S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Mwydod

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore?r byd (sy?n odli o hyd!) yn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Ffion yn Ffrwydro!

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y byddan nhw wedi cael cyfle i achub yr anifeiliaid sy'n byw yn ei gysgod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Y Fi 'Di'r Gorau!

Mae Igam Ogam yn credu mai hi sy'n gwneud popeth orau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Y Goleudy

Norman is forced to do a spot of cleaning after a trip to the lighthouse goes wrong.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Lindys byth ar frys?

Straeon lliwgar o Affrica am anifieliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad yw Lindys byth ar frys.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Yn yr Ardd - Rhannu

Mae Wali'r wiwer a Fflach y wenynen wedi cwympo mas heddiw gan nad yw Wali yn fodlon rhannu dim gyda neb felly mae Gwilym yn mynd ati i ddysgu gwers i'r ddau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
DipDap - Radio

Mae'r Llinell yn tynnu llun o radio. Mae'n chwarae cerddoriaeth wych ac mae Dipdap eisiau dawnsio ond mae morloi swnllyd yn creu problemau!

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Sioe

Mae perfformiad canoloesol y Pawenlu mewn peryg wrth i gastell ffug Capten Cimwch ddisgyn ar ei ben. Ond mae Fflamia yn cael ei dewis i fod yn Frenin Arthur ar ol i Cwrsyn fynd yn sal.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Heulwen yn Hedfan Eto

Mae Ling wedi brifo ac yn methu perfformio yn y sioe - pwy all gymryd ei lle ar y trapis? Tybed all 'Heulwen Herfeiddiol' hedfan eto?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Poen Bol Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Boj - Tedi Coll Daniel

Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar ol chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i greu teganau newydd i'r Trwynau Bach fel bod Daniel yn gallu cymryd Snwcsi yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Abadas - Pont

Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a all gair newydd heddiw, 'pont' ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Y diwrnod i hedfan fry yn yr awyr walltog

Mae Boris yn rhy ddiog i chwarae bat a phel gyda Bw-bach ond pan mae'n gweld Nain a Bitw'n chwarae gyda barcud, mae am gael ei ddwylo arno. Gall hedfan barcud tra'n gorwedd lawr! Perffaith. I ffwrdd ag e i ddwyn y barcud blewog. Ond wrth hedfan y barcud, mae'r gwynt yn codi - a Boris hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Dydd y Mes

Mae'r hydref wedi cyrraedd ac mae'r Coblynnod a Magi Hud yn clirio'r dail. Mae'r gwiwerod yn ymddangos gyda llond y lle o fes.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Gemau

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Cacen

Mae Meripwsan angen gwneud gacen ar gyfer pen-blwydd Wban ar ol difetha'r un cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Tylwyth Teg y Brynie

Heddiw, mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rhoi lliw i'r blodau ac yn creu'r llwybrau gyda'u hud. Ond mae un dylwythen deg fechan sy'n dueddol o gyffroi gormod weithiau - ac mae'n cael ei hun i drwbl.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Dan y Fan

Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y cei - sy'n gwerthu rholiau bacwn. Rhaid iddi hi a Mari flasu'r rholiau - a chyfarfod Dan y Fan yn y fargen!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Pedolu Ceffyl

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a stablau yn y bennod hon er mwyn darganfod pam mae ceffyl yn gwneud swn clip-clop. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Cynefin

Dydy Sim a Sam ddim yn gallu rheoli'r Llong Gwmwl ac wrth iddi wibio'n wyllt o le i le, mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Dwi'n Bownsio!

Mae Igam Ogam yn dod o hyd i lysieuyn sy'n debyg iawn i sbonciwr gofod ac mae'n bownsio i bobman!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Sam Tan - Bessie i'r Adwy

Mae hen injan dim yn ail ymuno a'r tim ar ol achub y dydd ar y mynydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Mosgito yn Suo?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Mosgito yn suo.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Yn yr Ardd - Datrys Problem

Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y garddwr. Druan a Fflach! Sut y gall hi roi'r erial yn ol yn ei le?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
DipDap - Haul

Mae'r Llinell yn tynnu llun o'r haul. Mae Dipdap yn dechrau ymlacio ond gyda phob math o greaduriaid y mor yn ymddangos, mae hyn braidd yn anodd.

11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Afancod

Mae'r Pawenlu yn helpu wedi i'r storm ddinistrio argae'r afancod.

11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Wrecsam 'di Wrexham

Wrecsam 'di Wrexham

Wrth i glwb pel-droed Wrecsam gynnal diwrnod agored i'r cefnogwyr, cawn ddod i adnabod Spencer Harris, aelod o fwrdd rheoli'r clwb. Draw yn y Saith Seren mae menter ddiweddaraf Wrexham Lager yn cyrraedd y dafarn - y cwrw enwog mewn poteli. Mae Jeni, gwraig Sepencer yn cynnal gwers Gymraeg i oedolion ac mae Pol Wong yn defnyddio Kung Fu i hyrwyddo iaith y nefoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dyma'r foment fawr i'r pump ar ol yr ymdrech i wella eu ffitrwydd - Her Genedlaethol 5K ar y cyd gyda Parkrun. Cawn ddilyn yr uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau wrth i'r pum Arweinydd geisio cwblhau'r cwrs ar ol dilyn cynllun ffitrwydd Rae dros yr wythnosau diwethaf. 7/8

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Y tro hwn mewn rhaglen o 2014, bydd Stifyn Parri a Heledd Cynwal yn holi cyplau o Gaerdydd a Llangennech. Ai'r athrawon Derek a Lisa, neu ffans pennaf Dafydd Iwan, Mari ac Alun, fydd yn ateb y Cwestiwn Mawr sy'n werth werth #1000? Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Huw Fash sydd yn y gornel ffasiwn; bydd Dr Ann yn trafod materion meddygol a bydd Lowri Johnston yn trafod gajets sy'n eich cadw'n ddiogel yn eich cartref.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 04 Wal yn yr Haul

04 Wal yn yr Haul

Cartref y cyflwynydd Gwenllian Jones yn Awstralia a gwesty crand Raffles yn Singapore fydd ymhlith yr adeiladau sy'n tynnu sylw Aled Samuel yn y rhifyn hwn o 2006. Dewch ar daith i'r haul wrth i Aled ymweld a chartrefi rhai o'r Cymry sydd wedi dianc rhag y tywydd garw ac ymgartrefu mewn gwledydd pell.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patrol Pawennau, Cacamwnci.

16: 00
Peppa - Deinosor Newydd George

Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld a siop Mistar Llwynog i chwilio am un newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod gan Pry Cop Ganol Mor

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae gan Pry Cop ganol mor denau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Y Teulu Mawr - Parc Penysgafn

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub y Pared

Mae bath Cadi yn hedfan i ffwrdd ac mae'n rhaid i'r Pawenlu fynd ar ei ol cyn y pared.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Barf

Mewn ogof ddirgel rhywle yng Nghymru mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin wedi dwyn llinellau allan o un o gerddi enwoca'r byd er mwyn dinistrio Barddoniaeth Cymru. A fydd Y Barf a'i ffrindiau yn gallu dangos i Arch-Elin fod barddoniaeth Cymru dal yn fyw? Gwyliwch Y Barf er mwyn dod o hyd i'r ateb.

17: 30
Sbargo - Y Jwngwl

Rhaglen animeiddio fer.

17: 35
Kung Fu Panda - Croeso i Bawb?

Mae Po yn drist o glywed bod pawb wedi cael gwahoddiad i wledd bwysig, heblaw fe, gan fod ei ymddygiad wrth fwyta yn annerbyniol. A fydd Shiffw'n gallu dysgu Po sut i ymddwyn a rhwystro ymosodiad gan Temutai a'i fyddin?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Sgota gyda Julian Lewis Jones

Sgota gyda Julian Lewis Jones

Bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn pysgota oddi ar Ynys Enlli am ddraenog y mor a'r ci glas gyda hen ffrindiau o Sir Fon, Tony, Gary a Robbie.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd a Jac yn gadael am Gaerdydd ond mae Dani'n ofni cyfaddef ei bod hi mewn cariad a fo. A aiff hi'n rhy hwyr cyn iddi sylweddoli nad oes ganddi ddim i'w golli? Mae Lowri yn trio osgoi Philip ar ol y gusan ond ni all hi ei osgoi am byth. A thra bo Arthur yn cynllwynio i gael noson ddistaw yn y ty, mae gan Iris drefniadau eraill - tybed pwy fydd yn cael eu ffordd eu hunain? A phwy fydd yn cael y sioc fwyaf erbyn diwedd y noson?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Owain yn adrodd hanes cystadleuath Beach Volley Ball yng Nghaerdydd. A chawn groesawu aelodau o dim Rygbi Byddar Cymru 'nol o Awstralia ar ol iddynt ennill y teitl Pencampwyr y Byd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Wrth i'r clwb pel-droed ddod i ben, mae gan Dai gynlluniau newydd ar gyfer y clwb rygbi. Mae Gethin yn chwarae triciau slei.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Waunfawr

Yn rhaglen ola'r gyfres, byddwn yn croesawu'r teulu Davies o Waunfawr, ger Caernarfon i'r Ty Arian. A fydd pawb yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? Mae pob ceiniog yn cyfrif!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Cyfle arall i weld cyfres 2016 wrth i Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford ymuno a chyplau sy'n priodi. Nid yw'r briodferch na'r priodfab yn cael gwybod dim am y trefniadau! Yn hytrach, eu teulu a'u ffrindiau sydd yn gyfrifol am bob penderfyniad ac mae'n rhaid iddynt drefnu'r cyfan am lai na #5,000. Iolo a Nia o Fethesda sy'n priodi y tro hwn. Tybed sut ddiwrnod bydd eu teulu a ffrindiau wedi'i drefnu?

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Dylan Ebenezer a'r ddau gyn-chwaraewr rhyngwladol, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, sy'n edrych yn ol ar y tymor pel-droed ym mhennod ola'r gyfres. Mae hi wedi bod yn dymor o gyffro, dathlu, sioc a siom yn Uwch Gynghrair Cymru JD, a bydd y criw'n trafod y cyfan oll, yn ogystal a'r diweddaraf gan dimau dynion a merched Cymru. Bydd rhifyn arbennig iawn o her Pendro - y ciciau cythreulig o'r smotyn - wrth i dim cyflwyno Sgorio fynd amdani a sylw i gem hanesyddol i dim dyfarnu benywaidd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Y tro hwn, dilynwn griw o fois o Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn gwasanaeth Sul y Cofio ym Menin Gate, Ypres, Gwlad Belg. Mae'r Brodyr Richards yn buddsoddi mewn bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd ac mae'r teulu Midway yn paratoi ar gyfer diwrnod arbennig i gofio Wyndham a Stanley Rees a sefydlodd y busnes 60 mlynedd yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?