S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Wyau ar Goll

Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Mae angen ar Jaff wneud ychydig o waith ditectif i ddarganfod ble mae'r wyau coll.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - AbraCNAUdabra

Pan mae Llyfr Swyn a Betsi yn ffraeo ynglyn a beth yw tylwythen deg dda, mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Am Ddiwrnod Rhyfedd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Cyfrinachau Morgan

Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Anodd ei Phlesio

Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Ond mae Mia yn poeni - ni all hi fwyta bwyd lle mae'r cynhwysion wedi'u cymysgu i gyd - fel ar ben pitsas. Mae Boj ar y llaw arall yn hollol groes i Mia; mae e wrth ei fodd a diodydd cymysg ac iachus Mimsi. Efallai gydag ychydig o help gan Mimsi a Boj gall Mia fwynhau cinio yn nhy'r teulu Neidio?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Athletau

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a stadiwm athletau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Twm Tisian - Marchogaeth

Yn y bennod yma mae Twm yn dysgu sut i ofalu am geffylau ac yn cael cyfle i farchogaeth am y tro cyntaf!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Fw Fw

Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol mae'n taro'r bocs creision-yd ac mae'r cyfan yn disgyn ar y llawr.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Deian a Loli - A'r Bwci Bo

Mae hi'n storm o fellt a tharanau ac mae Deian a Loli'n methu cysgu. Ac i wneud pethau'n waeth mae yna swn rhyfedd yn dod oddi tan y gwely.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Sara a Cwac - Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r Siop Fawr ar y bws i brynu tegan newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Diwrnod Mawr - Gwilym

Mae Gwil yn treulio oriau'n cyfansoddi caneuon ac yn eu recordio yn ei lofft. Mae o hefyd yn giamster ar lunio blog ac mae ei deulu cyfan a'i ffrindiau wedi serennu mewn nifer o'i gampweithiau! Mae Gwil yn sgwennu can ac yn recordio fideo am ei wyliau haf. Ar ei Ddiwrnod Mawr bydd yn cael dangos y cyfan yn yr ysgol ar ddechrau'r tymor. Mae digon o waith felly i'w wneud cyn hynny!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Oli dan y Don - Treialon Tanfor

Mae Beth ac Oli'n ymarfer ar gyfer y treialon tanfor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Y Brodyr Coala - Ned yn Cael Ofn

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr a fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ol, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

09:00 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Bore o'r Sioe (Mercher/Weds)

Ymunwch a Nia Roberts, Dai Jones, Heledd Cynwal, David Oliver, Meinir Howells ac Aeron Pughe ar ddiwrnod y pencampwriaethau yng nghylchoedd y gwartheg a'r defaid a chystadleuaeth Cwpan Sior Tywysog Cymru yn adran y ceffylau. Aeron fydd yn ein tywys drwy bencampwriaethau'r moch wrth i Nia gwrdd a chymeriadau o amgylch y maes.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg

12:05 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Prynhawn o'r Sioe (Mercher) 1

Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd yng nghwmni Nia Roberts, Dai Jones, Heledd Cynwal a David Oliver, Meinir Howells ac Aeron Pughe. Pwy fydd yn cipio pencampwriaethau'r gwartheg llaeth a'r defaid?

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg

14:05 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Prynhawn o'r Sioe (Mercher) 2

Ymunwch a ni ar gyfer prynhawn llawn cystadlu gan gynnwys dosbarth y meirch hyn yn adran y cobiau Cymreig a holl gyffro'r sied gneifio wrth i Gymru herio Ffrainc a Seland Newydd.

Noson

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Gweddillion

Wrth iddynt chwilio am fwyd, mae Coch a Melyn yn dod ar draws dyn sydd wedi cwympo i gysgu wrth fwyta.

17: 05
Ben 10 - Cefin 11

Ar ol ffrae enfawr rhwng Ben a Tadcu mae Ben yn cael cysur yn chwarae gem Clec Swmo ar beiriant yn yr arced lle mae'n cyfarfod bachgen arbennig o'r enw Cefin.

17: 25
Pwy Geith y Gig? - Swnami

Erioed wedi breuddwydio am fod mewn band? Lara Catrin fydd yn teithio Cymru yn chwilio am dalent cerddorol i greu un band newydd arbennig. Y tro yma, 'da ni yn Ysgol y Gader, Dolgellau pan fyddwn ni'n clywed mwy am y band Swnami. 1/8

17: 50
Pat a Stan - Amser Bath

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Chwaraeon y Dyn Bach

Chwaraeon y Dyn Bach

Mewn rhaglen o 2017 bydd James Lusted yn siarad a Deio Brunelli a Troy Maclean am bwysigrwydd chwaraeon yn Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth, ac yn cyfarfod y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones o Gaerdydd. Bydd Brian Roberts o Danygrisiau hefyd yn mynd ar wib - nid yn ei gadair olwyn, ond mewn car rasio a bydd yn son am sut y torrodd record byd hefo beic pedair olwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Ymunwch a'r criw yn fyw o'r Sioe, lle bydd Mari ac Owain yn cael cwmni Sian Lloyd. A hithau'n Fis Pysgota, bydd y criw yn sgwrsio a'r pysgotwr Hywel Morgan, sy'n cael wythnos brysur yn y Sioe Frenhinol.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Britt yn poeni y bydd Chester yn mynd yn ol i'r carchar. Mae Eifion mewn lle tywyll.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Mercher/Weds) 1

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau trydydd diwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mwy ar ol Newyddion 9.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Mercher/Weds) 2

Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Cymal 17: Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau Cymal 17. Dim ond 65 cilomedr o hyd yw'r daith heddiw o Bagneres-de-Luchon. Ond mae tair dringfa anodd ar y ffordd gan gynnwys yr un i'r llinell derfyn yn Saint-Lary-Soulan.

22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd

Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd

Ar ddiwrnod olaf Cwpan Rygbi 7 Bob Ochr y Byd cawn wybod pa wlad sydd wedi cael y gorau ar bob un o'u gwrthwynebwyr dros y tridiau o gystadlu ac yn haeddu codi Cwpan Melrose. Y gorau o'r cyffro gydag Owain Gwynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Mercher/Weds) 1

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau trydydd diwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mwy ar ol Newyddion 9.

23:30 Y Sioe 2018

Y Sioe 2018 - Uchafbwyntiau (Mercher/Weds) 2

Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?