S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Cywion Coll

Mae Sara'r iar wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu holau, ond mae'r cywion yn dianc a mynd ar antur o gwmpas y fferm. A ddaw Jaff o hyd iddynt?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Crwydro Cysglyd

Mae rhywun yn dwyn pethau oddi wrth Digbi a'i ffrindiau yn ystod y nos. Mae'r ffrindiau i gyd yn dod at ei gilydd i gysgu'r nos yn nhy Betsi er mwyn dod o hyd i'r rhywun arbennig hwn.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Fawr

Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Gwichlyd

Mae Sbonc wedi cael asgwrn sydd yn gwneud swn, ond mae hyn yn achosi problem.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Gwasanaeth Gwib Pentref Braf

Mae'n anhygoel beth y gallwch chi ei greu gyda blychau cardfwrdd ac ychydig o ddychymyg. Mae Boj a'i ffrindiau yn gwneud tren gyda'u blychau nhw i fynd a Daniel a'i dedis ar daith o gwmpas y byd, gyda chymorth paentiadau tirlun eu mamau a phlanhigion egsotig Mr Clipaclop.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Si So

Mae Plwmp a Deryn eisiau chwarae ar y si-so. Ond, yn anffodus, nid yw'r si-so'n gweithio'n iawn. Er i Deryn a Plwmp geisio eu gorau glas, mae Plwmp o hyd ar y gwaelod a Deryn o hyd ar y top! All Jen a Jim eu helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Crwban Drwg

Mae Caradog, crwban Doctor Bochdew, yn mynd yn sownd i fyny coeden ac mae'r gwasanaethau brys yn cael trafferth ei achub.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Dawnsio Delwau

Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Asra - Ysgol Santes Helen Caernarfon

Bydd plant o Ysgol Santes Helen, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Swn Rhyfedd

Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Stiw - Eurben y Blodyn Haul

Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cwpwrdd Cadi - Tylwyth Teg y Dannedd

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. Hediw, mae Cadi'n cwrdd a Thylwyth Teg y Dannedd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Y Brodyr Coala - Alys yn Anghofio

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

09:00 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Bore o'r Sioe (Llun/Mon)

Ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2018, Nia Roberts, Dai Jones, Heledd Cynwal, David Oliver, Meinir Howells ac Aeron Pughe sy'n cyflwyno o faes y Sioe yn Llanelwedd. Heledd a David fydd yng nghanol bwrlwm y prif gylch tra bydd Dai a Meinir yn cadw llygad barcud ar gystadlaethau'r gwartheg a'r defaid. Bydd Nia'n blasu cynnyrch y Neuadd Fwyd wrth i Aeron fynd draw i gylch y moch.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg

12:05 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Prynhawn or Sioe (Llun/Mon) 1

Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd yng nghwmni Nia Roberts, Dai Jones, Heledd Cynwal a David Oliver, Meinir Howells ac Aeron Pughe.

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg

14:05 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Prynhawn o'r Sioe (Llun/Mon) 2

Ymunwch a'r tim wrth iddyn nhw fwrw golwg dros ganlyniadau'r dydd ynghyd a phrif bencampwriaeth ungiol y gwartheg biff.

Noson

17:20 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 20
Pengwiniaid Madagascar - Cyfraith y Jwngwl

Mae popeth yn mynd yn ffradach pan mae Gwydion yn ceisio rhedeg y sw.

17: 35
Cog1nio - Goreuon

Cyfle i gwrdd a chogyddion ifanc mwyaf talentog Cymru mewn pennod arbennig sy'n bwrw golwg yn ol dros y gyfres.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Treiathlon Cymru 2018

Treiathlon Cymru 2018 - Treiathlon Y Bala

Uchafbwyntiau Rownd 4 Cyfres Treiathlon Cymru. Ar ol nofio yn Llyn Tegid, bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr feicio a rhedeg yng nghysgod rhai o fynyddoedd uchaf Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd

Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd

Ar ddiwrnod olaf Cwpan Rygbi 7 Bob Ochr y Byd cawn wybod pa wlad sydd wedi cael y gorau ar bob un o'u gwrthwynebwyr dros y tridiau o gystadlu ac yn haeddu codi Cwpan Melrose. Y gorau o'r cyffro gydag Owain Gwynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Bydd Heno yn fyw o'r Sioe Frenhinol, lle caiff Llinos a Rhodri cwmni'r gantores Sian James. Bydd Huw Ffash hefyd yn crwydro'r maes ac yn dyfarnu'r enwog 'Sash Huw Ffash' eleni.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Caiff Sara sioc o weld corff marw un o'r pentrefwyr. Mae hyder Chester yn cael ei chwalu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Llun/Mon) 1

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Bydd e'n sgwrsio a rhai o'r enillwyr ac arbenigwyr ac yn bwrw golwg yn ol dros brif gystadlaethau'r dydd. Mwy ar ol Newyddion 9.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Llun/Mon) 2

Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 10-15 / Stages 10-15

Ar y diwrnod gorffwys, uchafbwyntiau cymalau 10-15 ras seiclo enwocaf y byd, Le Tour de France!

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Yr Afon

Yr Afon - Cerys ac Afon Mississippi

Y gantores Cerys Matthews sydd ar drywydd Afon Mississippi mewn rhaglen yn y gyfres o 2008 sy'n dilyn prif afonydd y byd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Ar ol gweithio yn yr ysbytai mawr, mae'n amser i'r myfyrwyr gwrdd a chleifion cefn gwlad. Yng Nghanolbarth Cymru maen nhw'n hyfforddi yng nghwmni bydwragedd ym Machynlleth a meddygon teulu yn Y Drenewydd. Byddwn hefyd yn gweld y myfyrwyr yn ymdopi dan bwysau mewn argyfwng ar ol damwain car.

 • Isdeitlau Saesneg

00:00 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Llun/Mon) 1

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Bydd e'n sgwrsio a rhai o'r enillwyr ac arbenigwyr ac yn bwrw golwg yn ol dros brif gystadlaethau'r dydd. Mwy ar ol Newyddion 9.

00:30 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Llun/Mon) 2

Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

 • Isdeitlau Saesneg
01: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?