwb drama a gwylio ffilmiau gyda'i chwiorydd. Ond mae Megan yn dioddef o iselder a thrwy ei chamera vlogio byddwn yn dod i'w hadnabod yn well a gweld sut mae'n ymdopi pan mae'n teimlo'n isel. Yn ogystal a hyn, bydd Megan yn cwrdd a phobl ifanc eraill sydd fel hi, yn byw o ddydd i ddydd, gyda phroblemau iechyd meddwl.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhifyn o 2004, bydd Aled Samuel yn ymweld a thy o'r Tridegau yn Yr Wyddgrug sydd wedi'i ysbrydoli gan Japan, bwyd a phren. Wedyn, bydd e'n clywed pam mae Bethan Gwanas mor hoff o'i gardd cyn cael golwg ar dau gartref 'clom', un yn Sir Benfro ac un yng Ngheredigion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Hefo pwy mae Wil yn cysylltu trwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Mae John yn meddwl bod ganddo gariad ond yn methu deall pam ei fod o'n cadw hynny'n gyfrinach. Mae'n gofyn i Erin ei holi ond mae honno'n meddwl y bydd Wil yn dweud yn ei amser ei hun. Mae perthynas Sian a John braidd yn gymhleth ar hyn o bryd ond o leiaf maen nhw ar delerau eitha' da, sy'n wahanol iawn i berthynas stormus Barry a Carys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Emily Tucker, sy'n chwarae rhan Sioned yn Pobol y Cwm yn westai stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A fydd Sioned yn difaru camarwain Gwyneth? Mae Elgan yn dod i wybod bod Kath wedi bod yn busnesu yng nghofnodion meddygol ei gleifion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Gorsaf Dan/Achub Crymych

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno a chriw Gorsaf Dan ac Achub Crymych sy'n ateb galwadau brys yng Ngogledd Sir Benfro. Bydd Rhys Henllan ymhlith bechgyn ifanc Sir Fon sydd wrth eu boddau'n adfer hen beiriannau a Meleri Garn Fach yn hel a didol diadell ar gefn beic enduro gyda Rheinallt Davies, Esgairwian. Hefyd, cawn hanes clwb Milgi Milgi, tafarn Cefn Hafod Gorsgoch. Heb anghofio, anturiaethau Elis bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar

Cyfres materion cyfoes.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-

Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-

Rhaglen arbennig o Lle Aeth Pawb? sy'n dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Gyda chwmni recordiau Sain wedi rhyddhau casgliad o ganeuon gan artistiaid benywaidd y cyfnod, mae'r rhaglen hon yn olrhain hanes rhai o'r merched oedd yn hawlio llwyfanau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt hanner canrif yn ol. Am y tro cyntaf roedd merched yn darganfod eu llais a'u lle o fewn y byd adloniant poblogaidd, ond beth yw eu hanes erbyn hyn, a phwy sy'n dal i ganu?

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Sion Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio ac yn peintio ei ffordd trwy'r Rhondda. Heddiw bydd yn mynd i Ysbyty Cwm Rhondda, Llwynypia i beintio murlun ar y thema 'Cymuned'. Wedyn taith i lenwi ei fol yn rhai o'i hoff gaffis a siopau chips cyn mynd draw i'r gampfa i gael gwared a'r caloriau gyda'r trydanwr a'r codwr pwysau Kris Jones. Crefftwr go iawn fydd ei westai nesaf wrth i Sion gael sgwrs gyda'r gwneuthurwr clocsiau Geraint Parfitt yn ei weithdy yn Sain Ffagan ac yn ei gartref ym Mhentre.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?