S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio bod yn Frenhines

Mae'r Dywysoges Fach yn cyfnewid lle a'i mam am ddiwrnod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Diwrnod Hapus Disl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Y Gwynt

Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gem Guddio

Mewn gem guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galath. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

07: 15
Heini - Marchogaeth

Cyfres yn llawn egni a cyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a chanolfan Marchogaeth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 30
Digbi Draig - Digbi - nid Draig

Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tan fel Gruffudd Goch.

07: 40
Sam Tan - Olwynion Tan

Mae pawb yn dysgu mwynhau tan gwyllt a bod yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 55
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Ble mae Ffwffa?

Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cegin Cyw - Lolipops Ffrwythau

Mae digon o sbri i'w gael heddiw gyda'r criw, wrth iddyn nhw ddewis rhywbeth blasus iawn i'w goginio. Dewch i ymuno yn yr hwyl ag Ana ac Ela wrth iddyn nhw wneud lolipops ffrwythau yn Cegin Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Cwpwrdd Cadi - Tylwyth Teg Y Coed

Mae Cadi a'i ffrindiau'n ymweld a gwlad hud sydd yn olau drwy'r amser. Maen nhw'n darganfod bod yr Haul wedi colli ei flanced gwtshlyd ac yn methu cysgu. All Cadi helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Bath

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Sioni Siencyn Bach

Mae'r Llithroffon yn penderfynu bod angen i Marcaroni gadw'n heini heddiw - ac mae'n ei wisgo yn ei drowsus bach a'i sgidiau rhedeg. Pan ddaw Oli a'i hodlau a'i phenillion, mae Cyfansoddwr Gorau'r Byd wrth ei fodd. Can fyddai'n dda - ac wrth gwrs mae 'na un ar ei ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Dwylo'r Enfys - Joel

Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld a siop i gael syniadau. 'Nol adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Teclyn Siarad Stiw

Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad a Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Casglu Cregyn

Fe fyddai Oli'n gwneud unrhywbeth i gael ei hoff gragen i gwblhau ei gasgliad o gregyn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Plismon Plod a'r Telor Hud

Mae Nodi yn mynd i wylio adar gyda Phlismon Plod.

09: 40
Tecwyn y Tractor - Gwair

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Does dim golwg o Jaff, ac ar ol chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sal yn y sied ac mae'n rhaid i Heti fynd ag ef at y milfeddyg.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Fy Mhypedau

Mae'r Dywysoges Fach yn cynnal sioe bypedau ar gyfer ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Serth

Gan mai Guto aeth a'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus, wedi i Benja frifo lle Guto ydy eu tywys nhw adre' yn ddiogel heibio i grafangau Mr Cadno a Tomi Broch.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Charli ac Edi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Glywest ti?

Mae Morgan yn clywed rhywbeth yn y maes chwarae, ac yn dysgu ei bod hi'n bwysig clywed y stori i gyd cyn dod i benderfyniad.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu Gyda Cyw

Dysgu Gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Fflic a Fflac - Hapus

Chwyrnu Fflac sy'n dechrau'r rhaglen ddoniol yma yn y Cwtch. Awn wedyn i ysgol a chanu 'Sut wyt ti?' Byddwn ni hefyd yn dysgu am ffrwythau ac yn gwneud bisgedi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Brr, Mae'n Oer

Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra, un o ffrindiau Bolgi a Cyw wedi dod i aros ond yn anffodus, mae'n gwrthod dod allan i chwarae. A fydd y criw'n llwyddo i'w berswadio?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Rapsgaliwn - Cacen Pen-blwydd

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Ti Fi a Cyw - Ieuan - Teimladau

Mae'n rhaid i fam Ieuan ddyfalu'r teimladau ac emosiynau sy'n cael eu dangos yn y lluniau. Cyfres llawn hwyl gyda'r plant yn rheoli'r gemau dysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod gan Hiena Goesau ol by

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw can glywed pam mae gan hiena goesau ol byr.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Shan Cothi

Mewn rhaglen o 2005, bydd y gantores a'r actores, Shan Cothi, yn ymuno ag Iolo Williams i gerdded ar lannau Afon Cothi yn Sir Gaerfyrddin. Byddant yn crwydro'r ardal ger Ffarmers lle magwyd Shan ac yn cwblhau'r daith ar gefn ceffyl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Caradoc Evans: Ffrae My People

Caradoc Evans: Ffrae My People

Tynnodd Caradoc Evans nyth cacwn am ei ben pan gyhoeddodd 'My People' ganrif yn ol. Creodd ddarlun tywyll ac erchyll o fywyd y capel a chefn gwlad. Beti George sy'n rhoi hanes Caradoc a blas ar y straeon gorddod y dyfroedd gan greu llenyddiaeth newydd Saesneg yng Nghymru.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Mae'r ffens cyll o gwmpas ardal chwarae'r plant wedi hen bydru, felly mae Sioned wedi llwyddo i ddarbwyllo ffrind i roi help llaw iddi adeiladu un newydd. Wrth i Iwan blannu gwely newydd fydd yn gwneud defnydd o botiau yn ogystal a phridd yr ardd, Meinir sy'n cynghori ar ba afiechydon a phla y dylen ni fod yn wyliadwrus ohonyn nhw y tymor hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau ein clwb llyfrau, a bydd tips steil, bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Ymunwch a John Albert, Harri, Edwin, Annette a'r criw ar gyfer pennod o'r gyfres ddrama boblogaidd o 1998.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Pobol y Glannau

Pobol y Glannau - Arfordir Gwent

Arfordir Hafren fydd yn cael sylw Arfon Haines Davies yn y rhaglen hon o 2001. Ymunwn a Martin Jonathan sy'n gweithio ar Bont Hafren a chlywn am bwysigrwydd Gorsaf Bwmpio Sudbrook sy'n diogelu Twnnel Hafren rhag llifogydd.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Sam Tan, Digbi Draig, Do Re Mi Dona.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Teledu Estron

Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n lan ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys y broblem.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Bing - Pwll Padlo

Mae Bing a Swla ar eu ffordd i gael picnic wrth ymyl y pwll padlo gyda Fflop. Ond pan maen nhw'n cyrraedd, maem nhw'n cael siom i weld nad oes dwr yn y pwll.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Sam Tan - Coch yw lliw perygl!

Wrth gerdded ar hyd y clogwyn, mae Sara yn cwympo ac yn anafu ei choes. Mae Pero y ci yn helpu drwy redeg i chwilio am Nyrs Flood a'i harwain at Sara.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gem Digbi a Conyn bron a'u dymchwel.

16: 45
Do Re Mi Dona - Pencae- Teithio

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r gan 'Teithio,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Boom!

Yn y rhaglen yma hylif sy'n cael ei ddefnyddio yn y gofod ac arbrawf yn defnyddio melon, lot o geiniogau, a chraen 50 troedfedd!

17: 15
Dennis a Dannedd - Y Daneddeiddiwr

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 25
Lois yn erbyn Anni - Dringo

Mae sialensiau heriol a chystadleuol yn wynebu Lois ac Anni bob wythnos - ond pa un fydd yn ennill y gystadleuaeth heddiw? Y sialens nesaf i'r ddwy yw dringo tair wal yng nghanolfan ddringo dan do Caerdydd.

17: 35
Fi yw'r Bos - Y Rownd Derfynol

Ar ol wythnosau o gystadlu mae'r goreuon wedi cyrraedd y ffeinal. Pwy fydd yn gallu profi mai nhw sy'n haeddu cipio teitl 'Fi yw'r Bos'?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Her Yr Hinsawdd

Her Yr Hinsawdd - Costa Rica

Byddwn yn dilyn yr Athro Siwan Davies i wlad drofannol Costa Rica lle mae'r bywyd gwyllt anhygoel a'r golygfeydd hudolus o dan fygythiad enfawr o ganlyniad i newid hinsawdd a degawdau o ddatgoedwigo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Bydd y ddeuawd sylwebu eiconig Nic Parry a Malcolm Allen yn ymuno a Dylan Ebenezer ar y soffa i roi'r byd pel-droed yn ei le. Yn ogystal a chael blas o goliau Uwch Gynghrair Cymru JD a thrafod straeon diweddara'r gynghrair, byddwn hefyd yn rhoi sylw i Wrecsam a'r ras am ddyrchafiad wrth i'r Dreigiau'n brwydro i godi i'r Gynghrair Bel-droed am y degfed tymor yn olynol.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn dathlu 100 mlynedd ers sefydlu Ambiwlans St Ioan, a byddwn yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth y gwanwyn.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Eifion yn sylweddoli pa mor beryglus mae gwneud busnes efo Garry. Mae gan Britt ffafr fawr i ofyn i Dani.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Gwrachod

Mae Wil Hendreseifion, Aeron Pughe a'r camperfan 'nol ac yn ymgymryd a sialens newydd. Maen nhw'n teithio dros 4000 o filltiroedd i bwynt pellaf a mwya' dwyreiniol Ewrop; i Rwmania. Yn y bennod gyntaf maen nhw'n cyrraedd prysurdeb y brifddinas, Biwcarest, ar gyfer ymweliad a brenhines wahanol iawn i'r arfer.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Bryn Fon a PTSD

Bryn Fon a PTSD

Mae'r canwr, cyfansoddwr ac actor Bryn Fon ar daith i ddarganfod mwy am 'PTSD' (anhwylder straen ol-drawmatig), y cyflwr sydd wrth wraidd problemau ei gymeriad ar Pobol y Cwm. Mae Bryn yn cyfarfod cyn feddyg milwrol sydd wedi dysgu byw gyda'r cyflwr, yn profi gwahanol therapiau ac yn gwneud darganfyddiad personol ar hyd y ffordd. Yn y ffilm sensitif a theimladwy hon, mae Bryn yn mynd i'r afael a phwnc anodd PTSD ac yn trafod ei brofiadau personol o'r cyflwr am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Craobh Haven

Mae'r comediwr a'r cyflwynydd Dilwyn Morgan a'r actor John Pierce Jones yn parhau a'u mordaith o amgylch ynysoedd ac arfordir yr Alban. Y tro hwn, maen nhw'n teithio o borthladd Oban i lawr y culfor ac i harbwr hwylio enwog Craobh Haven. Yno, maen nhw'n rhoi cynnig ar saethu colomennod clai. Hefyd, byddant yn cael y profiad bythgofiadwy o forio trwy gerrynt gwyllt y chwyrn drobwll byd enwog y Corryvreckan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Galw Nain Nain Nain

Galw Nain Nain Nain

Yr wythnos hon, Iwan Parry o Gaernarfon sy'n mynd ar ddet gyda help ei nain, Elizabeth Williams.

 • Isdeitlau Saesneg

23:05 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Cadw Cwmni gyda John Hardy

Heno mae Jim Griffiths yn sgwrsio am ei anturiaethau o amgylch y byd gyda dim ond ei feic modur yn gwmni iddo. Ac mae Gwynfor Griffiths o'r Rhyl yn trafod y llon a'r lleddf o fagu plentyn a aned a pharlys yr ymennydd neu cerebral palsy.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?