S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Yr Ysgol - Bwyta'n Iach

Heddiw mi fydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach, ac mi fydd Talar a'i Nain yn mynd i siopa yn y farchnad.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Awyren y Maer

Wedi gwirioni ei fod am gael tro ar hedfan awyren Maer Oci, mae Blero'n llwyddo i'w lanio ar ben coeden! Yn ffodus iawn mae robotiaid yn hedfan i'w hachub.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Wedi Mynd

Nid yw Igam Ogam yn deall pam fod y paent 'wedi mynd' o'r pyllau paent.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Brenin y Mynydd

Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau ym Mhontypandy.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Rheino'n Rhuthro?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Rheino'n rhuthro.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Sbarc - Dwr

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

07: 25
DipDap - Cysgu

Mae Dipdap yn teimlo'n gysglyd iawn ac mae'n awyddus i gwympo i gysgu ond mae gan y Llinell syniadau gwahanol.

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Ysbryd

Wrth i Fflamia ddechrau cerdded yn ei gwsg mae'n dechrau creu problemau i'r Pawenlu.

07: 45
Dona Direidi - Einir

Yr wythnos hon mae Einir yn ymweld a Dona Direidi gyda gitar. Mae'r ddwy yn canu gyda'i gilydd ac mae Dona yn drist nad yw'n gallu chwarae'r gitar. Ond mae Einir yn dangos i Dona sut mae creu offeryn a'i chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Het Dewi

Mae het newydd Dewi wedi cyrraedd o'r glanhawyr. Ar ei ffordd i'r relen ddillad, mae'r het mewn perygl o gael ei dinistrio tan iddi gael ei gwasgu lawr gan Ling. O diar!Beth wnaiff Dewi heb ei het?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Pingu a'r Gwaith Celf

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Boj - Ar Eich Beiciau

Mae Boj a Mia yn reidio'u beiciau o amgylch Hwylfan Hwyl pan mae gweddill eu ffrindiau yn ymddangos ar eu beiciau mawr gan holi pam bod Mia yn dal i ddefnyddio ei holwynion hyfforddi. Mae Boj yn cael un o'i syniadau Boj-a-gwych ar gyfer sut i helpu Mia i fagu hyder i reidio'i beic heb gymorth yr olwynion hyfforddi.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Camfa

'Aba-dwbi-di', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa'?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Y diwrnod i chwarae gyda hoff anifail anwes Treblew

All Boris ddim diodde'r ffaith bod Blaidd Bla Bla yn cael cymaint o sylw. Rhaid iddo gael cynllun fydd yn rhoi stop ar hyn, ac felly mae'n gwisgo lan fel ieti. Ond, mae Boris yn blino ar fod yn anifail anwes i'r Bla Bla Blewog ac mae'n rhedeg i ffwrdd. Mae'r Bla Bla Blewog yn sylweddoli mai Blaidd yw anifail anwes gorau Treblew.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Picnic Lowri

Mae plant y tylwyth teg a'r corachod yn dysgu am sut mae pethau'n cael eu hailgylchu i wneud teganau newydd. Maen nhw'n cwrdd a Lowri sy'n cael picnic gyda'i theulu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Saffari

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Chwaraeon

Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari, y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. Mae pob un sydd yn ei chyfarfod yn cael ei ddarbwyllo ei fod hefyd yn gangar? - ar wahan i Bob, y ceffyl diog. Ond oes ganddo fo obaith o berswadio pawb i roi'r gorau i hopian?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Popeth Melyn!

Daeth diwrnod yr ymarfer mawr yn y capel - yr ymarfer olaf cyn y diwrnod pwysig ei hun, ac mae Coblyn wedi anghofio'r modrwyau! Mae Siani Flewog eisoes yn anhapus o gael ei chadw i aros, ac mae Mr Caradog yn gwneud ei orau i ddod a phethau i drefn. Yna, ar ben y cyfan, mae'r ymarfer yn peri cryn ofid i bawb. A fydd pethau'n iawn ar y diwrnod mawr ei hun?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Yr Ysgol - Lliwiau

Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn creu pob math o liwiau a bydd Fflur a'i chwaer yn mynd i wers Karate.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Lliwiau

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol wedi i sugnobotiaid sugno pob lliw allan ohoni.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Amser Bath!

Mae Igam Ogam a'i ffrindiau yn ceisio eu gorau glas i osgoi cael bath.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Sam Tan - Llond Rhwyd o Bysgod

Mae Sam yn achub pobl mewn trafferth ar y mor ond ydy e'n gallu datrys problem gyda thap sy'n colli d?r?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Sgwarnog yn Hopian?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed mae Sgwarnog yn hopian.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Sbarc - Trydan

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

11: 25
DipDap - Hetiau

Mae'r Llinell yn tynnu llun o hetiau ac mae Dipdap wrth ei fodd. Ond mae syrpreis arall i Dipdap.

11: 30
Patrol Pawennau - Achub y Gloch Blymio

Mae Capten Cimwch a Francois yn mynd yn sownd ar waelod y mor yn y gloch blymio newydd.

11: 45
Dona Direidi - Heini 1

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld a Dona Direidi. Mae Dona wedi blino'n lan gan ei bod hi newydd gystadlu ym mabolgampau'r ysgol ond heb fawr o lwyddiant. Mae'n sylweddoli fod angen iddi gadw'n heini ac ar y gair mae Heini yn ymddangos i'w helpu.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Y Ty Cymreig 2007

Y Ty Cymreig 2007 - Tai Eco

Cyfres sy'n olrhain hanes tai Cymreig yng nghwmni Aled Samuel a Dr Greg Stevenson.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Prydain: Y Byd Diderfyn

Yr hanesydd Hywel Williams sy'n trafod digwyddiadau wnaeth helpu arwain at gwymp yr Ymerodraeth Brydeinig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Rhestr gyda Huw Stephens

Rhestr gyda Huw Stephens

Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis sydd yn gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Huw Fash a'r criw yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall a Dylan Rowlands fydd yn cynnig cyngor ar ddewis gwin.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Mewn rhaglen o 2001, mae Rhydian Evans yn datgan ei fod am adael y busnes teuluol ac ymuno a'i frawd Dorian gyda'r heddlu yng Ngwent. Mae bron pawb arall o bobol y byd, yn Americaniaid, Saeson a thrigolion y cylch, yn cynnig am lestri byngalo S?n y Nant yn Rhydcymerau.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Gwyllt ar Grwydr

Gwyllt ar Grwydr - Artic

Mewn rhaglen o 2003 mae Sarah Jones yn teithio i Fae Hudson yng Ngogledd Canada i ymuno a thim ymchwil sy'n astudio eirth gwynion yn ardal Churchill. Wrth gydweithio a'r tim bydd Sarah yn gweld y creaduriaid o agos ac yn cael blas ar fywyd gwyllt yr ardal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Yr Octonots ac Antur yr Arctig, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Goriadau Coll

Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. Mae Mistar Tarw a'i griw yn cyrraedd i balu'r llecyn prydferth er mwyn cael gafael ar y goriadau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Octonots - Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid o forfilod yn helpu'r Octonots i ddod o hyd iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Achub Go Iawn

Mae Meic yn anwybyddu'r rheolau y dylai eu dilyn wrth geisio achub rhywun. Ond wrth i'r Frenhines a'r c?n gael eu hyrddio ar daith beryglys ar gert mae'n gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub!

16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Jec

Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub Jec ar ol i'w ffer fynd yn sownd rhwng y creigiau.

16: 45
Henri Helynt - A'r Lladrad

Ar ol rhoi cynnig mewn yn ddamweiniol i'r gystadleuaeth i ddylunio poster i ddynodi pen-blwydd yr ysgol, mae Henri'n cael cymorth annisgwyl i geisio adfer y sefyllfa.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

17: 30
Gwboi a Twm Twm - Llygad Lloerig Ystlumddyn

Mae Mr Pyfflyd yn cymryd teganau'r plant oddi wrthynt. Yn anffodus mae e hefyd yn mynd a Twm Twm!

17: 45
Sinema'r Byd - Titsh

Ffilm fer o Gymru am hogyn bach sydd eisiau bod yn dalach. Pan aiff Eifion ar drip ysgol i'r goedwig, mae'n cyfarfod cawr sy'n cynnig un dymuniad iddo. Ond yn gyntaf, mae'n rhaid iddo ddatrys pos.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhaglen o 2003 cawn ymweld a chartref hanesyddol a hynafol Non Evans ym Mro Morgannwg. Yna, fe awn i Lundain i weld menter ddiweddaraf y cynllunydd Seiriol Tomos, sy'n gwerthu ffordd o fyw yn ogystal a chartref. Wedyn, awn yn ol i gyffiniau Caerdydd ac i dy cynllunydd arall, Ann Hughes. Mae hi a'i theulu yn byw mewn ty a adeiladwyd yn y 1970au.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Meical yn llawn cywilydd wrth iddo ymweld a Terry yn dilyn y ddamwain, ac er bod Terry'n maddau iddo, nid oes ganddo ddewis ond i roi'r sac i Meical. Caiff Philip a Lowri daith chwithig i Preston a gwelwn wir deimladau Lowri'n dod i'r wyneb. Mae'r ddau'n llwyddo i leddfu argyfwng ar eu taith adref a gwelwn fod sbarc bendant rhyngddynt. Mae John a Sian hefyd yn closio wrth i'r ddau agor eu calonnau a chaiff Sian groeso mawr gan bawb wrth iddi hi symud i fyw atyn nhw yn swyddogol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd eitem fyw o Fiwmares lle byddwn yn dathlu llwyddiant diweddar y band pres lleol, Seindorf Beaumaris, mewn cystadleuaeth Ewropeaidd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Beth fydd ymateb Garry pan ddaw i wybod mai Dani chwalodd ei ddel gyda Spencer Blainley? Caiff Dai a Diane sioc ar ol clywed am gyhuddiadau Sioned.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dyma'r foment fawr i'r pump ar ol yr ymdrech i wella eu ffitrwydd - Her Genedlaethol 5K ar y cyd gyda Parkrun. Cawn ddilyn yr uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau wrth i'r pum Arweinydd geisio cwblhau'r cwrs ar ol dilyn cynllun ffitrwydd Rae dros yr wythnosau diwethaf. 7/8

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ditectif

Y Ditectif - Achos Katrina Evemy

Pedair awr ar ol siopa gyda'i merch fach blwydd oed yn Llanelli, roedd Katrina Evemy yn gorwedd mewn gwaed ar lawr ei chartref. Ond pwy wnaeth ei llofruddio? Mali Harries sy'n cael mynediad ecsgliwsif i dystiolaeth syfrdanol ac yn dysgu sut y profodd y ditectifs yr achos.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Pentref hynafol

Mae rhai'n credu mai Rwmania yw un o'r llefydd olaf yn Ewrop lle mae cymunedau yn dal i arddel hen draddodiadau a systemau ffermio hynaf Ewrop. Yn y bennod hon mae Wil ac Aeron yn ymuno a theulu sy'n byw bywyd unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Cyfrinachau'r Meirw

Cyfrinachau'r Meirw - Ail-greu ogofau Lascaux

Ym 1940 darganfuwyd mynedfa ogofau Lascaux gan Marcel Ravidat a'i ffrindiau. Wrth iddynt grwydro ymhellach i mewn i'r ogofau gwelsant fod y waliau'n llawn paentiadau ac ysgythriadau o anifeiliaid a phatrymau. Cafodd yr ogofau eu hagor i'r cyhoedd ond creodd yr holl fynd a dod broblemau enbyd a chaewyd yr ogofau ym 1963. Ers hynny mae haneswyr ac artistiaid wedi mynd ati i ail-greu'r murluniau ar gyfer y cyhoedd. Cawn olrhain y gwaith o ail-greu'r bedwaredd ogof fel cyrchfan dwristiaeth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?