S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sal. Tybed a fydd Jaff a'r anifeiliaid yn llwyddo i gasglu'r gwair i gyd cyn i'r glaw ddod?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio ffrind gorau

Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Pryfed Genwair Gwingly

Ar ol i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa digon anodd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos y Rheolwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Gwanwyn

Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cwn yn Hedfan

Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y c?n ei hun ond yn gorfod derbyn yn y diwedd mai mam sy'n gwybod orau weithiau!

07: 15
Heini - Sw

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld a'r anifeiliaid yn y Sw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 30
Digbi Draig - Diwrnod y Ddraig

Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan yn well nag erioed.

07: 40
Sam Tan - Grym Garddio

Mae Mandy'n darganfod bod garddio'n gallu bod yn beryglus os nad wyt ti'n ofalus!

07: 50
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r orsaf dan gan lwyddo i golli'r llythyren 'l' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Swn Rhyfedd

Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cegin Cyw - Llew Frwythau

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Gruff a George wrth iddyn nhw wneud llew ffrwythau yn Cegin Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Cwpwrdd Cadi - Miri Glan Mor!

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Arwyddion

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Yr Ystlum Gynta 'Rioed

Heddiw mae gan Oli stori am lygoden fach oedd yn gwirioni ar gaws - ond doedd dim i'w gael yn unman. Dyma glywed yn sydyn bod digon o gaws ar y lleuad ac felly mae'n penderfynu anelu am fan'na. Ond sut i fynd yno - cawn ni wybod yn y gan fendibompom mae Marcaroni am ei chyfansoddi!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Dwylo'r Enfys - Rhun

Mae Heulwen wedi glanio ym Mhorthmadog heddiw, ac mae'n chwilio am ffrind o'r enw Rhun. Tybed all Heulwen a Rhun ddod o hyd i'r sgitls, wrth Chwarae Chwilio gyda Ffion Ffon? Hefyd cawn weld sut hwyl mae'r ddau yn cael wrth iddyn nhw fynd i fowlio deg.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Stiw - Stiw y Dringwr

Dringwyr ydy Stiw a Taid yn eu gem, a mynydd i'w ddringo ydy grisiau'r ty.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Oli dan y Don - Lleidr Tanfor

Pan mae pethau pert yn diflannu o arbrofion gwyddonol Oli a Beth mae'r ddau'n cyhuddo Sid a Crannog. Mae Beth ac Oli yn gosod trap i ddal y lleidr ac maen nhw'n cael sioc fwyaf eu bywydau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Nodi - Y Coblynnod yn Chwarae

Mae Lindy wedi cael llond bol ar y coblynnod yn difetha eu gemau o hyd.

09: 45
Tecwyn y Tractor - Plannu Da-Da

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Ar ol treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio syrpreis

Mae'r Dywysoges Fach ar dan eisiau gwybod beth yw ei hanrheg ben-blwydd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Chwiban Newydd Tobi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Morgan y Postmon

Mae Postmon Coryn yn cael damwain ac bydd angen rhywun i ddosbarthu'r llythyrau. A fydd Morgan yn medru helpu?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu Gyda Cyw

Dysgu Gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Ti Fi a Cyw - Rohan - Chwarae Pel

Plant sy'n dysgu oedolion i siarad Cymraeg gyda gemau llawn hwyl. Heddiw, mae Rohan yn dweud wrth ei fam sut i chwarae gyda phel.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 05
Fflic a Fflac - Rhestr Siopa

Mae Fflic a Fflac wrthi'n ysgrifennu rhestr siopa gyda Nia. Yna, mae Nia'n mynd allan gyda'i basged i'r archfarchnad tra bod Fflic a Fflac yn chwarae siop yn y Cwtch.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn ar antur gyda'r rhif 10 i'r castell am de parti.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Heini - Archfarchnad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld a'r archfarchnad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11: 45
Marcaroni - Troli Oli

Mae pawb yn canu yn Nhwr y Cloc - gan gynnwys bola Marcaroni pan mae'n wag! Ac heddiw mae bola Marcaroni yn crefu isio bwyd - ond mae'r cwpwrdd yn wag. Na phoener - mae Oli wedi mynd i siopa ac mae'r pethau gwych a rhyfeddol sydd ganddi yn ei throli yn destun y gan fwyaf blasus erioed!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Aled Jones

Yn y rhaglen hon o 2004, mae Aled Jones yn cael cyfle prin i grwydro un o'i hoff lecynnau ar Ynys Mon. Yn ystod y daith gerdded bydd yn rhannu ei atgofion gydag Iolo Williams o ddod i'r ardal yn blentyn ar gwch hwylio ei rieni a mwynhau bwyta brecwast ar y traethau. Mae Aled yn son bod ganddo ddwy yrfa fel canwr, cyfnod y plentyn sydd wedi hen fynd a'r cyfnod presennol. Mae'r golygfeydd o draethau Llanddwyn, y goleudai, yr olion crefyddol a mynyddoedd Eryri yn gefndir i'r cerdded a'r sgwrsio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Gorsaf Dan/Achub Crymych

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno a chriw Gorsaf Dan ac Achub Crymych sy'n ateb galwadau brys yng Ngogledd Sir Benfro. Bydd Rhys Henllan ymhlith bechgyn ifanc Sir Fon sydd wrth eu boddau'n adfer hen beiriannau a Meleri Garn Fach yn hel a didol diadell ar gefn beic enduro gyda Rheinallt Davies, Esgairwian. Hefyd, cawn hanes clwb Milgi Milgi, tafarn Cefn Hafod Gorsgoch. Heb anghofio, anturiaethau Elis bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Mamwlad

Mamwlad - Amy Dillwyn

Fe fydd Ffion Hague yn clywed stori ryfeddol Amy Dillwyn - y debutante benchwiban o Abertawe a ddaeth yn un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru. Roedd yn cyflogi cannoedd o weithwyr ac yn un o'r perchnogion busnes cyntaf i dalu sylw i fuddiannau a lles ei gweithlu. Heriodd gonfensiwn yr oes ymhob elfen o'i bywyd ac fe'i hadnabyddid fel y ferch oedd yn gwisgo dillad dynion ac yn smocio sigars.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'n Clwb Llyfrau, ac yn cynnig cyngor steil, bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Liz yn parhau i fwynhau sylw gan Gwyn Lloyd wrth i'w pherthynas a Geraint ddirywio ymhellach.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Pobol y Glannau

Pobol y Glannau - Arfordir Ceredigion

Yn crwydro ar hyd arfordir Ceredigion bydd Arfon Haines Davies yn y rhaglen hon o 2001. Dyma ddarn o'r arfordir sydd wedi cael ei anfarwoli gan straeon T.Llew Jones. Cawn glywed sut y gwnaeth traeth Llangrannog ysbrydoli cerddoriaeth Elgar a chwrdd a phobl sy'n gwneud eu bywoliaeth yn defnyddio'r mor, naill ai wrth adeiladu cychod neu wrth bysgota. Bydd Arfon hefyd yn ymweld a Chei Newydd sy'n ddibynnol iawn ar dwristiaid dros wyliau'r haf.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Digbi Draig, Do Re Mi Dona.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Goriadau ar Goll

Wrth fwyta'i frecwast mae Blero'n sylwi ar bethau bach diddorol ar ddrws yr oergell. Pam eu bod nhw'n glynu yno a ddim yn disgyn? I ffwrdd a fo i Ocido i ddarganfod yr ateb!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r siop ddodrefn, gan lwyddo i golli'r lythyren 'n' oddi ar un o arwyddion y ffenest!

16: 20
Sam Tan - Sioe Anifeiliaid Anwes

Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tan yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy.

16: 30
Digbi Draig - Artholiad Hud

Mae Betsi'n cael prawf swyno gan Llyfr Swyn heddiw. Mae Digbi a Cochyn yn meddwl efallai y bydd angen ychydig o help arni.

16: 45
Do Re Mi Dona - Cwmbran- Pwy sy'n Helpu?

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbran i ddysgu can 'Pwy Sy'n Helpu?', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Boom!

Yn y rhaglen yma byddwn ni'n creu mwg heb dan ac yn ceisio datrys dirgelwch fforensig yn y stiwdio.

17: 15
Dennis a Dannedd - Ti a Byddin Pwy

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 25
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Ystlymod

Mae Dewi a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw yn ystod y nos i ymweld a hen adeilad sydd o bosib yn gartref i ystlumod. Mae hi'n anghyfreithlon ymyrryd ag unrhyw le lle mae ystlumod yn byw ac mae Dewi yn amau bod rhywun wedi torri i mewn i'r adeilad sy'n gartref i nifer fawr o'r creaduriaid.

17: 35
Fi yw'r Bos - Llandudno

Cystadleuaeth sy'n chwilio am berson ifanc sy'n dangos y dalent a'r potensial i lwyddo ym mha bynnag swydd fyddan nhw'n ei ddewis yn y dyfodol. Yr wythnos yma Kitty, Elis ac Elliw sy'n profi eu sgiliau gwaith gyda chwmni Trenau Arriva Cymru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Her yr Hinsawdd

Her yr Hinsawdd

Rydyn ni bellach yn gwybod bod, ar gyfartaledd, 500 biliwn litr y dydd o dd?r yn llifo i'r mor wrth i ia'r Ynys Las doddi. Mae taith y gwyddonydd hinsawdd yr Athro Siwan Davies yn mynd a hi i ynysoedd bach y Maldives sydd dim ond 1 metr uwch lefel y d?r. Wrth i lefel y mor godi yno, mae sefyllfa'r bobl yn fregus iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Rhaglen arbennig o'r gyfres gylchgrawn bel-droed o Barc Jenner, y Barri, yng nghwmni Dylan Ebenezer a Malcolm Allen. Byddwn yn dilyn carfan Cymru C y tu ol i'r llenni ac yn gweld uchafbwyntiau eu gem ryngwladol gyntaf erioed yn erbyn Lloegr C. Bydd sgwrs hefyd gyda Rob Page, rheolwr tim dan 21 Cymru. Cawn ddod i adnabod un o ser Uwch Gynghrair Cymru JD yn well a bydd cyfle hefyd i weld cyffro rownd gynderfynol Cwpan Ieuenctid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Galeri, Caernarfon yng nghwmni John Pierce Jones a Dilwyn Morgan, a'r gr?p Tagaradr fydd yn ein diddanu yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Dydy Maes y Deri ddim yn ddigon mawr i Kath a Debbie hefyd! Mae'r heddlu eisiau gair gyda Catrin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Nia Roberts sydd wrth y llyw wrth i'r cystadleuwyr anelu at gipio'r jacpot o #10,000. Yn cystadlu'r tro hwn, mae'r ffrindiau Twm Griffiths o Fethel a Sion Owen o Benygroes a'r tad a'r ferch, Dylan a Mared Jones o Waunfawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ar Werth

Ar Werth

Mae Saran a Celfin yn gwerthu eu cartref ym Methel, ger Caernarfon i'r prynwyr ty cyntaf, Darren a Ceri. A fydd popeth yn cael ei orffen cyn i'r babi gyrraedd? Mae Catrin yn dal i chwilota am ei chartref perffaith yng Nghaerdydd ond mae tai ynghanol y ddinas yn ddrud! Mae gan yr artist ceramig Meinir Wyn gynlluniau mawr i drawsnewid hen ysgol ger Llanrwst yn gartref, swyddfa a stiwdio. A fflat foethus a thair ystafell wely mewn eglwys ym Mhenarth, ar werth am #580,000.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Camu o'r Cysgodion: Louise Weiss

Camu o'r Cysgodion: Louise Weiss

Ganed Louise Weiss i dad a gredai yn gryf mai lle y ferch oedd yn y cartref. Yn fyfyrwraig frwd, dysgodd Weiss i gelu ei llwyddiannau rhag ei thad. Ond, gyda chefnogaeth ei mam, aeth ymlaen i gael ei chydnabod fel newyddiadurwraig, awdur, gwleidydd ac ymgyrchydd dros sicrhau y bleidlais i ferched yn Ffrainc. Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, rhoddodd ei hegni i ledaenu neges o heddwch. Yn 86 oed cafodd wireddu breuddwyd oes a thraddodi araith agoriadol y Senedd Ewropeaidd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Ditectif

Y Ditectif

Mali Harries sydd yn ymchwilio i helfa ryngwladol ditectifs De Cymru i ddal Americanwr ar ol i gorff ei gariad gael ei ddarganfod mewn gwesty yng Nghaerdydd. Mae ditectifs De Cymru yn datgelu tystiolaeth syfrdanol o'r achos a'u sgyrsiau gyda'r llofrudd. Bydd teulu'r ferch yn siarad am eu colled.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:00 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Yr wythnos hon bydd criw'r gogledd yn achub gwraig wnaeth ddisgyn o'i cheffyl ar draeth ger y Bermo a chawn stori'r ferch fach dair oed sy'n dibynnu'n gyson ar yr Ambiwlans Awyr i'w hedfan i'r ysbyty.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?