S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Yr Ysgol - Fi 'Di Fi

Dewch i gwrdd a ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw byddwn ni'n dweud helo wrth ddisgyblion Ysgol Llanrug, Caernarfon ac Ysgol Sant Curig, Y Bari am y tro cyntaf, a chawn ni gwrdd a brawd bach newydd Elliw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Comed

Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro, a sicrhau bod Maer Oci yn cael ei fath arferol yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Ble Mae Deino?

Mae Igam Ogam a'i anifail anwes Pero yn cwympo mas, ac yna mae Deino yn mynd ar goll!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Achub Mochyn Cwta

Mae Sara a Jams yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tan yn anrheg. Ond mae'n dianc!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Fwltur yn Foel?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Fwltur yn foel.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Sbarc - O Dan y Mor

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

07: 25
DipDap - Ser

Mae'r Llinell yn tynnu llun o'r awyr yn llawn ser. Yn ddamweiniol, mae Dipdap yn bwrw un i lawr ac yn ceisio ffeindio ffordd o'i rhoi yn ol.

07: 30
Patrol Pawennau - Achub y Pengwiniaid

Mae criw o bengwiniaid wedi bod yn dwyn pethau o gwch Capten Cimwch. Mae'n rhaid i'r cwn eu rhwystro a mynd a nhw 'nol i Begwn y De.

07: 45
Dona Direidi - Tigi 1

Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. Mae'r ddwy yn penderfynu creu breichled gyfeillgarwch i ddangos wrth ei gilydd eu bod yn ffrindiau mawr.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Het Newydd Dewi

Mae het newydd Dewi yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer sioe newydd sbon a chan gan y Ceir Clec.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Pingu a'r Beipen Ddwr

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Boj - Enfys i Rwpa

Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil - trwy greu enfys anniben a sialc lliwgar ar y wal. Er nad yw Mrs Neidio yn o hoff o'r syniad i ddechrau mae ochrau creadigol y teulu Neidio yn dod i'r amlwg yn weddol fuan.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Seren For

'Seren for' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w ganfod yn yr awyr. Tybed a lwyddith yr Abadas i ddewis y man cywir i fynd i edrych amdani?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnodcasglu annibendod clincian-clecian

Mae Dad yn casglu llond trol o annibendod i Nain. Tra yn y berllan, mae'n gweld afal mawr blasus ac yn penderfynu cael seibiant. Yn y cyfamser, daw Boris a dwyn yr holl annibendod er mwyn gwneud peiriant trin gwallt rhyfeddol! Mae'r peiriant yn llwyddiant i ddechrau ond pan ddaw tro Boris, mae'n ffrwydro! 'Dyw Boris ddim yn hapus ac fe gaiff dad ei holl annibendod yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Swper Arbennig

Mae Magi Hud yn coginio pryd o fwyd arbennig i frenin a brenhines sy'n ymweld a'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon, ond dydy pethau ddim yn mynd yn ol y disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Syrcas

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn gwneud pyped clown ac yn creu syrcas gyda phlant Ysgol Llangain.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Barcud

Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Mae'n chwarae pel-droed tra bo Eryn yn rhoi ei dillad ar y lein. Mae Cwacadeil yn cael bath mewn twba sinc ac mae Wban yn hedfan barcud.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Sgidia Glaw Nain

Mae Tudur Owen ar gopa mynydd Everest ar gwch mor-ladron yn siarad a gorila, draig, band pres a Nain. Sut ar wyneb y ddaear mae hyn wedi digwydd? Tybed ai 'sgidiau glaw Nain sydd wrth wraidd yr helbul?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Y Deisen Briodas

O, na! Mae Jini wedi bod wrthi'n coginio ei theisen briodas, ond mae'r deisen wedi llosgi'n ulw! Daw Sali Mali i'r adwy, a chreu'r deisen briodas berffaith iddi, tra'n helpu Jac Do i wneud teisen fach go arbennig i'r adar i gyd.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Betsan Brysur 1

Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid achos mae hi mewn panig am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ei ffrindiau yn 'Cei Bach' ar ol eu golchi nhw. Nawr mae angen eu rhoi nhw yn ol yn eu parau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Deilen Lwcus Arthur

Mae pawb yn cael hwyl yn yr ardd ond mae Arthur yn cael ei ddychryn. Mae'n rhaid chwilio am ddeilen lwcus sydd yn gwneud i Arthur deimlo yn ddewr - ond mae hi ar goll!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Dwi Isio Fo!

Mae Igam Ogam eisiau'r haul i gyd i'w hunan bach, felly mae hi'n dwyn yr haul gan adael ei ffrindiau mewn tywyllwch llwyr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Brodyr Coala - Lluniau Arbennig Mali

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tan na d?r! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

11: 15
Sbarc - Lliwiau

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Estrys

Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud' rhaid i Mwnci ei ddal yn gyntaf! Mae Estrys yn dangos i ni'n araf sut mae'n gwneud pethau fel symud ei gwddw hir ac ysgwyd ei chynffon ac wrth gwrs sut i redeg yn gyflym.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Ahoi! - Ysgol Bro Helyg, Abertyleri

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 55
Peppa - Gardd Peppa a George

Daw Taid Mochyn a hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Y Ty Cymreig 2007

Y Ty Cymreig 2007 - Dyffryn Camwy Patagonia

Yn y rhaglen arbennig hon o 2007, awn i Ddyffryn Camwy, Patagonia i gael golwg ar stryd enwog Michael D Jones. Dilynwn yr un llwybr a'r awdur Bruce Chatwin i ffermdy Bod Iwan, ac awn ar ymweliad i'r ty cyntaf a adeiladwyd yn y Gaiman ym 1874.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Sbaen: Realiti a Ffantasi

Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Only Men Aloud

Only Men Aloud

Yn ymuno a'r cor yn y rhaglen hon o 2010, bydd un o ser y West End Katy Treharne, a'r delynores amryddawn Catrin Finch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Syniadau am anrhegion ar gyfer babis, a Meleri Williams, cyn enillydd Gwobr Dafydd Rowlands fydd ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 John Ac Alun

John Ac Alun

Canu gwlad o 1999 yng nghwmni John ac Alun a'u gwestai, Bryn Fon.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Gwyllt ar Grwydr

Gwyllt ar Grwydr - Sri Lanka

Yn y rhaglen hon o 2003, bydd Sarah Jones yn Sri Lanka yn dilyn hynt a helynt yr eliffant - anifail pwysica'r wlad. Bydd hi'n gweld eliffantod yn y gwyllt, wrth eu gwaith, ac yn cymryd rhan mewn seremoni Fwdiaidd. Bydd hefyd yn edrych ar yr amrywiaeth anhygoel o fywyd gwyllt ar yr ynys ac yn dod ar draws dau lewpard ifanc wrth iddyn nhw hela am fwyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ty Mel, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Bwmp Mami Cwningen

Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwyl babi! Tybed ai un babi neu efeilliad fydd yn cyrraedd?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ty Mel - Gardd Morgan

Mae Morgan yn mynd ati i greu gardd flodau, ac yn dysgu bod rhaid bod yn amyneddgar.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Tawelwch Tangnefeddus

Mae'r Frenhines angen tawelwch, ond wrth geisio cadw pawb arall yn ddistaw mae Meic yn gweiddi ac yn gwneud s?n mawr. Rhaid iddo sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun!

16: 30
Ahoi! - Ysgol Cwmbran

Heddiw mor-ladron o Ysgol Cwmbran sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

16: 45
Henri Helynt - Alun Angel y Seren

Mae Alun ar y ffordd i ennill sioe dalent yr ysgol gyda'i fersiwn o 'Frere Jacques', dan 'ofal' ei reolwr Henri. Ond mae Bethan Bigog yn benderfynol o rannu'r clod.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

17: 30
Gwboi a Twm Twm - Adolygu Llyfr y Meirw

Mae Gwboi yn defnyddio llyfr Cai, 'Llyfr Hud y Meirw' i wneud ei waith cartref, adolygu llyfr. Yn ddamweiniol mae Mr Pyfflyd yn troi i fod yn sombi. Mae Gwboi wrth ei fodd gan fod yn Mr Pyfflyd yn ei drin fel ffefryn y dosbarth.

17: 45
#Fi - Charlie

Mae Charlie wedi ei ddisgrifio fel un o fiolinwyr mwyaf addawol Prydain ac wedi perfformio yn y Royal Festival Hall a'r Albert Hall. Ei freuddwyd yw bod yn unawdwr ffidil ac yn gyfansoddwr proffesiynol a dilynwn ef yn ystod cyfnod cyffrous cystadlaethau perfformio a chyfansoddi'r Eisteddfod Genedlaethol.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Yn y rhaglen hon o 2004, byddwn yn cwrdd a thair chwaer sydd wedi dychwelyd o bedwar ban byd i fyw yn Ninbych y Pysgod, man gwyliau eu plentyndod. Ond yn gyntaf, awn i Gaerdydd i ail ymweld a thy Griff Rowland ar ol cyfnod o bron 5 mlynedd. Mae'r lle wedi newid cryn dipyn ers hynny.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae hi'n ddiwedd cyfnod wrth i un o gymeriadau poblogaidd Glanrafon adael y pentref am y tro olaf. Yn y siop, mae Mathew yn disgwyl gorchymyn i ddod i'r ysgol i gael gwybod ei dynged gan Jim, ac mae Sophie yn eithaf hapus ei bod hi wedi llwyddo i gael dial arno. Mae Arthur hefyd yn fodlon wedi iddo ddarganfod 'ffrind' newydd ym Mags. Ond yn anffodus, dydy o ddim yn gwybod ei fod yn cyboli gyda dynes lithrig iawn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Cawn gwmni Margaret Williams a byddwn yn dathlu 70 mlynedd ers i dim criced Morgannwg ennill Pencampwriaeth y Siroedd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae strancio Dai yn y caffi yn rhoi syniad i Jim ac Elgan. Mae Gethin yn gadael anrheg ar stepen drws Sheryl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Lisa Gwilym sy'n dilyn trydedd wythnos cynllun bwyd a ffitrwydd ein pum Arweinydd. Tybed sut wythnos maen nhw wedi'i chael? A faint yn ysgafnach y byddan nhw y tro hwn? Gyda bron i 60% o boblogaeth Cymru dros eu pwysau neu'n ordew, cofiwch fod modd i chi hefyd ddilyn y cynllun trawsnewid ar s4c.cymru/ffitcymru

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ditectif

Y Ditectif - Achos Janet Commins

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd bydd Mali Harries yn teithio i'r Fflint i glywed pam wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ail agor achos marwolaeth Janet Commins. Ddeugain mlynedd ar ol i'r ferch 15 oed gael ei lladd, daeth tystiolaeth DNA i godi cwestiynau syfrdanol am yr achos. Bydd Mali yn cael golwg arbennig ar dystiolaeth y ditectifs ac yn gofyn sut y gwnaeth y llofrudd osgoi cael ei ddal am ddeugain mlynedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Gwrachod

Mae Wil Hendreseifion, Aeron Pughe a'r camperfan 'nol ac yn ymgymryd a sialens newydd. Maen nhw'n teithio dros 4000 o filltiroedd i bwynt pellaf a mwya' dwyreiniol Ewrop; i Rwmania. Yn y bennod gyntaf maen nhw'n cyrraedd prysurdeb y brifddinas, Biwcarest, ar gyfer ymweliad a brenhines wahanol iawn i'r arfer.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Sion Tomos Owen o Dreorci sy'n trafod chwaraeon, drama, cerddoriaeth a gwaith ty wrth iddo deithio o amgylch y Rhondda. Bydd yn peintio llun o adeiladau enwog y cwm ynghanol marchnad Tonypandy cyn mynd draw i'r Porth i sgwrsio a'r dramodydd Ian Rowlands. Mae'r athletwraig Carys Parry wedi ennill medal arian yng Ngemau'r Gymanwlad a bydd yn hyfforddi Sion i daflu'r 'morthwyl'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?